Lægehuset i Nakskov

Region ønsker grundig undersøgelse af udbudsklinik Et større antal patientklager over Nordic Medicares udbudsklinik i Nakskov har ført til, at Region Sjælland vil igangsætte en patienttilfredshedsundersøgelse og placere en medarbejder i virksomhedens patient-råd.

Nordic Medicare har de seneste måneder måttet finde sig i at agere skydeskive for en gruppe borgere, som er utilfredse med den udbudsklinik, som virksomheden driver i Nakskov.

Klagerne, der bl.a. omfatter en underskriftsindsamling og borgerhenvendelser til regionen, fik tidligere på måneden regionsrådsformand Heino Knudsen (S) til at reagere og indkalde Nordic Medicare til et møde 20. november for at drøfte situationen.

Det er der nu kommet et par konkrete tiltag ud af.

Region Sjælland ønsker først og fremmest at styrke det patientråd, som Nordic Medicare selv oprettede for få år tilbage for at inddrage borgerne noget mere, oplyser Heino Knudsen.

»Derudover vil vi selv sætte en repræsentant ind i det her patient-råd og bede Lolland Kommune om også at indgå i det arbejde. Når det er på plads, vil jeg bede patient-rådet om, så hurtigt som muligt, at lave en tilbundsgående undersøgelse af patienttilfredsheden i Nakskov, så vi kan få et validt grundlag at arbejde videre ud fra,« siger Heino Knudsen.

En af landets største udbudsklinikker

Vestlolland er et af de områder i Danmark, der er hårdest ramt af manglen på praktiserende læger, og udbudsklinikken i Nakskov er blandt landets største og har over 10.000 borgere tilknyttet.

Derfor er det ifølge regionsrådsformanden nødvendigt med et ordentligt helhedsbillede, inden eventuelle ændringer af de nuværende forhold afprøves.  

»På mange punkter gør Nordic Medicare meget for at øge servicen på Lolland. Virksomheden har eksempelvis aftenåbent og udvidet telefontider – også i weekenden. Men det er klart, at der på det seneste har været en del kritiske røster. Klager jeg også har modtaget personligt og møder, når jeg er ude at handle. Så det er noget, vi tager alvorligt og gerne vil kende omfanget af, så vi kan vurdere, om der er noget, som bør laves om,« siger Heino Knudsen.

Heino Knudsen fastslår, at det er af højeste prioritet, at borgerne også i fremtiden har et ordentligt lægetilbud i Region Sjælland.

»Vi kan ikke undvære udbudsklinikkerne i vores region på grund af den store lægemangel. En mangel der kun vil tage til de kommende år, inden kurven forhåbentlig knækkes. Men selvom der er lægemangel, skal vi selvfølgelig stadig sikre alle borgere et godt tilbud i Region Sjælland,« siger regionsrådsformanden

Kommentarer

  1. Det er igennem længere tid blevet mindre og mindre attraktivt at være praktiserende læge. Derfor kan det ikke undre at lægemanglen stiger. Folk bliver udskrevet fra områdets sygehuse hurtigere og hurtigere og der har aldrig været mere brug for generalister end nu.
    Nordic Medicare og andre udbudsklinikker har en mere fordelagtigt kontrakt med regionen end den (u)almindelige praktiserende læge. Desuden er disse klinikker aflønnet på fast basis således at overskuddet og fortjenesten stiger des mindre kontakt man har med patienten.
    Den aktuelle lægemangel er en naturlig og forudsigelig konsekvens af helt bevidste prioriteringer og beslutninger.

Skriv kommentar