Regeringen på besøg: Den besværlige onkel, man bliver nødt til at invitere Stemningen blev noget anstrengt, da økonomi- og indenrigsministeren leverede regeringens hilsen på Danske Regioners generalforsamling. Men han prøvede at løsne op med morskab.

AARHUS: Han fik en klapsalve, økonomi – og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA), da han indtog talerstolen ved regionernes årlige generalforsamling torsdag. En ganske beskeden en, men den var der. »Der står ellers i mine talepapirer, at jeg skal sige, at ’jeg er ked af ikke at få en’,« kunne LA-ministeren fortælle. Trods de aktuelle omstændigheder – regeringen vil som bekendt regionerne til livs – havde regionernes interesseorganisation, som traditionen byder, inviteret en regeringsrepræsentant for at levere en hilsen, hvorfor...