Planerne om at fusionere Yngre Læger og Overlægeforeningen er blevet droppet af begge bestyrelser.

Bruddet er endeligt: Yngre Læger og Overlægeforeningen dropper fusionsplaner Fusionen af Yngre Læger og Overlægeforeningen, der skulle få sygehusansatte til at stå sammen i en stærkere forening, er aflyst. Der er ikke opbakning blandt medlemmerne, vurderer formand for Yngre Læger, Helga Schultz. Tiden er ikke den rigtige, reflekterer Lisbeth Lintz, formand for Overlægeforeningen.

Først skulle de giftes, så holdt de pause og nu er bruddet en realitet.

Der er simpelthen ikke opbakning til en fusion på nuværende tidspunkt

Helga Schultz, formand for Yngre Læger

Fusionen mellem Yngre Læger og Overlægeforeningen, der skulle samle mere end 20.000 læger i en ny og stærkere fagforening, er blevet opgivet. Det besluttede bestyrelserne for de to foreninger torsdag.

Det er især stemningen blandt de yngre læger, der har stukket en kæp i hjulet, efter at Overlægeforeningen forhandlede sig frem til en lavere startløn til nyansatte overlæger i OK21. Det blev af mange oplevet som ukollegialt og blev mødt med vrede og utilfredshed blandt dem, der i dag er medlem af Yngre Læger og drømmer om en fremtid som overlæge.

I første omgang betød utilfredsheden, at arbejdet med fusionsplanerne blev sat på pause, men nu er pausen altså blevet permanent.

»Den vrede og frustration, det har skabt i vores bagland, at overlægerne har indgået en overenskomst, hvor der er differentieret startløn for overlæger, betyder, at vi ikke kan snakke om en fusion på en meningsfyldt måde. Der er simpelthen ikke opbakning til en fusion på nuværende tidspunkt,« siger Helga Schultz, formand for Yngre Læger.

Proces ødelagt af dårlig stemning

Siden juni måned sidste år har de to foreninger været i gang med en proces, der skulle undersøge, hvordan en fusion kunne lade sig gøre. Den proces involverede især inddragelse af medlemmerne.

»Sammen med overlægerne havde vi planlagt en proces, hvor vi skulle diskutere det med vores medlemmer, men som stemningen er lige nu, kan det ikke foregå på en ordentlig måde. I Yngre Lægers bestyrelse har vi svært ved at se, at det skulle blive bedre lige foreløbigt, og derfor har vi besluttet at indstille processen,« siger Helga Schultz.

Hun kalder det ‘en svær og vigtig beslutning’, da de to foreninger jo sammen havde besluttet at starte fusionsprocessen. Derfor tog bestyrelsen sig også god tid, da de på mødet i går skulle diskutere fremtidsplanerne.

Men det var en enig bestyrelse, der besluttede, at der ikke kan komme noget godt ud af at fortsætte processen i det klima, der er lige nu.

Selvom fusionsplanerne altså er opgivet for nu, har mange af medlemmerne fortsat en fælles hverdag i hospitalsvæsenet, og derfor fortsætter parløbet også mellem de to foreninger.

»Vi har heldigvis to stærke foreninger, og vi fortsætter det gode samarbejde, vi har, både centralt og ude på afdelingerne. Overlægeforeningen har været i deres gode ret til at indgå denne her overenskomst, og vi har taget til efterretning, at nogle af vores medlemmer er blevet meget utilfredse. Det er klart, at det kommer til at tage noget tid, før det normaliserer sig, men vi skal stadig kunne samarbejde. Det er alle selvfølgelig enige om,« siger Helga Schultz.

Tiden var ikke den rigtige

I Overlægeforeningen var fusionsplanerne også oppe på et bestyrelsesmøde i går, og her var konklusionen den samme. Der er fælles fodslag, når det kommer til ikke at få fælles fodslag. Men formand Lisbeth Lintz anerkender ikke, at beslutningen skyldes den store utilfredshed blandt Yngre Lægers medlemmer.

Vi har stukket en finger i jorden og konstateret, at tiden ikke er moden, og så skal vi ikke forcere noget

Lisbeth Lintz, formand, Overlægeforeningen

»Som jeg ser det, er det en diskussion, der er foregået i de respektive bestyrelser, og Overlægeforeningens konklusion har ikke meget at gøre med, hvordan reaktionen har været hos nogle yngre læger. Vi konstaterer, at der på nuværende tidspunkt ikke er opbakning til at fortsætte fusionsprocessen, men vi fortsætter selvfølgelig den lange tradition for godt samarbejde mellem de to foreninger,« siger Lisbeth Lintz.

Hun peger på, at et bedre og tættere samarbejde ikke er afhængigt af en fusion, men et helt naturligt område at afsøge fremadrettet.

Stopper mens legen er god

Fusionen af de godt 20.000 medlemmer skulle have strukket sig ind i 2022 og ville have været en enorm organisatorisk opgave for begge foreninger. På den konto har det været en nem beslutning, når der er tvivl om medlemmernes opbakning.

»Vores bagland har udtrykt tvivl om, om det er det rigtige tidspunkt at gøre det på, og der konstaterer vi, at det er det ikke. Derfor stopper vi nu i stedet for at fortsætte processen. Vi har stukket en finger i jorden og konstateret, at tiden ikke er moden, og så skal vi ikke forcere noget,« siger Lisbeth Lintz.

At det blev OK21-aftalen for Overlægeforeningen, der blev tungen på vægtskålen, havde ingen nok forudset, da planerne om en mulig fusion blev offentliggjort sidste år.

»Vi har altid alle overvejelser og blik for de forskellige konsekvenser af vores forhandlinger, og derfor har vi løbende fulgt med i reaktionerne. Men for mig at se handler denne her beslutning ikke om, at der har været en reaktion på vores aftale. Vi er to selvstændige foreninger med hvert vores mandat fra vores medlemmer, og de interesser skal vi varetage. Men vi overvejer selvfølgelig altid, hvordan vores mandat fra baglandet matcher med vores samarbejdspartnere. Og dermed om man skal bøje det mere eller mindre i en retning,« siger Lisbeth Lintz og fortsætter:

»Nu skal vi se på, hvordan vi kan styrke samarbejdet mellem de to foreninger, og selvom fusionen ikke bliver til noget i denne omgang, har det ikke ødelagt mulighederne for et tættere samarbejde.«

Skriv kommentar