Nyt center kickstarter kampen mod danskernes overvægt
Jens Meldgaard Bruun er overlæge, professor og lægefaglig leder for Nationalt Center for Overvægt.Foto: Jesper Balleby

Nyt center kickstarter kampen mod danskernes overvægt Et nyt Nationalt Center for Overvægt skal samle og formidle viden og erfaring om forebyggelse og behandling af overvægt. Målet er at bremse væksten i den stadigt større andel af danskere, der bærer rundt på for mange kilo.

Kampen mod danskernes overvægt tager for alvor fart med med etableringen af Nationalt Center for Overvægt. Centret, der får adresse på Aarhus Universitetshospital i tilknytning til Steno Diabetes Center Aarhus, skal fremover samle og formidle viden og erfaring om svær overvægt. Det skal skabe overblik over de mange tilbud og muligheder for forebyggelse og behandling af overvægt, som allerede eksisterer rundt om i landets regioner, kommuner og hos praksislæger. 

»Hvis vi som samfund skal lykkes med at bremse væksten i antallet af danskere med svær overvægt, skal vi blive klogere på de indsatser, der allerede eksisterer og identificere dem, der virker,« siger Jens Meldgaard Bruun, som ud over at være overlæge og professor nu også er blevet udnævnt til at være lægefaglig leder af det nye center.

»I alle de mange år, jeg har arbejdet med dette felt, har det altid slået mig er, at der er et stort overlap mellem mange af de igangværende tiltag inden for feltet – tiltag, som ikke er tilstrækkeligt koordineret. Derfor er det vigtigt, at man får samlet viden ét sted,« siger han. 

Idéen udsprang af alliance 

Centrets fokus vil være på børn, unge og voksne med svær overvægt, som alle er i høj risiko for at udvikle følgesygdomme som eksempelvis hjertekarsygdom, type 2-diabetes, søvnapnø, muskelskelet-lidelser og cancer.

National Center for Overvægt udspringer af, at der igennem flere år har været et nationalt fokus på overvægt. Blandt andet har Jens Meldgaard Bruun og en række eksperter med interesse for svær overvægt dannet ‘Overvægtsalliancen’, der har arbejdet med at forbedre behandlingen af personer med svær overvægt i Danmark – en alliance, som fik idéen til at oprette et videnscenter.  

I finansloven for 2019 afsatte Folketinget 25 millioner kroner årligt til indsatser på sundhedsområdet. Det blev efterfølgende aftalt, at 10 mio. kr. fra puljen skulle gå til at etablere det nationale center for overvægt på universitetshospitalet i Aarhus. For at sikre centret en national forankring skal der etableres både en faglig følgegruppe og en mere politisk/borgernær følgegruppe med repræsentanter fra f.eks. KL, Sundhedsstyrelsen og patientforeninger.  

»Hvis vi som samfund skal lykkes med at bremse væksten i antallet af danskere med svær overvægt, skal vi blive klogere på de indsatser, der allerede eksisterer og identificere dem, der virker.«

Jens Meldgaard Bruun, overlæge, professor lægefaglig leder for Nationalt Center for Overvægt

Jens Meldgaard Bruun er i fuld gang med at rekruttere medarbejdere til den nye center. Havde det ikke været for COVID-19, var de første allerede ansat og i gang med at indsamle og formidle viden om overvægt. 

Hvordan skal det fungere konkret?

»Planen er, at vi bliver et videnscenter i stil med f.eks. Videnscenter for Demens. Kommuner, regioner, praktiserende læger og andre aktører skal have et sted, hvor de kan søge helt konkret viden om tiltag i relation til svær overvægt. Og så håber og regner jeg med, at det bliver en dynamisk organisation, så kommunerne vil bruge os og vi kan bruge dem, så vi kan være opdateret på viden, og så man kan undgå, at man sidder og kommer med idéer og går i gang med noget, som andre har afprøvet før,« siger Jens Meldgaard Bruun.    

Professor bakker op

Jakob Kjellberg, professor i sundhedsøkonomi fra Det Nationale Forsknings- og analysecenter for Velfærd (VIVE), finder det fornuftigt at etablere et videnscenter, hvor man kan dele denne type af viden på tværs af kommuner og regioner.  

»Overvægt er et stort problem, og udfordringen er, at man ikke ved så meget om, hvad de rigtige strategier er. En del af de aktiviteter, som bliver sat i gang, bliver det kun, fordi man synes, at man skal gøre noget, men hvor tingene egentlig er prøvet før, og hvor man ved, at det ikke virker. Med centret får man et lag viden, som man kan sprede ud til resten af landet, og som også giver kommunerne mulighed for at gribe telefonen og ringe ind og få hjælp, så man ikke laver de her aktiverer ud i det blå,« siger Jakob Kjellberg.  

Ud over at være det sted, hvor alt viden om overvægt samles, kommer centret også til bl.a. at afholde konferencer med et særligt fokus på enkelte temaer. 

»Vi vil også prøve at lave noget sammen med andre, så vi kan komme bredt ud. Min ambition er, at vi frem for at konkurrere med andre råd eller offentlige tiltag – f.eks. i regi af Sundhedsstyrelsen eller Vidensråd for Forebyggelse – hellere skal samarbejde,« siger Jens Meldgaard Bruun. 

Usikker fremtid

De 10 millioner statskroner til det nationale videncenter for overvægt rækker fire år. Da de blev bevilget i 2018 betyder det på papiret, at centrets fremtid efter 2022 er usikker.

»Jeg har allerede nu oplevet en stor grad af velvillighed både i det politiske lag og andre steder til centret, så jeg håber da, at vi kan fortsætte. Jeg kunne forestille mig en model, hvor flere parter gik ind og finansierede os – f.eks. som man ser med Vidensråd for Forebyggelse (som er finansieret af Lægeforeningen og forskellige fonde, red)  Men nu skal vi jo første og fremmest i gange for alvor, så vi kan vise, at det vi laver kan bruges,« siger Jens Meldgaard Bruun.

Skriv kommentar