Nye retningslinjer for operation af øjenlåg skal sænke offentlige udgifter Sundhedsstyrelsen har sammen med de faglige selskaber og Danske Regioner udarbejdet nye visitationsretningslinjer for hvornår, patienter kan får fjernet overskydende hud på øvre øjenlåg på det offentliges regning.

Fra første september strammer det offentlige reglerne for hvornår, patienter kan få opereret øjenlåg uden at skulle have pengepungen frem.

De nye retningslinjer er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen og regionerne i samarbejde med blandt andet Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi og Dansk Oftalmologisk Selskab, og er en konsekvens af økonomiaftalen fra 2011, hvor regeringen og Danske Regioner blev enige om, at begrænse antallet af offentlige operationer inden for de områder, hvor aktiviteten er steget mest.

Antallet af operationer for overskydende hud på øvre øjenlåg er steget fra 12.720 i 2001 til 27.526 i 2011. 

Med de nye retningslinjer ønsker regionerne at sikre, at kun patienter, hvor den overskydende hud har betydning for synsfeltet, bliver opereret på det offentliges regning.

Derfor stiller regionerne fremover som krav, at afstanden mellem øvre øjenlågsrand/nedhængende overskudshud på øvre øjenlåg og pupillens centrum er højst 3 mm samt at patienter skal opfylde mindst to af de definerede symptomer eller ét af symptomerne i svær grad.

Symptomerne, der kan udløse betalt en operation, er:

  • indskrænkning af synsfeltet 
  • kompenserende, reflektorisk udløst bagoverbøjning af hovedet
  • udtalt tyngdefornemmelse af øjenlåg
  • hovedpine pga. konstant rynkning af panden for at løfte huden på øvre øjenlåg
  • irritation, kløe mm. som følge af hudforandringer i hudfolden

Skriv kommentar