Myndigheder fraråder brug af kombinationsbehandling mod prostatakræft Læger bør undgå at kombinere lægemidlerne Xofigo og Zytiga i behandling af patienter med prostatakræft.

Lægemiddelstyrelsen anbefaler, at læger ikke benytter en kombination af prostatakræftlægemidlet Xofigo med Zytiga og prednison/prednisolon. Patienter, der er i behandling med en kombination af Xofigo, Zytiga og prednison/prednisolon, bør skiftes til en anden behandling, men både Xofigo og Zytiga kan fortsat anvendes hver for sig som monoterapi, skriver Lægemiddelstyrelsen.

Anbefalingen sker på baggrund af en advarsel fra EMA. EMA skriver, at et igangværende studie har indikeret, at kombinationen af lægemidlerne er forbundet med øget risiko for dødsfald og knoglebrud. EMA’s bivirkningskomité Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) har vurderet de indledende data, der viser  en højere risiko for dødsfald blandt patienter på en kombinationsbehandling med Xofigo, Zytiga og prednison/prednisolon sammenlignet med patienter på en behandling med Zytiga, prednison/prednisolon og et placebo. Kombinationsbehandlingen var også associeret med flere frakturer blandt patienterne (26 pct. i gruppen på kombinationsbehandlingen mod otte pct. i placebogruppen).

Lægemiddelstyrelsen skriver, at der er tale om »midlertidige foranstaltninger af hensyn til patientsikkerheden, imens en dyberegående gennemgang af de behandlingsmæssige fordele og ulemper ved præparatet Xofigo pågår«. Styrelsen indskærper ligeledes, »at sikkerhed og klinisk effekt af Xofigo i kombination med andengenerations androgene receptorantagonister, som f.eks. Xtandi (enzalutamide), ikke er etableret på nuværende tidspunkt«.

Skriv kommentar