Medicinrådet udpeger seks nye fagudvalgsformænd Formandsposter for fagudvalg for lungekræft og brystkræft er blandt de formandsposter, som nu er faldet på plads i Medicinrådet.

Efter et længere tilløb er det nu lykkedes Medicinrådet at få udpeget formænd for yderligere seks fagudvalg. Det drejer sig om fagudvalgene for lungekræft, brystkræft, Duchennes muskeldystrofi, gigtsygdomme, nyresygdomme og øjensygdomme. Udpegningen af de seks formænd fandt sted på Medicinrådets møde 12. oktober. Allerede i maj trak den da udpegede formand for fagudvalget for gigtsygdomme sig, som en konsekvens af Medicinrådets udmeldte habilitetsregler. Som ny formand for udvalget har Medicinrådet nu udpeget overlæge og centerchef ved Aarhus Universitetshospital Ulrik Tarp....