Lovforslag: Private aktører kan få ydernummer Regeringens lovforslag om almen praksis lægger åbner for at andre end speciallæger i almen medicin kan opnå ydernummer.

Hvis et ydernummer bliver ledigt skal praktiserende læger, der allerede har et ydernummer, eller private aktører have ret til at overtage det.

Det fremgår af det lovudspil som regeringen i form af sundhedsminister Astrid Krag fremlagde blot fire timer efter at overenskomsten var opsagt af regionernen.

Samtidig får praktiserende læger mulighed for at eje op til seks ydernumre.

Forslaget er samtidig et opgør med det paritetiske system, som vi kender i dag, som betyder, at der er et ligeværdigt samarbejde mellem Danske Regioner og PLO, som i fællesskab styrer, planlægger, udvikler og udøver kontrolfunktioner i almen praksis.

Allerede tilbage i 2010 da Bertel Haarder (V) var sundhedsminister, ønskede han, at ikke-læger skulle kunne eje praksis for at imødegå lægemangel.

Skriv kommentar