Lovende ny biopsimetode til patienter med mistænkt prostatakræft
Biopsi af prostata via mellemkødet er en renere og behageligere diagnostisk procedure for patienten, sammenlignet med biopsi via endetarmen. OUH og flere andre danske hospitaler arbejder aktuelt med at udbrede brugen af transperineale biopsier.Det viste udstyr stammer fra Privathospitalet Progardia.Foto: Alex Tran

Lovende ny biopsimetode til patienter med mistænkt prostatakræft Urologer på Odense Universitetshospital har positive erfaringer med biopsi af prostata via mellemkødet. Risiko for alvorlige infektioner kan nedbringes markant med den nye metode.

Biopsier af prostata via et ultralydsapparat i endetarmen har længe været den gængse vej til at undersøge patienter med mistænkt prostatakræft. Men muligheden for at kombinere den gængse ultralydsvejledte metode med en forudgående MR-scanning har nu også åbnet for en relativt ny og lovende biopsimetode, hvor biopsierne i stedet tages via mellemkødet.

Urologisk afdeling på Odense Universitetshospital har som én af de første afdelinger i Danmark taget metoden i brug. Indtil videre har 108 mænd med mistænkt prostatacancer fået taget biopsier via mellemkødet, såkaldt transperineal biopsi, fortæller overlæge Stefan Tiessen, der sammen med sin overlægekollega Torben Pedersen har haft ansvaret for at etablere metoden i afdelingens ­ambulatorium.

Med transperineale biopsier tilføjer vi en helt ny dimension til den diagnostiske proces

Stefan Tiessen, overlæge, Urologisk afdeling på Odense Universitetshospital

Stefan Tiessen mener, at muligheden for at bruge transperineal biopsi repræsenterer ‘et kvantespring’ for diagnostik af prostatacancer.

»Muligheden for at fusionere MR-billeder med ultralyd i forbindelse med biopsitagning af prostata var i sig selv en revolution i forhold til mulighederne for med større præcision at kunne identificere suspekte områder i prostata, hvor vi kan tage målrettede biopsier. Med transperineale biopsier tilføjer vi en helt ny dimension til den diagnostiske proces,« siger Stefan Tiessen.

Implementeringen af MR ændrede ikke på den infektionsrisiko, som følger med transrektale biopsier.

»Desværre får 5-6 pct. af de mænd, der får foretaget transrektale biopsier, efterfølgende en indlæggelseskrævende infektion med sepsis. Vores motivation var derfor, at det burde vi kunne gøre bedre,« siger Stefan Tiessen.

Direkte adgang

Transperineale biopsier foretages i ambulatoriet på urologisk afdeling på OUH. Med patienten anbragt på et leje og med benene i bøjler, kan lægen lægge lokalbedøvelse i mellemkødet og i området omkring prostata. Vejledt af både en tidligere MR-scanning og ultralyd kan urologen nu udtage biopsimaterialet fra dét eller de områder af prostata, hvor radiologen har markeret, at der er mistanke om kræft. Stefan Tiessens erfaring er, at patienterne opfatter metoden som en behageligere og renere procedure. Patienterne slipper for at blive lejret i sideleje, hvilket gør kommunikation mellem urolog og patient nemmere.

»Når biopsien foretages via mellemkødet får vi en bedre og mere direkte adgang til prostata. Samtidig er den diagnostiske præcision på lige fod med den transrektale biopsimetode. Til gengæld kan vi, via en langt mere steril adgang, nøjes med at stikke fire gange i prostata. Med den transrektale metode vil vi typisk skulle perforere tarmen 10-12 gange med biopsinålen,« siger Stefan Tiessen.

Gevinsten for patienten er betydelig. Stefan Tiessen og Torben Pedersen har skrevet en endnu ikke publiceret artikel baseret på de første 70 patienter, der har fået transperineal biopsi på OUH, og risikoen for infektioner fremstår som én af de store fordele ved metoden.

»Vores patientmateriale er endnu ikke så stort, men vores foreløbige erfaringer er, at infektionsrisikoen ikke skal regnes i procenter, men i promiller. Den er mindre end én pct., hvilket i øvrigt også svarer til erfaringerne fra centre i andre europæiske lande, som har taget metoden i brug. Desuden behøver vi ikke at give patienterne forebyggende behandling med antibiotika, hvilket sparer dem for mave-tarm-problemer og andre bivirkninger,« siger Stefan Tiessen.

Smerteoplevelse varierer

Urologerne på OUH er fortsat i en fase, hvor processerne løbende bliver optimeret. Aktuelt er tidsforbruget, fra patienten modtages, til patienten er ude igen, typisk ca. 45 minutter.

»Det er længere tid end med den transrektale metode, men man er nødt til at se dette i et større perspektiv. 5-6 pct. af patienterne spares for at blive indlagt i adskillige dage med en livstruende infektion. At få sepsis er en yderst traumatiserende oplevelse for de fleste, og en del af de patienter, vi har tilbudt en transperineal biopsi er netop valgt, fordi de ikke ønskede at løbe risikoen for at få sepsis igen,« siger Stefan Tiessen.

At vi kan dokumentere, at begge metoder diagnostisk er lige sikre og præcise, er i sig selv et betydeligt fremskrid

Stefan Tiessen, overlæge, Urologisk afdeling på Odense Universitetshospital

Frygten for at få diagnosticeret cancer, kombineret med frygten for en alvorlig infektion, påvirker patientens smerteoplevelse.

»Patienternes oplevelse af, om undersøgelsen er smertefuld, varierer meget, men det er tydeligt, at patienter, der er meget nervøse, også har en stærkere oplevelse af smerter,« siger Stefan Tiessen, der understreger, at samarbejde mellem forskellige specialer er en afgørende forudsætning for en præcis diagnostik.

»Det gælder lige fra den henvisende læge, som ser en patient med højt PSA, radiologen, der indtegner suspekte områder af prostata på MR-scanningen, urologen, der udtager vævsprøven, og patologen, der ser på biopsimaterialet. Alle har en vigtig rolle, og for alle faggrupper er det en læringsproces at udnytte metoden optimalt til gavn for patienterne,« siger Stefan Tiessen.

Tilbud til alle

Stefan Tiessen ser gerne, at transperineal biopsi kan tilbydes som diagnostisk metode til flest mulige patienter med mistænkt prostatacancer.

»Vi er midt i en overgangsperiode, hvor de to metoder vil blive anvendt parallelt. Står vi med en patient, der oplagt har cancer, men hvor vi ikke har kapacitet til at bruge den transperineale metode, vil hastigheden være afgørende, og vi vil bruge transrektal biopsi og acceptere risikoen for infektion. At vi kan dokumentere, at begge metoder diagnostisk er lige sikre og præcise, er i sig selv et betydeligt fremskridt,« siger Stefan Tiessen.

På baggrund af især risikoen for infektioner i forbindelse med transrektale biopsier anbefaler den europæiske urologiske forening transperineale biopsier. Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) sendte i foråret et udkast til nationale guidelines for brug af transperineale biopsier til diagnostik af prostatacancer i høring hos kredsen af regionale sundhedsdirektører, der anbefalede de nye guidelines og sendte dem videre til det nationale behandlingsfællesskab for prostatacancer.

Formanden for behandlingsfællesskabet, lægelig direktør Thomas Larsen, Sygehus Lillebælt, er bortrejst, så det har ikke været muligt at få en kommentar fra ham inden deadline, men ifølge Dagens Medicins oplysninger er ambitionen, at de nye guidelines skal være klar inden årets udgang. Implementeringen af de nye diagnostiske guidelines i regioner og på de enkelte afdelinger vil blive fulgt i den kliniske kvalitetsdatabase DaProCa.

Skriv kommentar