Lægerne og pensionsnedturen

Jeg var en tur i banken forleden. Jeg nævner ikke hvilken og heller ikke hvorfor. Men det endte med, at bankmanden og jeg kom til at tale en hel del om læger, især de praktiserende læger, og deres særlige pensionsproblemer.

Realiteten er jo, at de selvsagt er hårdt ramt, også hårdere end langt de fleste andre erhvervsgrupper. Det er bare ikke noget man taler om i de kredse.

Når netop de praktiserende læger er ramt, så hænger det sammen med deres gennemsnitsalder. Man kommer ikke udenom, at den nærmer sig 60 år, og eftersom det drejer sig om et gennemsnit, så er der altså rigtig mange, der står umiddelbart foran deres pensionering.

Det er dem finanskrisen straffer hårdt. Ikke bare er deres pension blevet reduceret med helt op til en tredjedel – sådan er det gået for mange andre, mon lægerne har været klogere end dem. Altså for den frie del af deres pensionsopsparing. De behøver altså ikke at være blevet forarmet af kursudviklingerne.

Men samtidig er værdien af deres privatboliger decimeret. Hvis de tilmed er ejer af ejendommen, hvor deres praksis ligger, så kan fundamentet under en pensionstilværelse på første klasse været skredet.

Hvis de havde været yngre, så kunne de have ventet på at tingene stabiliserer sig. På et eller andet tidspunkt vender aktiekurserne vel tilbage til det niveau, der just er skredet. Trods alt er kurserne ’kun’ faldet til niveauet for fem-seks år siden. Lammelsen af ejendomsmarkedet er vel heller ikke evig. Der kommer et tidspunkt hvor danskerne igen får lyst til at skifte bolig, og så begynder det at løsne sig.

Men disse læger har ikke mulighed for at være så tålmodige. Men lidt tålmodighed kan de dog tillade sig. Med mindre de nærmere sig afslutningen af deres pensionsperiode (om så må sige), så ligger heldigvis ikke i kortene at de skal realisere alt, hvad de ejer til de nuværende priser og kurser. De kan skubbe meget foran sig.

Lad os krydse fingre for en hurtig genetablering af økonomien.

Skriv kommentar