Lektor: Vi mangler forskning til at afdække overbehandling af døende kræftpatienter
»Vi ved godt, at der findes patienter, der ikke har fået ordentlig besked på de onkologiske afdelinger. Det, som vi ikke har et overblik over, er hvor mange patienter, det går ud over – om det er et generelt problem eller om det er koncentreret til visse afdelinger. Så længe, det er uafklaret, ved vi ikke hvordan vi skal sætte ind,« siger lektor Lene Jarlbæk ved Videncenter for Rehabilitering og Palliation.Foto: Repha

Lektor: Vi mangler forskning til at afdække overbehandling af døende kræftpatienter Det vides endnu ikke, om kræftpatienter med en stærkt fremskreden kræftsygdom generelt bliver for dårligt informeret om hvor slemt det står til af onkologer eller hæmatologer eller om det kun er et lokalt problem, siger forsker i rehabilitering og palliation.

Det er uvist, om terminale kræftpatienter generelt er for dårligt informeret om deres sygdomstilstand, sådan som personalet på den palliative enhed på Nordsjællands Hospital oplever – eller om problemet kun forefindes lokalt. For der er ikke bedrevet forskning, der kan give et overblik. Det pointerer overlæge i onkologi og lektor Lene Jarlbæk ved Videncenter for […]

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement