Foto: Joachim Rode

Lars Bo Nielsen: »Det giver et stort ansvar, at vi har monopol« Som direktør i Lægemiddelstyrelsen har Lars Bo Nielsen altid en plads ved bordet og stor indflydelse på beslutninger, som ikke kun påvirker borgere i Danmark, men i hele EU. Med det ansvar følger ydmyghed, og Lars Bo Nielsen føler sig ‘fantastisk privilegeret’ over at have fået lov til at fylde rollen som direktør.

For to år siden skiftede Lars Bo Nielsen hverdagen som dekan på Aarhus Universitet ud med en hverdag fyldt med medicinafgørelser, møder om forsyningssikkerhed og en udsigt ud over Islands Brygge i København.

En af de store forskelle i skiftet fra universitetsverdenen til en styrelse er, at som direktør for Lægemiddelstyrelsen har Lars Bo Nielsen altid en plads ved bordet. Og med det følger ansvar.

»En stor forskel er, at når man er en statslig myndighed som Lægemiddelstyrelsen, så har man monopol. Det gør, at man altid har en plads ved bordet.«

»Det giver et stort ansvar, at vi har monopol. Vi er de eneste, der har ansvar for at løfte de opgaver, som vi nu engang løfter. Det gennemsyrer organisationen, at vi har en bevidsthed omkring det ansvar og den position, vi har,« fortæller Lars Bo Nielsen en solrig torsdag morgen i september, hvor Dagens Medicin er blevet klemt ind i den travle direktørs kalender.

Et privilegium

Efter at være blevet direktør i Lægemiddelstyrelsen i maj 2021 er Lars Bo Nielsen blevet tildelt flere indflydelsesrige poster. Han har en plads i Life Science Rådet, som lige nu er i gang med at udarbejde anbefalinger til regeringens næste life science-strategi, der skal lanceres næste år.

Han sidder i bestyrelsen hos Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA). Og i foråret blev han valgt ind i ledelsen for Heads of Medicines Agencies (HMA), der er et netværk for direktørerne for lægemiddelmyndigheder i EU.

Lars Bo Nielsens nye rolle og indflydelse er også afspejlet i Dagens Medicins magtliste, hvor han er gået 69 pladser frem og nu ligger på plads nummer 78.

Og han føler sig ‘fantastisk privilegeret’, som han formulerer det, over at have fået lov til at prøve kræfter med rollen som direktør.

»Det er et privilegium at være tæt på de politiske processer, og at ens stemme er en del af det samlede billede, der er med til at skabe den politiske udvikling inden for lægemiddelområdet og medicinsk udstyr,« siger Lars Bo Nielsen.

Han er samtidig meget bevidst omkring sin indflydelse, og at de beslutninger, som han er med til at tage, ikke kun påvirker borgere i Danmark, men i hele Europa via arbejdet i HMA og EMA.

Det er vigtigt at anerkende, at ­styrelsen hver eneste dag har betydning for danskernes sundhed

Lars Bo Nielsen, direktør, Lægemiddelstyrelsen

Som Lars Bo Nielsen siger det:

»Man kan godt dvæle lidt ved beslutningerne, når de påvirker 450 millioner mennesker.«

Hvordan er det at have den indflydelse på så mange mennesker?

»Der er ikke forskel på, hvordan jeg går til opgaven, i forhold til om det er den danske eller europæiske befolkning. Men det giver mig en ydmyghed omkring opgaven og et genuint ønske om at være grundig,« siger Lars Bo Nielsen og fortsætter:

»Og så er det noget, som vi diskuterer internt i styrelsen: at vi skal være bevidste omkring det ansvar, vi har.«

Adgang til kritisk medicin

Det internationale aspekt er en af de ting, som Lars Bo Nielsen sætter stor pris på i sit arbejde i Lægemiddelstyrelsen.

Han sidder blandt andet i en strategisk styregruppe i regi af EMA, som arbejder med rammerne for, hvordan man sikrer adgang til medicin i Europa.

I gruppen arbejder de med konkrete sager, hvor der er problemer med forsyninger af kritisk medicin som eksempelvis antibiotika. Forsyningsudfordringer er et stigende fokuspunkt for Lægemiddelstyrelsen og et problem i hele EU.

»Vi holder møder med direktørerne fra de relevante medicinalfirmaer, hvor vi sammen lægger planer for at imødegå problemet. Men vi diskuterer også, hvordan vi finder en ligelig distribution af den medicin, der nu engang er tilgængelig, så de danske patienter også bliver tilgodeset.«

»Der har jeg konkrete eksempler, hvor det er lykkedes at skaffe medicin til Danmark. Det har direkte betydning for borgernes sundhed i Danmark. Det er en enorm tilfredsstillelse,« siger Lars Bo Nielsen.

Vigtig daglig drift

Det er ikke kun den internationale del af arbejdet, som optager Lars Bo Nielsen. Sidste år var han med til at lancere en ny strategi for Lægemiddelstyrelsen, der blandt andet har fokus på bedre brug af data og ny teknologi som kunstig intelligens.

»Det gælder både i forhold til at bruge data i de regulatoriske processer og internt fokus på bedre brug af data. Vi har også fokus på AI-løsninger i sundhedsvæsenet, som skal implementeres, så det kan give bedre patientbehandling og forløb,« siger direktøren.

Men ud over de store udviklingslinjer fremhæver Lars Bo Nielsen særligt den anseelige daglige driftsopgave, som hver dag handler om at godkende, overvåge og sikre adgang til medicin.

»Det er vigtigt at anerkende, at styrelsen hver eneste dag har betydning for danskernes sundhed. Det er ikke givet, at lægemidler er sikre, effektive og at man kan få fat i dem. Det arbejder Lægemiddelstyrelsen på dagligt.«

»Så den daglige driftsopgave med at sikre, at borgere og patienter i Danmark kan have tiltro til deres medicin og medicinsk udstyr, er også en stor del af min hverdag. Det er en enormt vigtig del af vores værdiskabelse og virke,« siger han.

Respekt for virkeligheden

Lars Bo Nielsen er uddannet læge og har det meste af sit arbejdsliv bevæget sig inden for hospitals- og forskningsverdenen.

Han er speciallæge i klinisk biokemi og har i en stor del af sin karriere arbejdet på Rigshospitalet og Københavns Universitet som eksempelvis klinikchef, professor og institutleder.

Medicinuddannelsen og hans lægefaglige baggrund har hjulpet ham i alle de stillinger, som han har haft.

»Det fundament – at jeg er uddannet læge, har arbejdet med patienter, har været i almen praksis og stået om natten på en kirurgisk afdeling – har været vigtigt i alle de funktioner, jeg har haft.«

»Det er både som sundhedsvidenskabelig forsker, underviser, leder og også i min funktion i Lægemiddelstyrelsen. Jeg har en forståelse for, hvordan hospitalsvæsenet og sundhedsvæsenet virker, fordi jeg har prøvet det på egen krop,« siger Lars Bo Nielsen.

I sit arbejdsliv og i de beslutninger, som han har skullet tage, har han fokus på, at der altid skal være respekt for virkeligheden.

»Når vi træffer en beslutning eller anbefaler et lægemiddel, så skal vi have respekt for, hvilken virkelighed vi er i,« siger direktøren.

Når Lars Bo Nielsen kigger tilbage på sin uddannelse og den karriere, som lægefaget har ledt til, bliver det opsummeret i en kort sætning:

»Jeg har haft et fantastisk arbejdsliv. Det at have haft den uddannelse, har været en kæmpe gave.«

En balancegang

Gennem sit arbejdsliv har Lars Bo Nielsen altid arbejdet meget. Det har ikke ændret sig, efter at han er skiftet over til at arbejde i en styrelse.

Som direktør har Lars Bo Nielsen møder fra morgen til aften, udenlandsrejser hver anden-tredje uge og altid en masse materiale, der skal læses.

Det er en travl hverdag, og spurgte man hans venner, svarer Lars Bo Nielsen med et smil, at de nok vil sige, at han ‘arbejder lidt for meget’.

»Der er mange timer i det her job. Jeg arbejder også langt mere, end jeg sidder på mit kontor. Jeg arbejder jo også, når jeg børster tænder, fordi jeg tænker på mit job,« siger Lars Bo Nielsen og fortsætter:

»Men jeg har altid arbejdet meget. Jeg er ikke skruet sådan sammen, at jeg tænker på, om jeg arbejder eller ikke arbejder.«

Og styrelsesdirektøren er ‘enormt glad’ for sit arbejde. For ham handler det mere om at finde den rette balance mellem arbejde og privatliv.

»Det er en balance, som jeg skal finde sammen med min kone, børn og venner. Jeg skal hele tiden være klar til at justere. Den balance har jeg øvet mig på et helt liv,« siger han.

Når Lars Bo Nielsen finder tid til en pause, holder han af at gå til koncerter og alle slags festivaler. I sommer var han på Roskilde Festival og høre den danske indiepop-musiker Guldimund.

I starten af september gik turen til Amager Litteraturfestival, hvor han fik chefredaktør på Information Rune Lykkebergs seneste bog ‘Langsomme samtaler: om vejene fra katastrofen, kriserne og vreden til en bedre verden’ med hjem.

Skriv kommentar