Kronisk smerte anerkendes som sygdom

Kronisk smerte anerkendes som sygdom WHO anerkender til maj kroniske smerter som sygdom, og ikke alene et symptom på en sygdom. Det vil betyde mere præcise diagnoser, og mere målrettet behandling, mener én af de danske smerteeksperter, der har deltaget i det forberedende arbejde

Kroniske smerter skal ikke længere opfattes som et symptom på en sygdom, men som en diagnose på linje med andre sygdomme. Det er konsekvensen af den kommende opdatering af det internationale sygdomsklassifikationssystem ICD (International Classification of Diseases and Related Health Problems), hvor WHO i maj vedtager sit næste katalog over anerkendte sygdomme, og ICD-10 bliver til den nye version, ICD-11.

Optagelsen af kroniske smerter i WHOs sygdomskatalog er resultatet af et mere end ti år langt arbejde i en taskforce, som er etableret under den internationale smerteforskningsorganisation IASP (International Association for the Study of Pain). To danske smerteeksperter fra Aarhus Universitet har deltaget i arbejdet:  Professor Nanna Brix Finnerup fra Dansk Smerteforskningscenter, Institut for Klinisk Medicin, der forsker i nervesmerter, samt professor Peter Svensson fra Institut for Odontologi og Oral Sundhed, hvis forskningsfelt er smerter i ansigtet og munden.

Professor Peter Svensson fra Institut for Odontologi og Oral Sundhed forsker i smerter i ansigtet og munden.

Peter Svensson ser smerteklassifikationen i ICD-11 som en god nyhed for de ca. 20 pct. af befolkningen, der anslås at lide af kroniske smerter.

»WHO anerkender, at behandling af kroniske smerter er noget helt andet end behandling af akutte smerter, og at der skal andre former for behandling til, når det drejer sig om kroniske smerter. Det er en blåstempling af, at kroniske smerter tages mere alvorligt end hidtil, og den vil få stor betydning for patienter og for sundhedsvæsenet,« siger Peter Svensson. Han mener, at anerkendelsen af kronisk smerte som sygdom vil muliggøre mere præcise diagnoser og mere målrettet behandling, fordi man går væk fra kun at betragte smerte som et symptom.

Peter Svensson tror, at anerkendelsen af kroniske smerter som sygdom i de kommende år vil vinde genklang i de faglige miljøer. En egen ICD-11 kode vil også få stor betydning for fremtidige forskningsprojekter på området, vurderer han.

»Med kriterier opsat af WHO får vi et fælles sprog og samme forståelse. Vi har for første gang et instrument til fælles klassifikation, systematisering og kategorisering af kroniske smerter, som vi kan bruge i internationale forskningsprojekter på området,« siger Peter Svensson.

De nye smertediagnoser er for nylig offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift PAIN.

Skriv kommentar