Karin Friis Bach
Karin Friis Bach, der er medlem af regionsrådet i Hovedstaden for de Radikale, er ikke bekymret for sikkerheden i forbindelse med nyt bosted i regionen.

Hovedstaden etablerer nyt hospitalstilbud for svært psykisk syge tæt på boligområde Region Hovedstaden udpeger matrikel i Frederikssund med som nyt hospitalstilbud for udadreagerende svært psykisk syge borgere. Sikkerheden vurderes til ikke at udgøre en risiko.

Region Hovedstaden har besluttet at etablere 32 særlige pladser i form af enestuer med bad og toilet til svært psykisk syge og udadreagerende borgere med misbrugsproblemer. Det fremgår af dagsordenen til det netop afholdte regionsrådsmøde og bekræftes af regionsrådsmedlem Karsten Skawbo-Jensen (C), som deltog i det møde, hvor oplægget blev besluttet. 

Af mødereferatet fremgår det, at de særlige pladser bliver etableret i regi af Psykiatrisk Center Nordsjælland på matriklen i Frederikssund. Administrationen har efter at have diskuteret sikkerheden vurderet, at det kommende hospitalstilbud ikke vil udgøre nogen risiko for lokalområdet, selv om matriklen kun ligger 750-1500 m fra nærmeste boligområde. Den vurdering deler Karsten Skawbo Jensen. 

»Jeg forstår det sådan, at der – heldigvis – skal være en dialog med naboerne, men jeg regner ikke med, at der vil være den store bekymring hos dem. De har jo tidligere haft mennesker med psykisk lidelse tæt på,« siger Karsten Skawbo Jensen og peger på, at matriklen i Frederikssund tidligere har været brugt som et åbent psykiatrisk afsnit.

»Generelt set er mennesker med psykisk sygdom absolut fredelige og rolige. Der er kun helt særlige og meget, meget få undtagelser,« siger han og pointerer, at de mennesker, som skal flytte ind på de 32 pladser, tidligere har boet helt frit på kommunale bosteder.

»Det er korrekt, at de så periodevis kan have voldsom, udadreagerende adfærd. Men kompetencerne og bemandingen på de særlige psykiatriske pladser skal netop være så optimal, at dette kan håndteres på en god måde,« siger Karsten Skawbo-Jensen og fortæller, at der på denne særlige enhed vil være en helt anden standard end på de sædvanlige kommunale bosteder.

Øget normering

Karin Friis Bach, der er medlem af regionsrådet for de Radikale, er enig.

»Jeg forstår godt overvejelsen omkring sikkerheden i forbindelse med de 32 nye psykiatripladser i Frederikssund. Men der bliver en øget normering pr patient, og bygningerne bliver desuden bygget, så der er en højere sikkerhed, så jeg mener ikke, at der er grund til bekymring. Men selvfølgelig vil vi politisk følge tæt, hvordan det går med de nye pladser,« siger Karin Friis Bach.

Karsten Skawbo-Jensen er tilfreds med, at Region Hovedstaden har truffet en beslutning.

»Jeg er rigtig glad for, at vi i Region Hovedstaden via de nye 32 særlige pladser i psykiatrien – og muligvis på sigt op til 47 pladser i vores region – ad snirklede veje får mere sengekapacitet i vores psykiatri. Det har længe været et ønske fra konservativ side,« siger Karsten Skawbo-Jensen og henviser til, at Region Hovedstaden ifølge bloktilskudsfordelingen skal oprette 47 pladser af de i alt 150 særlige pladser til svært psykisk syge, som regeringen har bedt regionerne om at oprette primo 2018.

De 150 særlige pladser er ifølge regionsrådets dagsorden ‘målrettet en mindre gruppe særligt udsatte personer med svære psykiske lidelser, udadreagerende og uforudsigelig adfærd, gentagne indlæggelser og afbrudte behandlingsforløb samt ofte misbrug og nogle gange også dom til behandling. Med pladserne skal der gives et intensivt og helhedsorienteret behandlings- og rehabiliteringstilbud, der skal medvirke til at nedbringe antallet af voldsepisoder og konflikter, opnå bedre sikkerhed for andre patienter og medarbejdere samt nedbringe brugen af tvang.’

Regionerne får driftsansvaret for pladserne, og kommunerne får visitationsansvaret.

»Jeg ser frem til, at kommunerne og regionen får et godt samarbejde om denne nye mulighed,« siger Karsten Skawbo-Jensen.

Skriv kommentar