Karin Friis Bach
Karin Friis Bach, der er medlem af regionsrådet i Hovedstaden for de Radikale, er ikke bekymret for sikkerheden i forbindelse med nyt bosted i regionen.

Hovedstaden etablerer nyt hospitalstilbud for svært psykisk syge tæt på boligområde Region Hovedstaden udpeger matrikel i Frederikssund med som nyt hospitalstilbud for udadreagerende svært psykisk syge borgere. Sikkerheden vurderes til ikke at udgøre en risiko.

Region Hovedstaden har besluttet at etablere 32 særlige pladser i form af enestuer med bad og toilet til svært psykisk syge og udadreagerende borgere med misbrugsproblemer. Det fremgår af dagsordenen til det netop afholdte regionsrådsmøde og bekræftes af regionsrådsmedlem Karsten Skawbo-Jensen (C), som deltog i det møde, hvor oplægget blev besluttet.  Af mødereferatet fremgår det, […]

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement