Hovedstaden vil genansætte lægesekretærer

Hovedstaden vil genansætte lægesekretærer Lægesekretærer skal overtage noget af det registreringsarbejde, som tager tid fra lægerne efter indførelsen af Sundhedsplatforman, lyder det nu fra Region Hovedstaden.

Region Hovedstaden vil bruge 42 mio. kr. til at sikre flere undersøgelser og behandlinger af patienter på hospitalerne. Pengene skal bl.a. bruges til at genansætte en del af lægesekretærer, som regionen har afskediget i forbindelse med indførelsen af Sundhedsplatformen.

Ud af de 42 mio. kr. skal de 22 mio. kr. gå til at få lægesekretærerne tilbage til noget af det registreringsarbejde, som tager tid fra lægerne, skriver regionen i en pressemeddelelse. Regionen har desuden afsat 20 mio. kr. til at øge kapaciteten på udvalgte ’garantiafdelinger’, så patienterne kan få hurtigere udredning og behandling.

Baggrunden for den ekstra bevilling er, at regionens ventetider til behandling og samlede aktivitet endnu ikke alle steder er på samme niveau, som før indførelsen af Sundhedsplatformen. Som Dagens Medicin skrev i sidste uge, er aktiviteten på regionens sygehuse i de første ni måneder af 2017 faldet med 5,8 pct. i forhold til samme periode sidste år.

Selvom regionen regner med at indhente en del af den tabte aktivitet, betyder det, at Region Hovedstaden ikke kan leve til kravet om at øge produktiviteten med to pct. i 2017, og dermed risikerer regionen at få en opkrævning fra Finansministeriet på op imode 430 mio. kr., når aktiviteten for 2017 skal gøres op. Derudover kommer regionen formentlig også til at mangle op mod 300 mio. kr. i indtægter, fordi hospitalerne også behandler færre patienter fra andre regioner.

Ifølge regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) vil de manglende indtægter ikke føre til nye sparerunder på regionens hospitaler.

»Det står klart, at hospitalerne på grund af Sundhedsplatformen stadig er pressede mange steder, og derfor er det vigtigt for mig at understrege, at dette her ikke betyder en ny sparerunde. Vi har været forberedt på udfordringerne, og har sat penge af i budgettet til at imødekomme dem,« siger hun i pressemeddelelsen.

Kommentarer

  1. Så vidt jeg kan se afsættes 22 millioner kroner til flere lægesekretærstillinger. Det fremgår ikke om det er et årligt beløb, der afsættes i Region H’s budget. Så vidt jeg kan se svarer det vel til omkring 40-60 sekretærstillinger (1).

    Jeg går ud fra at det skal dække både somatikkens og psykiatriens ca. 20 matrikler. Det svarer så til 2-3 sekretærer pr. matrikel (2). Eller opgjort ift Region H’s ca. 5.500 hospitalsansatte læger (3) svarer det til at 90 til 140 læger må deles om sekretærens arbejdstid. Hvis vi er optimistiske og regner med at sekretæren er til rådighed KUN for lægerne alle dagens 7,4 timer svarer det til daglig hjælp på 3 til 5 minutter. Hvilket er det mest optimistiske estimtat!

    1. http://www.lonstatistik.dk/lonninger.asp?job=Lagesekretar-4151
    2. https://www.regionh.dk/hospitaler-i-regionen/Sider/default.aspx
    3. https://www.regionh.dk/om-region-hovedstaden/oekonomi/Budget/Documents/Sp%C3%B8rgsm%C3%A5l%20og%20svar%202017/Svar%20007.pdf

Skriv kommentar