Jonas Egebart
Læge og vicedirektør på Bornholms Hospital Jonas Egebart forventer, at de regionale handlingsplaner vil bidrage til at give patienter med meningitis de bedst mulige betingelser for at overkomme deres sygdom.

Hovedstaden vil med nye planer sikre hurtigere behandling af meningitis Flere dødsfald efter meningitis og meningokoksygdom får Region Hovedstaden til at formulere ti handlingsplaner, der skal reducere risikoen for dødsfald.

Tiden fra patientens første kontakt til sundhedsvæsenet til relevant behandling er påbegyndt er et helt centralt, målbart succeskriterie for at kunne reducere risikoen for dødsfald af meningitis og meningokoksygdom. Det peger et analyseteam nedsat af Region Hovedstaden på i en ny rapport (pdf).

Formålet med analysearbejdet har været at komme med anbefalinger af, hvordan risikoen for dødsfald af meningitis og meningokoksygdom kan reduceres. Baggrunden er, at der de seneste to år har været flere dødsfald i Region Hovedstaden, hvor borgere ikke er blevet diagnosticeret og behandlet hurtigt nok for meningitis og meningokoksygdom. Analyseteamet har haft deltagelse af personale, pårørende og eksperter i meningitis, meningokoksygdom og forbedringsarbejde.

Arbejdet er mundet ud i 10 konkrete handleplaner, hvor implementeringen begynder i løbet af efteråret 2017. Handleplanerne bakkes op af regionsrådet, som har bevilget seks mio. kr. i 2018 og 5,5 mio. kr. i 2019 til styrkelse af arbejdet med patientsikkerhed og læring i forhold til hurtigere diagnosticering af patienter med akutte tilstande.

Handleplanerne omfatter:

  1. Udvikle overordnet indikator, der måler tiden fra patientens første kontakt til sundhedsvæsenet til behandling er påbegyndt.
  2. Etablere forbedringsprojekt på pilothospital, der omhandler samarbejde omkring akutte patienter og lokal kultur omkring håndtering af fejl med henblik på efterfølgende bred implementering
  3. Etablere simulationstræning, der øger samarbejde og mindsker fixation omkring den uafklarede patient.
  4. Øge brugen af patienter og pårørendes bekymring som anledning til at revurdere det sundhedsfaglige respons.
  5. Forbedre forudsætning for inddragelse af patienter og pårørendes viden i forbindelse med udredning.
  6. Undgå hjemsendelse af patienter med udestående akutte prøvesvar.
  7. Forbedre procedurer omkring genhenvendelse og sikre kendskab til patientforløb.
  8. Sikre klare og handlingsanvisende vejledninger omkring lumbalpunktur.
  9. Etablere læringskoncept for at øge viden hos sundhedsprofessionelle om meningitis og meningokoksygdom.
  10. Sikre vidensdeling nationalt.

Læge og vicedirektør på Bornholms Hospital Jonas Egebart har været formand for analysegruppen mener, at regionen med handlingsplanerne kan reducere risikoen for forsinkelser i diagnostik af meningitis og meningokoksygdom.

»Samtidig rammer flere af handlingsplanerne bredere og vil kunne være til glæde for borgere, der skal udredes for akut sygdom. Jeg er særlig glad for, at vi har fået sat systematisk inddragelse af de pårørendes viden på dagsordenen, og vi forventer, at de regionale handlingsplaner samlet set vil bidrage til at give patienterne de bedst mulige betingelser for at overkomme deres sygdom. I analysegruppen er der dog samtidig enighed om, at meningitis og meningokoksygdom er alvorlige sygdomme, hvor vi desværre fortsat vil kunne se dødsfald,« siger Jonas Egebart.

Region Hovedstaden: Tværgående analyse af diagnosticering af meningitis og meningokoksygdom

Skriv kommentar