Foto: Privat

Hæv ambitionsniveauet for life science-sektoren Vi nævner ofte, at Danmark er en life science-nation, men vi har brug for en klar, ambitiøs og langsigtet strategi for at kunne realisere det store potentiale og dermed skabe yderligere økonomisk vækst, sundhed og velfærd.

I maj sidste år blev der indgået en bred politisk aftale om en strategi for life science med økonomiske initiativer frem til og med 2023, og det blev samtidig besluttet at nedsætte et nationalt Life Science Råd. Sidstnævnte har for nylig udgivet sine anbefalinger til styrkelse af forsknings- og innovationsindsatsen, som tildeles en afgørende rolle for Danmarks fremadrettede life science-position.

Det økonomiske potentiale i life science-industrien er enormt, og netop af den grund satser mange andre lande stort på at styrke deres konkurrenceparametre og rammeforhold. Eksempelvis lancerede den franske regering i 2021 en ‘Health Innovation Plan’ med et budget på 7,5 mia. euro over 10 år, svarende til svimlende 54 mia. kr., og i Storbritannien udgav regeringen sidste år deres ‘Life Sciences Vision’ med skitsering af ambitionerne for den britiske life science-sektor over de næste 10 år.

Hvis Danmark fremadrettet skal være en førende life science-nation med den dertil knyttede økonomiske vækst, sundhed og velfærd, så skal vi også være villige til at skabe de bedste forudsætninger for vores life science-sektor.

Vi mangler målsætninger

Life Science Rådet påpeger behovet for en national innovationsstrategi og opfordrer til initiativer, der styrker overgangen fra forskning til innovation og produktudvikling. 

Selvom udvikling af lægemidler og ‘medical devices’ er underlagt regulatoriske krav på EU-niveau, kunne vi godt have en ambition om at skabe nemmere, hurtigere og mere effektive veje til kommercialisering af life science-produkter og -services i Danmark, ligesom vi kunne stræbe efter en større omsætning af ideer frem mod markedsnære løsninger. 

Helt simpelt kunne vi starte med at opstille nogle klare målsætninger. Det kunne eksempelvis være flere kliniske studier, der giver anledning til ændret praksis, samt implementering af og stigning i antallet af løsninger og nye metodologier baseret på kunstig intelligens. Det kunne også være flere opfindelser fra hospitaler og universiteter og med en større andel, der munder ud i startups, produkter eller løsninger. Med definerede målsætninger kan der lettere skabes nye, hensigtsmæssige og effektive incitamenter og initiativer.

Det giver god mening, når Life Science Rådet anbefaler at fokusere forskningsindsatsen inden for ressourcekrævende sygdomsområder og at prioritere højteknologisk forskning endnu højere med henblik på udvikling af visse terapiområder og kunstig intelligens.

Men vi ved ikke, om de store fremtidige kommercielle succeser og sundhedsfremmende gevinster kommer til at skyldes nye celle- eller genterapier, anvendelsen af kvantecomputere inden for personlig medicin og ‘real-world evidence’ eller noget helt andet. 

Inviter industrien indenfor

Derfor burde vi overveje at satse stort på et program i stil med de amerikanske DARPA-projekter, blot målrettet life science (i stedet for national sikkerhed), hvor et økosystem bestående af akademiske, offentlige og industrielle partnere arbejder sammen om at skabe transformerende fremfor trinvise medicinske og teknologiske forandringer.

Ifølge Danmarks Statistik var det offentlige forskningsbudget på omtrent 25 mia. kr. i 2020, hvoraf 10 mia. kr. blev anvendt inden for sundhedsvidenskab og yderligere 10 mia. kr. inden for naturvidenskab og teknisk videnskab. Til sammenligning investerede den danske life science-industri ifølge en analyse fra Erhvervsministeriet tilbage i 2018 omkring 16 mia. kr. i egen forskning og udvikling.

Tænk, hvis vi i Danmark kunne få industrien til at deltage i udvikling af potentielt banebrydende teknologier og metoder i offentlig-private partnerskaber med en vision om at skabe nye løsninger inden for life science på baggrund af innovation og videnskab i særklasse. 

Det vil kræve ambitiøse og langsigtede planer for offentlige forskningsinvesteringer kombineret med industrielle incitamenter at igangsætte offentlig-private programmer i så stor skala. Og det ville være dristigt, da der ikke er garanti for, at nogle af projekterne rammer plet – men det er, hvad der kræves, hvis vi fremadrettet vil være en førende global i stedet for lokal life science-nation.

Skriv kommentar