Den grønne omstilling står fortsat højt på vores dagsorden – og det vil den også gøre, når vi har fået bugt med coronavirussen, mener Heino Knudsen (S), formand for Udvalget for Miljø og Ressourcer i Danske Regioner.Foto: Steen Brogaard

Grønne investeringer i sundhedsvæsenet skal undtages fra anlægsloftet De fem regioner er på vej med forslag til investeringer, som kan sættes i gang i år, hvor anlægsloftet er midlertidigt suspenderet. Men flere af de grønne investeringer tager længere tid. Derfor bør investeringer, som kan sætte turbo på den grønne omstilling, helt undtages fra anlægsloftet, skriver Heino Knudsen (S).

Coronakrisen er over os, og det går hårdt ud over hele den danske økonomi. Derfor har regeringen efter en aftale med os i regionerne midlertidigt suspenderet vores anlægsloft for i år, så vores investeringer kan bidrage til at holde hånden under virksomhederne og beskæftigelsen.

Anlægsloftet omfatter kort fortalt alle de udgifter, som kommuner og regioner har til byggeri og renoveringer. I år var beløbet fastsat til 19,1 milliarder kroner på landsplan. Nu er denne begrænsning fjernet, og i regionerne er vi derfor i fuld gang med at se på, hvilke investeringer der kan fremrykkes til i år.

Udfordringen er, at investeringerne ikke må spænde ben for den sikre og stabile sygehusdrift, som har allerhøjeste prioritet i disse dage. Men det kan give god mening at fremrykke investeringer, som alligevel skulle have være udført i de kommende år.

Her tænker jeg ikke mindst de klimavenlige tiltag. For med suspenderingen får vi mulighed for at sætte ekstra skub i den grønne omstilling, for eksempel ved at investere i energieffektivisering. Med andre ord: Både godt for klimaet og godt for erhvervslivet, der lige nu går gennem en svær tid.

Men hvorfor nøjes med en midlertidig suspension, når det gælder grønne investeringer? I regionerne mener vi, at Folketinget bør benytte lejligheden til at tænke mere langsigtet og permanent undtage grønne investeringer fra anlægsloftet.

Regioner er allerede i gang

I regionerne er vi allerede i gang med de grønne investeringer. I min egen region, Sjælland, har vi for eksempel reduceret madspildet med 50 procent, og vi omdanner det resterende madaffald til biomasse, der kan levere grøn energi til hospitalerne.

Region Nordjylland bygger alle nye bygninger efter den internationale bæredygtighedsordning DGNB, og i Region Midtjylland sigter Regionshospitalet Randers mod at blive Danmarks første hospital med svanemærkede afdelinger blandt andet ved at reducere brugen af plastik.

Region Syddanmark har reduceret CO2-aftrykket med 40 procent siden 2004 blandt andet ved at omlægge sit energiforbrug til grønne og vedvarende energikilder, og i Region Hovedstaden har de vedtaget en tiårig renoveringsplan, som skal sikre, at de regionale byggerier både er til gavn for patienterne og for miljøet, for eksempel gennem energirenovering.

Langsigtede investeringer

Nu kigger vi så på, om der er flere grønne tiltag, som kan sættes i gang i år. Der er dog ingen tvivl om, at disse investeringer ofte strækker sig over flere år, og netop derfor giver det også mening, hvis suspenderingen af anlægsloftet fortsætter ud over 2020.

Derudover vil vi opfordre regeringen til at tage en dialog med EU om, at klimainvesteringer også kan holdes ude af opgørelsen af den strukturelle saldo – noget vi allerede i februar foreslog sammen med KL, FOA, Danmarks Lærerforening, BUBL og Socialrådgiverforeningen. Det vil sikre, at prioritering af den slags investeringer kan ske, uden at man risikerer at skulle gøre indhug i andre udgifter for at overholde EU’s saldogrænse. Mon ikke tiden er til det netop nu?

Alt i alt vil det kunne betyde, at regionerne kan lægge mere langsigtede planer for den grønne omstilling af sundhedsvæsenet – og det vil samtidig have den gavnlige sideeffekt, at regionerne kan hjælpe med at holde hånden under lokale og regionale virksomheder i den kommende svære tid efter corona-krisen.

For os i regionerne er det vigtigste lige nu at håndtere covid-19-epidemien, så syge danskere får den behandling, de har brug for, og vores medarbejdere trygt kan gå på arbejde i sundhedsvæsenet.

Men den grønne omstilling står fortsat højt på vores dagsorden – og det vil den også gøre, når vi har fået bugt med coronavirussen. Så derfor, kære Folketing: Undtag gerne permanent de grønne investeringer fra anlægsloftet.

Skriv kommentar