Første national udbud af telemedicin er målrettet patienter med KOL Regioner og kommuner har i fællesskab fundet de udbydere, der skal levere telemedicinske løsninger i løbet af de to næste år.

For første gang nogensinde gik landets fem regioner og 98 kommuner i det forgangne år i gang med et fælles udbud om telemedicinske løsninger og en telemedicinsk infrastruktur på tværs af landet i form af samarbejdet Fælles Udbud af Telemedicin (FUT). Det er ifølge Mette Harbo, Digitaliseringschef i Københavns Kommune og kommunal formand for FUT, en større teknologisk landvinding, som både kommuner og borgere får glæde af.

»I de sidste par år har vi kunne se, at både borgere og sundhedsprofessionelle har omfavnet telemedicinske løsninger. Nu går vi så ud og gør det nationalt ved at lave en samlet ’datatønde’, så al information bliver samlet ét sted, hvor alle kan trække fra det,« siger Mette Harbo.

»Bliver man pludselig mere syg og skal på hospitalet, vil sundhedspersonalet også kunne se de relevante data og hvordan udviklingen har været op til forværringen. Borgeren vil ikke længere på samme vis være bundet geografisk af sin sygdom,« fortsætter hun.

Nu er de forskellige leverandører blevet valgt, og ifølge Mette Harbo sikrer det brede udvalg af leverandører, at landets mange kommuner og regioner har et flere løsninger at vælge mellem, så de kan tilpasses lokale forhold og ambitioner.

»Det er rammeaftaler og ikke ’one size fits all’. Der er mange forskellige lokale vilkår og forskellige hensyn i kommunerne. Nogle er allerede langt fremme og andre, som eksempelvis os i København, er først ved at udrulle det nu. Men med alle regioner og kommuner er det de facto en løsning til hele sundhedsvæsenet,« siger Mette Harbo.

Centralt i udbuddet er den telemedicinske infrastruktur, en motorvej af data gennem Danmark, der gør det muligt at udnytte borgerens egne data og genbruge data på tværs af sundhedsvæsnet, der hvor borgeren skal have pleje eller behandling.

KOL bliver første område

Alle løsningerne er app-baserede og vil i første omgang fokusere på KOL, men infrastrukturen giver mulighed for at vi udvide til andre sygdomsområder som eksempelvis hjerte-kar-sygdomme eller diabetes. Derudover er det ifølge Mette Harbo et krav, at løsningerne skal kunne fungere både på borgernes egne devices samt tablets, der udleveres af kommunens som en slags hjælpemiddel.

Planen er, at de fem forskellige udbydere af borgerløsningen nu skal lave en mindre teknisk demo, hvor de integrerer til infrastrukturen og viser, de kan flytte data sikkert og korrekt. I juni 2019 vælger alle landsdelene så, hvilken løsning, der passer dem bedst.

Fra begyndelsen af 2020 op til sommerferien vil løsningerne blive yderligere udviklet og testet i et pilotprojekt med op til 1.000 borgere. FUT forventer at den færdige løsning vil være fuldstændig klar til brug i sensommeren 2020 i hele landet.

Prisen for projektet er 65 mio. kr., som skal deles mellem de 103 kunder afhængig af størrelse. Selvom det kan være lidt tungt, at gå sammen alle sammen, så har formen vist sig at være en »særdeles priseffektiv« løsning frem for at alle 98 kommuner og 5 regioner skal ud at købe ind hver for sig.

Skriv kommentar