Fase 1-enheden på Rigshospitalet får ny chef

Fase 1-enheden på Rigshospitalet får ny chef Rigshospitalet har fundet en afløser for Ulrik Lassen, der 1. februar i år forlader chefstolen til fordel for en stilling som klinikchef for Onkologisk Klinik på Rigshospitalet.

En ny mand sætter sig i dag i chefstolen på Fase 1-enheden på Rigshospitalet. Det bliver overlæge Morten Mau-Sørensen, der kommer til at overtage ledelsen efter professor og overlæge Ulrik Lassen.

Morten Mau-Sørensen har, siden han blev overlæge i 2008, arbejdet på Fase 1-enheden. Han beskriver den nye chefstilling som en opgave, der er personlig og fagligt udfordrende – men vigtigst af alt som en opgave, der ligger hans hjerte meget nær.

»Jeg ser det som et stort privilegium at skulle stå i spidsen for at bringe en meget succesfuld enhed videre. Vi arbejder med patienter, hvis behandlingsmuligheder er udtømte, og som vi har mulighed for at tilbyde helt nye spændende lægemidler, som måske en dag bliver fremtidens behandlinger. Det er meget spændende på den måde at være spydspids for udviklingen på kræftområdet,« siger Morten Mau-Sørensen.

Fortsætter eksisterende linje

Morten Mau-Sørensen vil langt hen ad vejen følge den linje for Fase 1-enheden, som hans forgænger Ulrik Lassen har lagt. Enheden er, ifølge den nye chef, meget veldrevet, og han ser ingen grund til at implementere store organisatoriske eller strukturelle forandringer.

»Enhedens vigtigste opgaver er dels at sikre, at patienter uden andre behandlingsmuligheder, får tilbud om en eksperimentel behandling, og dels at bidrage til at udvikle nye lægemidler. De to formål går hånd i hånd således, at vi bliver klogere samtidig med, at patienterne får et fornuftigt behandlingstilbud,« siger Morten Mau-Sørensen.

Fase 1-enheden behandler alle kræftpatienter, hvis behandlingsmuligheder er udtømte. Fokus er ifølge Morten Mau-Sørensen at sikre en portefølje af behandlinger, der er så stor og bred, at så mange kræftpatienter som muligt – på tværs af histologi – kan gives en relevant behandling.

»Ud over konstant at have opmærksomhed på at udvikle nye lægemidler, så har vi de senere år haft et stigende fokus på at deltage i ‘basket-forsøg’. Her gives patienter med forskellige histologier, men med den samme driver-mutation, en identisk behandling. Det kan vi gøre, fordi vi foretager genomisk tumor profilering af alle patienter, som bliver henvist til enheden,« forklarer han.

Den udvikling vil formentlig tiltage i de kommende år, forventer Morten Mau-Sørensen.

Ulrik Lassen forlader chefstolen i Fase 1-enheden, da han skal overtage jobbet som klinikchef for Onkologisk Klinik på Rigshospitalet efter Hans von der Maase.

Skriv kommentar