Mens der i 2013 blev født 96 børn i Danmark, der havde været eksponeret for opioider under graviditeten, var det tal i 2022 steget til 216.Foto: Colourbox

Familieambulatorier oplever bekymrende stigning: Flere gravide afhængige af opioider Landets familieambulatorier møder flere og flere gravide, der er afhængige af både legale og illegale opioider. Det kan have alvorlige konsekvenser for børnene, advarer børnelæger.

»Jeg er bekymret for de børn, der ligger i maverne lige nu. Det er én ting. Men jeg er også bekymret for de børn, der kommer til at ligge i maverne om nogle år, hvis det fortsætter på samme måde som nu.«

Ordene er socialrådgiver Michela Wedels. Hun er tilknyttet Familieambulatoriet ved Sygehus Lillebælt, og når hun kigger på antallet af gravide, der de seneste par år er blevet henvist med et misbrug, ser hun en klar tendens:

»I 2021 lå opioider nede i bunden af listen over illegale rusmidler, som gravide var afhængig af. I 2022 kom opioider på en andenplads, kun lige overgået af hash. Siden 2021 er det simpelthen blevet nemmere at komme i kontakt med illegale opioider som for eksempel OxyContin,« siger hun.

Opioider er ikke nogen hensigtsmæssig behandling af kroniske smerter

Kirsten Schiøtt, overlæge, Aarhus Universitetshospital, Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler

På grund af tavshedspligt kan hun ikke fremlægge de præcise tal, men Familieambulatoriets faglige og administrative ledelse har bekræftet udviklingen.

I 2016 toppede andelen af kvinder, som har modtaget ordinerede opioider i graviditeten, viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Dengang lå andelen på 9,9 kvinder pr. 1.000 gravide. Herefter faldt andelen år for år frem til 2021, hvor 6,3 ud af 1.000 gravide havde fået et lægeordineret opioid. 

I 2022 steg andelen igen til 6,6 pr. 1.000 gravide, men Michela Wedel frygter, at de officielle tal fra Sundhedsdatastyrelsen ikke tegner det fulde billede:

»Der er flere, som lige kommer til at indtage en enkelt pille og tænker, at det ikke er noget problem. Men så bliver det et problem, fordi man så kommer til at indtage tre i stedet for én. Jeg bliver bekymret, fordi jeg kan se, at der skete præcis det samme i USA, hvor de endte i en decideret opioid-epidemi,« siger Michela Wedel.

Svært at komme ud af afhængigheden

Det er ikke kun på Familieambulatoriet på Sygehus Lillebælt, at man oplever en stigning i antallet af gravide, der har en svær afhængighed af opioider.

På Aarhus Universitetshospital møder overlæge Kirsten Schiøtt fra Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler flere gravide, der har et forbrug af både receptpligtige opioider, men også af opioider, der er anskaffet på det sorte marked. 

Derfor mener Kirsten Schiøtt heller ikke, at de officielle tal tegner et retvisende billede. Baseret på de seneste års udvikling mener hun, at tallene dækker over et stort mørketal, og hun ser med bekymring på tendensen:

»Opioider er ikke nogen hensigtsmæssig behandling af kroniske smerter. Ofte er kvinderne startet med at få dem for akutte smerter, men så har de ikke kunnet komme ud af behandlingen igen. Opioider har afhængighedsskabende egenskaber, og det er svært at komme ud af afhængigheden igen,« siger Kirsten Schiøtt.

Familieambulatoriet på Aalborg Universitetshospital oplyser, at det er sjældent, at man i Region Nordjylland oplever opioider som værende dét, de gravide er afhængige af. Dog er antallet af kroniske smertepatienter med tilknytning til Familieambulatoriet steget i løbet af den seneste årrække.

Medicin skader barnet hele livet

Ifølge Sundhedsdatastyrelsen blev der i 2013 født 96 børn, som havde været eksponeret for opioider i løbet af graviditeten. I 2022 var det tal steget til 216 børn.

Det kan have store konsekvenser for et foster at blive eksponeret for alkohol, stoffer og afhængighedsskabende medicin. Jennifer Vikre-Jørgensen, overlæge ved børneafdelingen på Aarhus Universitetshospital, har førstehåndserfaring med at modtage børn, der fødes med abstinenser.

»Fostret bliver vant til opioiderne igennem de ni måneder, og når det ved fødslen ikke længere får opioider, reagerer barnets nervesystem med det samme,« forklarer Jennifer Vikre-Jørgensen.

»Abstinenser er farlige, fordi nervesystemet er på overarbejde. Barnet kan ikke spise ordentligt og skal have mad gennem en sonde. Det gylper meget, kaster op og har tynd, sprøjtende afføring. Det trækker vejret hurtigt, kroppen er i gang hele tiden, muskulaturen er konstant spændt, og barnet sitrer og ryster. Barnet får voldsomme spjæt, som senere kan udvikle sig til krampeanfald, og det kan så føre til iltmangel – i værste tilfælde kan barnet dø af kramper og iltmangel.«

Hun henviser til USA, hvor man har set flere eksempler på spædbørn, som er fundet døde som følge af abstinenser.

»Derfor er det meget vigtigt, at disse børn bliver spottet hurtigt efter fødslen, så behandlingen kan opstartes ved de første tegn på abstinenser, og de alvorlige og farlige symptomer kan undgås,« forklarer Jennifer Vikre-Jørgensen.

Typisk bliver børn med abstinenser behandlet med flydende morfin, og den gennemsnitlige indlæggelsesvarighed er seks uger. I nogle tilfælde kan børnene være i behandling i op til tre måneder.

Ulighed i børnetilbud

Det er ikke alle regioner i Danmark, der oplever den samme stigning i antallet af gravide med et opioidmisbrug. Den primære forklaring er, at man i Region Hovedstaden og Region Sjælland ikke monitorerer på samme måde som i de øvrige regioner.

Ifølge Anette Kjærbye-Thygesen, overlæge og afsnitsleder på Familieambulatoriet ved Hvidovre Hospital, har de ikke umiddelbart et indtryk af en lignende stigning. Dog har man i Region Hovedstaden og Region Sjælland ikke konkrete tal for udviklingen over tid:

»Vi er opmærksomme på muligheden og risikoen, idet vi kender til det stigende forbrug blandt ikke-gravide. Vi har dog i Region Hovedstaden og Region Sjælland – modsat det øvrige Danmark – ikke et opfølgningsprogram til de børn, der har været eksponerede for opioider i fostertilstanden,« siger overlæge Anette Kjærbye-Thygesen.

Opfølgningsprogrammet blev lukket ved udgangen af 2018, da det finansielle grundlag bortfaldt, og det ikke var muligt at finde finansiering til den fortsatte drift i budgettet. Region Sjælland lukkede også deres børneprogram.

»Vi ville meget gerne have fortsat med det højtspecialiserede tilbud til børnene og deres familier, og vi arbejder på at få konkrete tal for udviklingen over tid,« forklarer Anette Kjærbye-Thygesen.

Mørketal ved det illegale forbrug

At det er svært at danne sig et konkret overblik over udviklingen er et landsdækkende problem. Marcella Broccia er børnelæge og forsker på Aalborg Universitetshospital, og hun har i flere år forsket i børn og unge, som har været eksponeret for alkohol og rusmidler under graviditeten.

Vi har en fornemmelse af, at der blandt de unge er en stigning i forbruget af illegalt importerede opioider

Morten Hesse, psykolog og forsker, Center for Rusmiddelforskning

Hun forklarer, at der i Danmark ikke er nogen systematisk overvågning af det samlede opioidforbrug blandt gravide:

»Der kan være et betydeligt mørketal forbundet med det illegale forbrug, og derfor er den præcise forekomst ukendt. De præliminære tal tyder dog på, at alkoholforbruget blandt gravide over årene er faldende, samtidig med at antallet af nyfødte, der er registreret med prænatal opioid eksponering, generelt set er stigende,« siger Marcella Broccia.

Hun har en hypotese om, at udviklingen blandt andet kan tilskrives en kulturel ændring i befolkningens holdning til alkohol som følge af Sundhedsstyrelsens tiltagende restriktive anbefalinger om antallet af ugentlige genstande.

»Det kan tyde på, at flere kvinder med et forbrug under graviditeten i stigende grad indtager opioider, måske fordi det er mere socialt acceptabelt,« siger hun.

Nemt at skaffe på det sorte marked

I foråret 2023 bad Sundhedsstyrelsen samrådet for skole, sociale myndigheder og politi (SSP) om at foretage en kommunal kortlægning af omfanget af misbrug af opioider blandt børn og unge.

Den har blandt andet vist, at næsten hver fjerde kommune (15 kommuner ud af 63), der har deltaget i kortlægningen, kan berette om en stigning i misbrug af opioider hos unge. Kortlægningen viser også, at opioiderne er illegale og skaffes fra pushere, i kiosker, via nettet eller venner.

Morten Hesse, psykolog og forsker ved Center for Rusmiddelforskning, genkender tendensen med, at de illegale opioider fylder mere og mere i forhold til de receptpligtige medikamenter:

 »Vi har en fornemmelse af, at der blandt de unge er en stigning i forbruget af illegalt importerede opioider. Der er tal, der tyder på, at der er en øget behandlingssøgning ude i kommunerne i forhold til de illegale opioider blandt de unge,« forklarer Morten Hesse.

 Han understreger, at brugere af høje mængder opioider ikke nødvendigvis passer ind i det klassiske billede af en stofmisbruger – typisk er der tale om helt almindelige danskere.

»Nogle af vores observationer tyder på, at dem, som bruger de her illegale opioider i dag, er en gruppe, som er mere følelsesmæssigt sårbare og mindre regelbrydende. De gravide hører ofte til den gruppe, som har høje krav til sig selv og har store ambitioner i deres eget liv,« siger han.

Læs også:

Opioidmisbrug på tværs af sociale klasser: Gravide skal have flere tilbud

Socialrådgiver og ildsjæl: »Jeg er frustreret over, at værktøjskassen i Danmark ikke er dybere«

 

Skriv kommentar