Socialrådgiver Michela Wedel har gjort det til sin arbejdsmæssige mission at skabe bedre forhold for gravide misbrugere og deres børn.Foto: Alex Tran

Ildsjæl: »Jeg er frustreret over, at værktøjskassen i Danmark ikke er dybere« Socialrådgiver Michela Wedel har i mere end et årti kæmpet for, at ufødte børn skal have en stemme, når de udsættes for rusmidler under graviditeten. Nu har hun sammen med andre sundhedsfaglige stiftet foreningen ’Fremtidens Børn’, som er opstået af en frustration over den nuværende lovgivning.

Kan man være en god forælder, når man har behov for metadonmedicinering efter et heroinmisbrug?

Jeg har mødt forældre, der bliver nødt til at give op efter fødslen – også selvom de rent faktisk har ressourcerne til det

Michela Wedel, socialrådgiver

Sådan lød spørgsmålet, der indtil videre har defineret det meste af Michela Wedels arbejdsliv.

»Jeg kan huske, at jeg tænkte, så det knagede, og det var ikke kun fordi, jeg var 21 år gammel – det var fordi, det er et mega svært spørgsmål. Derfor besluttede jeg mig for at skrive bachelor om emnet, og jeg har arbejdet med problemstillingen lige siden,« fortæller 36-årige Michela Wedel.

Spørgsmålet blev stillet af en underviser, da Michela Wedel begyndte på socialrådgiveruddannelsen, og hun skulle ikke bruge mange arbejdstimer som nyansat på familieambulatoriet i Region Syddanmark, før hun fandt sit svar på spørgsmålet.

»Lige så snart jeg kom ud at arbejde med målgruppen, fandt jeg ud af, at man godt kan være en god forælder, selvom man er afhængig af et medicinpræparat. Bare forældrene har en erkendelse af deres egne risikofaktorer i forældreskabet. Og så skal samfundet også være gearet til det og kunne støtte rigtig godt op om forældrene,« siger hun.

Lovgivning spænder ben

Og den kamp har Michela Wedel kæmpet siden da. Hendes erfaringer baserer sig ifølge hendes egne ord på mødet med over 1.000 kvinder, som har indtaget alkohol, illegale rusmidler eller afhængighedsskabende medicin under graviditeten. Og hun har et klart billede af, hvad der virker, og hvad der er rigtig svært.

»Jeg er drevet af, at jeg gang på gang har fundet mig selv i en situation, hvor jeg har gjort alt, hvad jeg kunne inden for lovgivningen. Hvor jeg har tænkt kreativt, og hvor jeg har trukket på alt, hvad jeg har kunnet trække på. Og at jeg så alligevel – igen og igen – har stået over for forældre, der har så svært ved at få styr på deres indtag af rusmidler både under og efter graviditeten, og hvor afhængigheden er så stærk, at den vinder over forældreskabet,« siger Michela Wedel, der har været ansat i Familieambulatorierne i Region Syddanmark i 12 år.

»En af de sværeste ting, jeg som fagperson oplever at stå over for, er at møde en mor med et misbrug, der siger: ’Hvorfor var der ikke nogen, der gjorde noget mere? Jeg ville ønske, at jeg var blevet låst inde et sted, for nu kan jeg se med mine egne øjne, hvor dårligt mit barn har fået det’,« fortæller Michela Wedel.

Begrænset værktøjskasse

I mere end et årti som socialrådgiver har hun oplevet, hvor svært det er at være i kontakt med patienter, der ikke får den hjælp og bistand, de har behov for. 

»Jeg bliver frustreret over, at værktøjskassen i Danmark ikke er dybere, end den er. Jeg bliver frustreret over at leve i et land, hvor vi ikke har de samme muligheder, som man for eksempel har i Norge, hvor man let kan visitere til et sted, hvor forældrene får en krammer og hjælp hele døgnet til at holde sig fra rusmiddelforbruget. Jeg bliver også frustreret over, at vi ikke har nogen lovrammer i Danmark, der gør, at vi kan kontakte Ankestyrelsen under graviditeten og sikre, at moderen får bevilget dét, hun har ret til og behov for.«

Michela Wedel forklarer, at hun alt for ofte har oplevet, hvordan børnene og forældrenes liv bliver mærket af rusmidlerne under graviditeten. For det er ikke kun de fysiske skader af moderens misbrug, der præger barnet, mens det ligger i maven. Det er også de mange konsekvenser, der fylder, efter at barnet er blevet født.

»Jeg har mødt forældre, der bliver nødt til at give op efter fødslen – også selvom de rent faktisk har ressourcerne til det. De prøver en årrække at være gode forældre for deres barn, men barnets hullede søvnmønster og den udadreagerende, selvskadende adfærd er så omfattende, at de ikke kan være i det.«

Frustration førte til Christiansborg

Frustrationen over at mangle de rette værktøjer til at hjælpe gravide kvinder med et misbrug drev i marts i år Michela Wedel hele vejen fra Kolding til Christiansborg. Her havde hun fået foretræde for Folketingets socialudvalg, hvor hun fremlagde to idéer.

Ifølge Michela Wedel bør der for det første oprettes et specialiseret døgntilbud i Danmark, som de gravide kvinder kan visiteres til og få den fornødne hjælp.

For det andet bør der indføres en paragraf i lovgivning, der gør det muligt at underrette Ankestyrelsen på vegne af det ufødte barn, hvis moderen under graviditeten ikke får den hjælp og støtte fra det offentlige, som hun har ret til.

»Jeg fik flere interessante og kritiske spørgsmål fra socialudvalget, og de har også sendt spørgsmål videre til sundhedsministeren og social- og boligministeren. Det var i marts 2023. Jeg har ikke hørt fra nogen siden da.«

Til kamp for fremtidens børn

Michela Wedel er blot én af mange fagfolk i Danmark, der i årevis har råbt op om de manglende muligheder for at hjælpe gravide med et misbrug. Derfor skulle der heller ikke megen overtalelse til, da Michela Wedel valgte at ringe rundt til sine kolleger rundt om i landet.

»Jeg følte, at Danmark – og jeg selv – var klar til en forening. Så jeg rakte ud til tidligere kolleger, hvor jeg stolede på deres faglighed og deres ordentlighed. Og efter kort tid kunne jeg lægge telefonen fra mig igen, fordi en så stor andel af dem var enige, og så var det bare om at komme i gang,« siger Michela Wedel.

 Det har resulteret i den nye forening ’Fremtidens børn’, der blev stiftet og lanceret i sidste uge. Bestyrelsen består af fagpersoner med mange års erfaring inden for graviditet, ufødte børn og rusmidler.

Det er den første forening i Danmark, der har fokus på at give en stemme til børn, der endnu ikke er født.

»’Fremtidens børn’ er opstået ud af en frustration blandt fagfolk over, at vi ikke kan gøre mere end bare at vente på, at barnet kommer ud. Vi vil skabe mere fokus på, hvad vi kan gøre fra den dag, hvor mor har besluttet sig for, at barnet skal have et liv. Og hvordan vi kan gøre det så rusmiddelfrit, voldsfrit og traumafrit som overhovedet muligt, både inden og efter at babyen er kommet ud,« siger Michela Wedel.

Læs mere om foreningen ‘Fremtidens børn’ her.

Læs også:

Familieambulatorier oplever bekymrende stigning: Flere gravide afhængige af opioider

Opioidmisbrug på tværs af sociale klasser: Gravide skal have flere tilbud

Skriv kommentar