»Målet er klart: Vi skal have et sundhedsvæsen, hvor alle har mulighed for at få hurtig, sikker og god behandling,« skriver Dea Kehler (M), kandidat til Europa-Parlamentsvalget.Foto: Moderaterne

Europa-Parlamentsvalget står for døren: Sundhed­området har brug for et løft Et sundt liv skaber grobund for trivsel og velvære. Desværre ser vi lige nu, at sundhedssektoren er under et stort pres, ikke kun i Danmark, men også i resten af Europa, skriver Dea Kehler (M)

Der er mangel på sundhedspersonale – ifølge Verdensbankens World Development Report 2023 vil der mangle 4,1 millioner i 2030. Konsekvenserne heraf er store og viser sig i form af lange ventelister, udskudte behandlinger, påvirkning af patientsikkerheden og lange transporttider til praksislæger i landdistrikter.

Der er brug for nye løsninger, hvis den negative udvikling skal vendes. Her vil fælles EU-tiltag være en fordel.

Først og fremmest bør vi gøre det nemmere for sundhedsprofessionelle fra Europa og tredjelande at få arbejde på europæiske hospitaler. Det gør vi ved at sikre hurtigere og smidigere sagsbehandling, give hurtigere adgang til tests og justere sprogkravene.

Fuld kraft på sundhedsteknologi

Yderligere bør vi sætte fuld kraft på udviklingen af sundhedsteknologi. Teknologisk innovation er afgørende for, at vi får brugt de menneskelige ressourcer, hvor de er vigtigst, og hvor de gør en afgørende forskel for vores sundhed og behandling.

Der er mange arbejdsgange, vi med fordel kan digitalisere, og en af fordelene er, at vi får frigjort nye ressourcer til opgaver, som kun mennesker kan løse.

Øget digitalisering af sundhedsfaglige videreuddannelser for ansatte vil desuden øge tilgængeligheden til uddannelsesaktiviteter og smidiggøre samarbejdet på tværs af sundhedsvæsenet med fokus på hele patientforløbet.

Økonomien, teknologien og viljen er der, men den politiske prioritering har ikke været tilstrækkelig. Der er ikke tid til mere tøven. Der er brug for handling i EU. Målet er klart: Vi skal have et sundhedsvæsen, hvor alle har mulighed for at få hurtig, sikker og god behandling.

Alene kan vi kun lidt – sammen kan vi det meste.

Skriv kommentar