Eksterne firmaer holder ventetider nede i Nordjylland
Ifølge Peter B. Lasborg, der er leder af radiologien i Region Nordjylland, befinder radiologien i Danmark sig i en negativ spiral, hvor væksten hos private udbydere af billeddiagnostik betyder, at der bliver stadigt færre fastansatte radiologer på sygehusene, fordi firmaerne primært henter deres arbejdskraft blandt sygehusradiologer.Foto: Privat

Eksterne firmaer holder ventetider nede i Nordjylland Det ville medføre store problemer, hvis Region Nordjylland ikke kunne trække på radiologiske beskrivelser fra eksterne leverandører, mener leder for radiologien i Nordjylland.

Når radiologerne i Aalborg og på de øvrige hospitaler i Region Nordjylland går hjem om aftenen, er det radiologer med dansk speciallægeautorisation ansat af firmaet Telemedicine Clinic (TMC) og udstationeret i den australske storby Sydney, der overtager vagten.

Vi har ikke noget at udsætte på kvaliteten af deres arbejde. Det er lige så godt som vores eget, men vi bruger dem af nød, ikke af lyst

Peter B. Lasborg, leder for radiologien i Nordjylland

Alle ugens dage er det TMC, som varetager den radiologiske bagvagtsfunktion for alle sygehusmatrikler i Nordjylland.

Det gør de godt, og den assistance, som de eksterne leverandører af beskrivelser af billeddiagnostiske undersøgelser leverer, er svær at undvære, mener Peter B. Lasborg, der er leder for radiologien i Nordjylland. 

»Det ville være meget problematisk, hvis vi ikke kunne trække på eksterne leverandører. Konsekvensen ville være markant stigende ventetider på svar,« siger Peter B. Lasborg. 

»Vores kontrakt med TMC om varetagelse af nattevagten er baseret på betaling pr. beskrivelse, og det kan være en bedre aftale for os end at skulle have egen radiolog i vagt på de mindre regionssygehuse. TMC’s arbejde er indregnet som en del af produktionen, og de udfylder en meget vigtig funktion,« siger han. 

Nye guidelines med til at øge behov

Selv om de eksterne leverandører leverer en vigtig vare, så han hellere pengene anvendt internt.

»Vi har ikke noget at udsætte på kvaliteten af deres arbejde. Det er lige så godt som vores eget, men vi bruger dem af nød, ikke af lyst. Vi vil hellere sikre uddannelse og kontinuitet på de radiologiske afdelinger end sende pengene til firmaerne. Men vi er nødt til at ty til eksterne leverandører for at holde ventetiderne nede,« siger Peter B. Lasborg.

Behovet for at kunne trække på eksterne leverandører dukker f.eks. op, når nye kliniske guidelines øger behovet for yderligere billeddiagnostik. 

Det var også tilfældet, da nye kliniske guidelines for diagnostik af mænd med mistænkt prostatakræft blev indført sidste år. For at kunne leve op til de nye guidelines måtte regionen indgå en aftale med firmaet Optimus, som nu står for beskrivelserne af MR-scanningerne af prostata for regionen.

Et nulsumsspil

Peter B. Lasborg vurderer, at der vil gå lang tid, før behovet for ekstern assistance kan nedjusteres.

I 2021 købte Region Nordjylland 38.450 eksterne radiologiske beskrivelser fra de to eksterne leverandører Telemedicine Clinic og Optimus. Antallet svarer i runde tal til ca. 10 pct. af den samlede produktion af billeddiagnostiske undersøgelser i regionen i 2021. Hovedparten af de købte beskrivelser er dog af mere komplekse undersøgelser, så målt i tidsforbrug står de for en betydeligt større andel.

»Der skal skrues op for uddannelseskapaciteten af speciallæger i radiologi. Den er ikke fulgt med den stigende efterspørgsel efter stadig mere komplekse radiologiske ydelser. Det kan eventuelt også blive aktuelt at øge opgaveglidningen og uddanne flere beskrivende radiografer til f.eks. at stå for beskrivelser af billeder af ekstremiteter. Opgaveglidning til radiografer sker overalt på hospitalerne,« siger Peter B. Lasborg.

Region Nordjylland købte sidste år godt 38.000 eksterne beskrivelser af MR- og CT-scanninger og røntgenbilleder hos firmaer som TMC og Optimus. 

Det svarer ifølge Peter B. Lasborg til ca. 10 pct. af den samlede produktion i 2021, men udgør en større andel målt i tidsforbrug:

»Det er mange af de store og tidsmæssigt tunge undersøgelser, de laver. Beskrivelse af en CT-scanning af thorax tager f.eks. i runde tal 15 gange så lang tid for en radiolog at udføre, som en røntgenundersøgelse af thorax gør.«

Selv om han i den aktuelle situation har svært ved at se et alternativ til brugen af eksterne leverandører af beskrivelser, mener Peter B. Lasborg, at det skaber en negativ spiral.

»Jo flere opgaver vi er nødt til at sende ud, desto større behov har firmaerne for at rekruttere flere radiologer. Og de henter dem primært på de offentlige hospitaler, så det bliver en ond spiral. Det bliver en intern kannibalisering. Mængden af radiologer er et nulsumsspil.«

Skriv kommentar