Stig Mølsted
Foto: Lasse Lange

Diabetes forbundet med gigt og osteoporose Der er sammenhæng mellem diabetes og slidgigt, leddegigt og osteoporose. Det er vigtigt, at gigtpatienter bliver klar over, at de roligt kan fortsætte deres fysiske træning, siger seniorforsker.

BERLIN (Dagens Medicin) – Diabetes er forbundet med en forhøjet risiko for at have slidgigt, leddegigt og osteoporose. Det fremgår af resultaterne af et studie, som seniorforsker Stig Mølsted fra Nordsjællands Hospital har fremlagt ved årets EASD-kongres i Berlin.

»Vi har fundet ud af, at der en sammenhæng mellem diabetes og tre forskellige gigtformer,« siger Stig Mølsted med henvisning til slidgigt, leddegigt og osteoporose.

Stig Mølsted har undersøgt sammenhængen mellem diabetes og slidgigt, leddegigt og osteoporose ved hjælp af data fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen fra 2013, der er baseret på en velafprøvet rundspørge, som 160.000 danskere har svaret på. Til brug for hans undersøgelser har han set på de 109.000 respondenter, der var over 40 år, og med særligt fokus på de 9.000 af disse, der oplyste, at de havde diabetes. Disse er så blevet sammenlignet med de 40+-årige uden diabetes.

Stig Mølsteds undersøgelser viser, at personer med diabetes har en stærkere tendens til at lide af en af de tre gigtformer end personer uden diabetes. I undersøgelsen havde personer med diabetes således 33 pct. forhøjet risiko for at lide af osteoporose end personer uden diabetes. På samme måde havde personer med diabetes 70 pct. forhøjet risiko for at lide af leddegigt og 29 pct. forhøjet risiko for at lide af slidgigt.

Da der er tale om et tværsnitsstudie baseret på et øjebliksbillede, kan det ikke svare på, om forsøgspersonerne har fået den ene eller den anden sygdom først, ligesom det ikke siger noget om kausaliteten.

»Vi kan ikke fastslå, hvorvidt det er patienternes diabetes, der har givet dem gigt, eller deres gigt, der har givet dem diabetes. I det hele taget kan vi ikke vide, om der er en kausal sammenhæng,« siger Stig Mølsted.

Seniorforskeren, der har en baggrund som fysioterapeut, har dog flere teser om baggrunden for hans fund.

Specifikt for leddegigt kan en delforklaring være, at patienter med leddegigt modtager behandling med steroider, som er kendt for at trigge type 2-diabetes, vurderer Stig Mølsted.

For alle tre gigttyper gælder det samtidig, at de medfølgende smerter kan animere til inaktivitet, hvilket er en risikofaktor i forhold til type 2-diabetes.

»Det er sandsynligt, at de kroniske smerter, som patienter med gigt oplever, forhindrer dem i at dyrke motion, hvilket bringer dem i farezonen for at udvikle type 2-diabetes,« siger Stig Mølsted.

Stig Mølsted anbefaler på den baggrund, at sundhedspersonalet skal gøre patienterne opmærksomme på fordelen ved motion.

»Patienterne skal have klar besked om, at motion er en anerkendt behandling mod diabetes og gigt, som kan have påvirke både blodsukker og smerter i bevægeapparatet positivt,« siger han.

»Visse patienter med gigt og ondt i leddene kan have den forestilling, at fysisk træning er en kontraindikation. Der er det vigtigt, at gigtpatienter bliver klar over, at de roligt kan fortsætte deres fysiske træning. Faktisk er der rimelig god evidens for, at træning kan nedbringe smerterne. Har de samtidig diabetes kan det tilmed få en gavnlig effekt på deres blodsukker,« siger Stig Mølsted.

 

Skriv kommentar