Ulighed afgørende for indlæggelser med hjertesygdom Dårligt stillede patienter med diabetes ender oftere på hospitalet med hjerte-kar-problemer, og fald i tilfælde af hjerte-kar-sygdomme over det seneste årti, har det ikke ændret på den socioøkonomiske uligevægt for diabetespatienter.

Engelske diabetespatienter fra dårlige kår bliver dobbelt så ofte på indlagt på hospitalet med hjerteanfald og slagtilfælde i forhold til diabetespatienter fra bedre stillede sociale lag. Det viser ny forskning, der er ofentliggjoret på EASD-kongressen i Berlin.

I studiet finder forskerne, at selvom der generelt i befolkningen er sket en forbedring i forhold til behandling af hjerte-kar-sygdomme over det seneste årti, er der stadig ulighed blandt personer med diabetes.

»Vores studie indikerer en grundlæggende socioøkonomisk forskel i forhold til udfaldet af indlæggelser, hvor hjerte-kar-tilfælde blandt patienter med diabetes er koncentreret blandt de dårligst stillede. Disse fund peger på et behov for at styrke indsatsen i forhold til at forebygge og reducere risikoen for hjerte-kar-tilfælde blandt mennesker, der lever i mere svært stillede områder,« siger læge Eszter Vamos fra Imperial College i London i en pressemeddelelse.

Antallet af hjertekar-tilfælde falder for alle

I studiet har forskerne fra Imperial College i London identificeret alle diabetespatienter over 45 år, som blev indlagt på et engelsk hospital med store hjerte-kar-problemer mellem 2004 og 2005 samt mellem 2014 og 2015. De har herefter udregnet andelen af diabetes-specifikke indlæggelser. Sideløbende har de klassificeret patienterne efter syv mål for socioøkonomisk status: Indkomst, job, uddannelse, sundhed, bolig, kriminalitet og miljø.

Over årtiet fandt forskerne, at jo dårligere stillet folk var, des oftere blev de indlagt. Personer fra den dårligst stillede gruppe med diabetes havde således dobbelt så høj risiko for at blive indlagt med hjerteanfald og slagtilfælde samt at få foretaget en bypassoperation eller en ballonudvidelse sammenlignet med mere velstillede diabetespatienter.

Forskerne fandt også, at de absolutte forskelle ikke ændrede sig for hjerteanfald over årtiet, mens antallet af slagtilfælde, ballonudvidelser og bypassoperationer faldt for både de velstillede og de dårligt stillede diabetespatienter.

»Vores fund understreger vigtigheden af en stratificeret risikotilgang, hvor socioøkonomiske forskelle og behov er adresseret med vidtrækkende populationsbaseret interventioner for at reducere uligheden for udfaldet af en diabetes-diagnose,« siger Eszter Vamos.

 

Skriv kommentar