Det er ikke for sent at skifte til en mere kost-effektiv kurs i corona-bekæmpelsen Er det virkelig kun et mindretal i medicinske kredse, som kan se, at Sundhedsstyrelsens og regeringens strategi ikke er den rigtige ud fra en medicinsk cost-benefit analyse, spørger speciallæge Ole Hedeager Momsen.

Alle – selv Donald Trump – har forstået, at coronaepidemien skal stoppes, og den danske regering og Sundhedsstyrelsen skal ikke bebrejdes for, at de har udvist handlekraft.

Men hovedløs handlekraft kan gøre mere skade end gavn. In casu at indføre drakoniske tiltag for at opnå en smittebekæmpende effekt, som sagtens kunne opnås uden at sætte landet i stå og smadre mange menneskers økonomi og liv – og med langt større effektivitet.

Havde vi blot ihukommet gamle Mærsks berømte motto om ”rettidig omhu” havde vi langt bedre klaret skærene. Men vi er ikke sunket endnu, og der er stadigvæk tid til at ændre kurs!

Med rettidig omhu kunne man i god tid både have læst op på epidemiologien og konsulteret med WHOs epidemiekspertise og handlet ud fra denne. Måske man har fundet sig for fin til at følge en fremmed instans som WHO?

Den tanke får man, når man hører de undskyldninger, der begynder at dukke op á la at WHOs retningslinjer ikke dur i Danmark. Men i så fald kunne man såmænd bare have trukket på mange års gode danske erfaringer med epidemibekæmpelse i veterinær sammenhæng. Her har man med samme epidemibekæmpende metoder, som WHO prøver at få os til at anvende, med stor succes holdt Danmark fri fra diverse epidemiangreb i husdyrholdet.

Eller man kunne bare have trukket på god lægelig praksis: diagnosticér før du behandler!

Hvad prøver WHO at få os til at forstå?

WHOs budskab, personificeret ved  Bruce Aylward, WHO’s seniorrådgiver i epidemibekæmpelse er såmænd meget enkelt. Test alle med symptomer og isolér alle smittede.  Og så undrer Bruce Aylward sig i øvrigt over, at vi i Europa primært handler ved at lukke vores samfund ned, når man i Kina og Sydkorea har erfaret, at det er et at de mindre effektive værktøjer i epidemibekæmpelsen…

WHOs anbefalinger svarer – i ord men ikke gerning – til den såkaldte ”inddæmningsstrategi”, som Sundhedsstyrelsen halvhjertet fulgte initialt. Halvhjertet, fordi man ikke gik ”all in” for at inddæmme, altså teste, teste, teste. Og halvhjertet fordi man ikke tog tilstrækkeligt alvorligt på hvordan man effektivt isolerer de smittede. ”Er du forkølet, så bliv hjemme”.

Ikke for sent

Da inddæmningen i Sundhedsstyrelsens humpende udgave selvfølgelig mislykkedes, opfandt man bare et nyt ord ”afbødning” – og lukkede Danmark ned. Det var medicinsk ikke et nødvendigt tiltag, og det er ikke for sent at indføre en medicinsk langt mere kost-effektiv coronastrategi, som følger WHOs anbefalinger.

Drejebogen ligger frit tilgængelig på nettet. Det er bare at slå op i den!

Test-isolér, test-isolér, test-isolér. De har gjort det i Sydkorea. De har ikke lukket deres samfund ned i panik.

Tænk ud af boksen!

Test – jamen vi mangler testkits forlyder det. Igen med lidt rettidig omhu kunne man have forberedt sig på behovet, allerede da de første corona-smittede dukkede op i Italien for mange uger siden. Men det kan stadig nås. Disse kits baseres på helt sædvanlig gen-teknik, så i stedet for at vente på, at de nuværende leverandører kan levere deres antageligt dyre kits, så sæt dog det danske forskningsmiljø og danske medicinalvirksomheder ind på opgaven. Det er ikke raketvidenskab, og så er der da nogen, der kan få lov at arbejde!

Hvad med at tilbyde vores nu 1600 coronasmittede medborgere, som ikke er indlagte, et gratis ferieophold på statens regning?

Tllbyd coronaferieophold på vores tomme feriesteder

Isolér – jamen, Sundhedsstyrelsen beder skam også smittede, der ikke er syge, om at blive hjemme. Men det er ikke gjort effektivt, slet ikke når man har valgt at isolere mennesker, som ikke med sikkerhed ved, at de har sygdommen, fordi de ikke kan få lov at blive diagnosticeret. Familien kan også blive smittet, og vi mennesker er mennesker. Det er dræbende kedeligt at være isoleret, og hvad nu hvis jeg alligevel ikke er syg? ”Det gør nok ikke noget, hvis jeg lige smutter ned i kiosken osv.”

Vi har brugt et tocifret milliardbeløb på at lukke Danmark ned. Det er astronomisk meget dyrere end at bruge ressourcer på at effektivt isolere vores smittede. Vi behøver jo ikke at svejse dørene til som i Kina. Der er masser af andre muligheder, især med de økonomiske midler, som vores regering er villig til at bruge på det.

Hvad med at tilbyde vores nu 1600 coronasmittede medborgere, som ikke er indlagte, et gratis ferieophold på statens regning? Vi har masser af afsides liggende ferieresorter, der står gabende tomme og gladelig vil stille sig til rådighed som ”coronaferiecamps”.

Skulle det ikke være tilstrækkeligt, er der nok også et par krydstogtskibe, der er ledige for tiden. Det vidunderlige ved at samle de smittede, er, at de ikke kan smitte hinanden! Det bliver måske ikke den sjoveste ”ferie” og nogle vil blive alvorligt syge og skulle indlægges.

Men samler man de smittede, er det også langt lettere at overvåge og støtte deres helbredstilstand. Der er selvfølgelig også mange andre effektive isoleringsmåder, der kan tages i brug. Børn kan isoleres hjemme med deres familie. Der kan indrettes plejehjem for ældre og svækkede smittede. Mulighederne er mange, bare man kan finde nogen, der er tilstrækkelig entreprenante til at løfte opgaven, selvfølgelig støttet af den rette medicinske viden. Isoleringen skal bare gøres effektiv.

Isolering bliver også effektiv, hvis man opnår en høj komplians. Komplians bygger på forståelse for vigtigheden af behandlingen, her isoleringen. Derfor bør alle isolerede have ret til at få diagnosticeret, at de vitterligt er smittede, dels for at de kan tage det alvorligt, dels for ikke at påføre uskyldige denne form for ”åbent fængsel”, som man i det normale Danmark kun kan pålægges ved en domstol.

Brug dog vores corona raske

De er en uvurderlig ressource. Nogen skal håndtere de potentielt smittede, de smittede og de syge. Det er også en opgave, hvor der findes en bedre strategi end efterlysning af flere og flere værnemidler. Der er mangel på værnemidler. Der er mange, der er bange for at blive smittede. Men der er også mange, der allerede er blevet raske og dermed immune. Frem til 13. marts var der fundet 835 corona positive danskere. Ud fra dødstallet kan man hovedregne sig til at der alene af den pulje må være 800 coronaraske danskere. Dertil kommer et stort antal, som man kunne finde ved antistof-diagnosticering. Det er rigeligt mandskab til fx at stå for samtlige coronatestninger i Danmark, nu uden værnemidler!

Mon ikke en del af dem alligevel går på ledige under ”Danmark lukker ned” katastrofen? Samme personkreds ville være oplagt at bede om at gå ind i serviceringen af isolerede smittede. Desuden vil der helt uundgåeligt allerede nu være sundhedsuddannede, som er blevet immune, og som så oplagt burde sættes forrest i det medicinske Coronaberedskab uanset at de ikke har en intensiv baggrund. Og dette antal immunt sundhedspersonale vil vokse rapidt i de kommende uger, hvis bare man tager initiativ til at diagnosticere dem.

I stedet for at sende det meste af Danmark på ufrivillig coronaferie, kunne vi sætte vores risikobefolkning i hjemmekarantæne, selvfølgelig med billig, smittebeskyttet madudbringning og anden nødvendig service

Send risikogruppen hjem og de andre på arbejde

Den hastigt voksende medicinske viden om coronasygdommen gør det oplagt at tilføje endnu et element til en kost-effektiv corona-strategi. Vi ved at det altovervejende er de ældre og de svage, der bliver alvorligt syge, belaster vores intensivafdelinger og i værste fald dør. I Sverige er medianalderen for coronadødsfald 82 år.

Kunne vi beskytte denne risikogruppe mod smitte, ville det være det mest effektive tiltag imod overbelastning af vores intensivafdelinger. Og det pudsige er, at det ville være langt nemmere og mindre samfundsbelastende at gøre. I stedet for at sende det meste af Danmark på ufrivillig coronaferie, kunne vi sætte vores risikobefolkning i hjemmekarantæne (sådan som en del af dem klogeligt selv har gjort), selvfølgelig med billig, smittebeskyttet madudbringning og anden nødvendig service. Der er sikkert mange ledige restauranter, der vil deltage i opgaven…

Denne befolkningsgruppe udgør knap en million, lidt afhængigt af hvor man vil sætte aldersgrænsen. Men risikogruppen er også stort set den ikke-arbejdende del af samfundet og derfor både samfundsmæssigt langt billigere og medicinsk langt mere kost-effektiv at sætte i karantæne istf. at lukke hele Danmark ned.

En kost-effektiv corona-strategi i kort form:

  1. Test alle med relevante symptomer så hurtigt som muligt OG
  2. Afbryd smittekæden, dvs. isolér effektivt de smittede. De skal ikke blive i samfundet med mulighed for at smitte andre, heller ikke deres familie.
  3. Sæt de coronaraske i front.
  4. Oprethold en høj, smittespredningshæmmende hygiejne i befolkningen.
  5. Fortsat nedlukning af alle hyggebetonede nærkontaktsteder så som barer og koncerter og fodboldtribuner.
  6. Fokuseret karantæne med udvidet smittebeskyttet opvartning for alle i risikogruppen(alvorligt syge og ældre fx >70 år)
  7. Og luk så alt andet arbejde OG skoler op. Børnene udgør slet ikke risikogruppen. De skal bare holde sig fra deres bedsteforældre.

Og luk så Danmark op!

Det kommer aldrig til at gå så galt her som i Italien, fordi vi heldigvis har et godt samfundssind og en stor autoritetstro og derfor langt bedre har forstået hvordan vi skal opføre os for at dæmpe smittespredningen. Men danskere kan også tænke, og hvis vores myndigheder for længe følger en utroværdig kurs, vil troen på autoriteterne smuldre og selv danskernes tålmodighed med de ansvarlige slippe op. Så det er på tide at skifte kurs og lukke Danmark op.

Det er på høje tid at få ændret strategi for os alle. For de ældre, fordi det er dem, der er risikogruppen. For de yngre, fordi de kommer til at stå med regningen

Is anybody out there?

Jeg har længe følt, at jeg befandt mig i en båndsløjfe af Pink Floyds The Wall: ”Is anybody out there”. Er det virkelig kun et mindretal i medicinske kredse, som kan se at Sundhedsstyrelsens og regeringens strategi ikke er den rigtige ud fra en medicinsk cost-benefit analyse?

Der er efterhånden en del samfundsøkonomer, der ud fra en samfundsøkonomisk vinkel prøver at stille spørgsmål ved om Danmarks kurs nu også er den rigtige. Men de er tydeligvis forsigtige. De savner, at der også er medicinsk ekspertise, der taler for en alternativ strategi set ud fra en medicinsk vinkel.

Det er på høje tid at få ændret strategi for os alle. For de ældre, fordi det er dem, der er risikogruppen. For de yngre, fordi de kommer til at stå med regningen.

Skriv kommentar