Danske kvinder bruger mest prævention på recept i Norden Nordisk forskningsprojekt afdækker forskelle på, hvilke typer prævention nordiske kvinder bruger.

42 pct. af danske kvinder indløste i 2013 recept på en type af hormonel prævention – p-piller, p-stav og hormonspiral.

Dermed er Danmark det nordiske land, hvor flest kvinder bruger prævention på recept. Svenske og finske kvinder adskiller sig  med henholdsvis 41 og 40 pct. ikke væsentligt fra de danske. I Norge var den tilsvarende andel 33 pct., og i Island kun 31 pct.

Det viser et fællesnordisk forskningsprojekt, hvor forskere fra de nordiske lande har indsamlet salgsstatistikker og information om udskrivning og indløsning af recepter på prævention.

Forskerne kortlagde recepter på al hormonel prævention, som blev udleveret i Norden i perioden 2010-2013. I alt omfattede undersøgelsen recepter til 5,8 mio. kvinder i de nordiske lande.

Årsagen til, at den nordiske forskergruppe ønskede at undersøge sammensætningen af nordiske kvinders brug af prævention var, at flere studier for 8-9 år siden påviste en øget risiko for blodpropper blandt de kvinder, der brugte visse typer af kombinations-p-piller, østrogen og gestagen, hvor gestagenet var af typerne desogestrel, drospirenon eller gestodene.

European Medicine Agency (EMA) gik i 2011 så langt som at advare mod disse p-piller, og fra og med 2013 anbefalede EMA i stedet kombinationspiller, der ikke indeholder de nævnte gestagener, som førstevalg.

De nævnte undersøgelser blev udført i Danmark, og derfor viser den aktuelle nordiske undersøgelse også, at danske kvinder var de hurtigste til at tage den nye viden til sig. Mellem 2010 og 2013 gik brugen af de ikke-anbefalede piller i Danmark ned fra 87 pct. af al hormonprævention, til 50 pct.

Noget overraskende konstaterer forskerne, at finske kvinder – der næsten udelukkende brugte netop den type kombinationspille, EMA advarede mod – til trods for advarsler om øget risiko for blodpropper slet ikke har ændret deres brug af hormonel prævention.

Forskerne bag undersøgelsen er aktuelt i gang med at opdatere data til og med 2015.

Skriv kommentar