Dagens Medicin stifter ledelsespris: Der er behov for at hylde god ledelse i sundhedsvæsenet

Dagens Medicin stifter ledelsespris: Der er behov for at hylde god ledelse i sundhedsvæsenet Sammen med en jury af erfarne sundhedsledere vil Dagens Medicin sætte fokus på god ledelse i sundhedsvæsenet. Det markeres med uddeling af Dagens Medicins ledelsespris på konferencen '2 dage for sundheden'.

Dagens Medicin har en lang tradition for at uddele priser, der hylder mennesker og teams, der gør det særlig godt inden for vigtige discipliner i sundhedsvæsenet. Den Gyldne Tråd belønner sammenhængende forløb, især i det nære sundhedsvæsen, og Danmarks Bedste Hospitaler kårer hvert år de hospitaler og afdelinger, hvor man bedst lever op til kvalitetsdatabasernes kriterier. 

Sammen med en jury af nogle af Danmarks mest erfarne ledere i sundhedsvæsenet har Dagens Medicins chefredaktør, Rikke Esbjerg, nu indstiftet en ny ledelsespris, som skal hylde den gode leder, der sætter mennesket og patienten i centrum, og som formår at få andre med sig, så resultatet både er af høj sundhedsfaglig kvalitet og giver mening for den enkelte og samfundet. 

Prisen bliver uddelt for første gang til Dagens Medicins konference ‘2 dage for sundheden’, der finder sted 13.-14. september.

God ledelse kræver fuld dedikation. Og ledelse er lige så vigtigt og lige så fint som forskning

Rikke Esbjerg, chefredaktør, Dagens Medicin

Rikke Esbjerg fortæller, at arbejdet med ledelsesprisen blev ansporet af hendes personlige opfattelse af en manglende respekt for den gode leder blandt læger. 

»Jeg synes, at der i mange år specielt blandt læger har været manglende respekt for og anerkendelse af ledelse som en disciplin, man skal træne og øve sig på, og at det ikke bare er noget, man kan, fordi man er en dygtig specialist. God ledelse kræver fuld dedikation. Og ledelse er lige så vigtigt og lige så fint som forskning. Det kan ikke nytte noget at tro, at man både kan være topforsker og leder. Til gengæld er det supervigtigt, at lederen har dyb forståelse for både topforskeren og sosu-assistentens arbejde,« siger hun.

Behov for at ændre holdning

Ifølge Rikke Esbjerg har sygeplejerskerne for længst anerkendt betydningen af god ledelse både i deres uddannelser og i deres karriereforløb. Det samme har ikke gjort sig gældende for lægerne, selvom der dog sker fremskridt på området.

»Flere og flere læger tager en Master of Public Health og Master of Public Administration, og vi har i Dagens Medicin kunnet skrive, at flere og flere læger vælger ledelsesvejen. Men samtidig er der stadig læger, der siger: ‘Hvor er det synd, at ham eller hende dér skal være leder, for han eller hun er en fantastisk læge’. Underforstået: at man ikke mere er læge, når man bliver leder, og derfor heller ikke længere gør det vigtigste. Den holdning synes jeg, at der er behov for at ændre, så vi får et bedre sundhedsvæsen, hvor fokus er på borgerne og det teamwork, det kræver at levere mest mulig sundhed for pengene,« siger Rikke Esbjerg.

Borgere, patienter og COVID-19

Ved ledelsesprisens første uddeling i år indstiller juryens medlemmer selv kandidater og udpeger vinderen, som offentliggøres på konferencen. Men fra næste år bliver der en formel indstillingsproces, hvor læsere af Dagens Medicin kan indstille kandidater.

Ifølge Rikke Esbjerg har juryen i år været på udkig efter personer, der aldrig mister fokus på, at sundhedsvæsenet er til for borgerne og patienternes skyld. Og som kan få folk med sig også på tværs af grænser i et komplekst sundhedsvæsen.

Samtidig har kriterier som kreativitet og beslutningsdygtighed i svære situationer været afgørende: 

»Vi vil gerne sætte ekstra fokus på de ledere, der gør noget særligt på områder, hvor det er svært. Svære områder er f.eks. psykiatrien og kroniske sygdomme. Det kan også være særlige områder af landet, hvor man som leder er udfordret, eksempelvis fordi baggrundsbefolkningen er udfordret. Og så har vi i år naturligvis skelet til, at COVID-19-pandemien har stillet nogle helt særlige krav til ledere på alle niveauer, og at nogen her har udmærket sig og gjort noget helt ekstraordinært,« siger hun.

Mød vinderen i næste udgave af Dagens Medicin.

Skriv kommentar