Det er ikke korrekt, når Anders Kühnau hævder, at regionen ikke var informeret om, at besparelser og omlægninger af karkirurgien i Midtjylland i 2018 risikerede at ende med amputationer. Det siger Jes Sandermann, tidl. ledende overlæge på karkirurgisk afdeling i Viborg, hvis udsagn bl.a. bakkes op af en bekymringsskrivelse fra Dansk Karkirurgisk Selskab fra december 2018.Foto: Rikke Kjær Poulsen/Ritzau Scanpix

Amputationer i Midtjylland: Regionen fik flere advarsler Region Midtjylland ignorerede advarsler fra bl.a. Dansk Karkirurgisk Selskab, da regionen i 2019 gennemførte en spareplan, som ramte karkirurgien i regionen. Konsekvenserne viser sig nu i form af et større antal amputationer, som kunne være undgået. Tidligere ledende overlæge i Viborg, der dengang advarede regions- og hospitalsledelsen, mener, at det bør få konsekvenser.

12. maj kl. 10.14 : Artiklen er opdateret med et nyt tal for årlige amputationer, der måske kunne være undgået. 10. maj oplyste Region Midtjylland, at det korrekte tal er 47 amputationer, og ikke som tidligere meddelt af regionen 92 årlige amputationer.

Regionsledelsen i Region Midtjylland blev allerede i slutningen af 2018 og 2019 advaret om, at planlagte besparelser inden for karkirurgien kunne få alvorlige konsekvenser for patienterne.

Konsekvenserne af besparelserne er netop blevet præsenteret i en analyse af karkirurgien i Region Midtjylland. Analysen konkluderer bl.a., at ‘karkirurgien i Region Midtjylland er alvorligt underdimensioneret til at dække behovet for behandling af patienterne, særligt i forhold til amputationsforebyggende behandlinger’.

Konsekvensen af, at Midtjylland udfører færre amputationsforebyggende behandlinger i forhold til naboregionerne Nordjylland og Syddanmark, er ifølge analysen, at ca. 50 patienter årligt kan have fået for sen behandling for blodprop eller åreforkalkning i benet og derfor har fået amputation på lår eller underben.

Det tal har koncerndirektør i Region Midtjylland Ole Thomsen bekræftet over for DR.

Advaret allerede for tre år siden

Men regionen blev for mere end tre år siden advaret: Allerede 9. december 2018 sendte Dansk Karkirurgisk Selskab en bekymringsskrivelse til regionsledelsen, hvor selskabets formand, Lotte Klitfod, advarede om, at besparelserne ville ‘gå ud over uddannelse, faglig indsigt og dermed patienterne’.

Helt konkret påpegede selskabet over for regionen, at konsekvenserne af manglende eller forsinket karkirurgisk behandling bl.a. kunne blive amputationer af benene på grund af koldbrand.

Allerede 9. december 2018 sendte Dansk Karkirurgisk Selskab en bekymringsskrivelse til regionsledelsen i Region Midtjylland, hvor selskabet advarede om, at besparelser og omstruktureringer inden for karkirurgien i regionen kunne få alvorlige konsekvenser for patienterne, bl.a. i form af amputationer af benene.Regionsformand Anders Kühnau (S) var dermed bekendt med de mulige konsekvenser af den planlagte ændrede struktur for karkirurgien i regionen, som betød, at karkirurgien i Viborg 1. april 2019 blev nedlagt som selvstændig afdeling, og lagt ind under kirurgisk afdeling på sygehuset.

I sit svar til Dansk Karkirurgisk Selskab dateret 29. april 2019 svarer Anders Kühnau, at den aftalte arbejdsfordeling mellem regionens karkirurgiske afdelinger i Aarhus og Viborg ‘er fuldt fagligt forsvarlig, og sikrer den nødvendige patientsikkerhed og faglige ekspertise i behandlingen’.

Konsekvenser for regionsledelsen

Men selv om karkirurgerne altså for mere end tre år siden advarede regionsledelsen om risikoen for, at besparelser og omlægninger kunne få alvorlige konsekvenser for patienterne, siger Anders Kühnau i dag til DR, at regionen godt nok var klar over, at der var udfordringer inden for karkirurgien, men at man ikke vidste, at amputationer kunne være undgået.

Men den udlægning er ikke korrekt, påpeger Jes Sandermann, ledende overlæge på karkirurgisk afdeling i Viborg frem til 2017, og overlæge på afdelingen frem til 2020, hvor han blev fritstillet på grund af uenighed med afdelingsledelsen.

»Jeg udtalte allerede dengang, at det efter min opfattelse var kriminelt at gennemføre besparelserne inden for karkirurgien i regionen. Den opfattelse er desværre kun blevet bestyrket med den viden om konsekvenserne for patienterne, vi nu ser med analysen af karkirurgien i Region Midtjylland,« siger Jes Sandermann til Dagens Medicin.

Han mener, at sagen bør få konsekvenser for regionsledelsen.

»Regionsledelsen var advaret. Når regionsledelsen i dag påstår noget andet, er det at omgå sandheden lemfældigt. Derfor mener jeg, at sagen bør få konsekvenser for regionsdirektør Ole Thomsen og regionsrådsformand Anders Kühnau,« siger Jes Sandermann.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra regionsrådsformand Anders Kühnau.

Skriv kommentar