Christian Skjærbæk
Akutmediciner Christian Skjærbæk synes det er ærgerligt, at politikere og myndigheder undlader at udstikke retningslinjer for, hvordan læger skal prioritere under COVID-19-pandemien.Foto: Jesper Balleby

Akutlæge: »Vi vil til enhver tid prioritere patienter med størst behov«  Akutmediciner Christian Skærbæk mener, at læger altid vil prioritere patienter med det største behov. Hvis kapacitetsproblemer gør det nødvendigt at prioritere anderledes, må myndighederne diktere, hvordan det skal ske, siger han.

»At nedprioritere patienter med det største behov for behandling til fordel for dem med størst chance for at overleve er en helt vild måde at tænke på for os læger. Vi vil til enhver tid prioritere patienter med størst behov.« 

Sådan lyder det fra Christian Skjærbæk, der som ledende overlæge ved Akutafdelingen på Regionshospitalet Randers og formand for Dansk Selskab for Akutmedicin hver dag skal takle de udfordringer, COVID-19-pandemien udløser på afdelingen. 

Udmeldingen er hans kommentar til, at pandemien ifølge lektor i sundhedsjura Kent Kristensen kan tvinge læger til at prioritere anderledes mellem patienterne, end de både er uddannet til og vant til.

Mangler slagplan

»Vi ved ikke, om COVID-19-pandemien skubber os ud i en anderledes prioritering af patienterne. Det håber ingen af os. Hvis det skulle ske, har vi ikke en slagplan for, hvad vi så skal gøre,« siger Christian Skjærbæk, der erkender, at det i så fald ville være op til den enkelte læge at prioritere ud fra den givne situation.

»Der er behov for, at politikere og myndigheder kommer med klare retningslinjer for, hvordan en sådan prioritering helt specifikt skal foregå i en ekstremt tilspidset situation. Skal vi under sådanne omstændigheder virkelig til at prioritere dem, der har størst chance for at overleve og f.eks. fokusere på at holde liv i de yngre frem for de ældre – eller skal vi i stedet blot vælge at skrue ned for standarden over hele linjen. I så fald har vi brug for en bedre indikation af, hvad styrelsen finder er et acceptabelt  niveau,« siger han.

Kalder myndigheder berøringsangste

Christian Skjærbæk har ikke de store forhåbninger om, at politikere eller styrelse kommer med nye retningslinjer, da han oplever at politikerne generelt er berøringsangste overfor alle former for prioritering. 

»Men der foregår dagligt den slags prioritering i det danske sundhedsvæsen. Det overlader man så bare til folk på gulvet, og det er selvfølgelig beklageligt,« siger Christian Skjærbæk, der tilføjer, at han og hans kolleger dog foreløbig ikke har nogen problemer med at levere en høj standard.

»Så længe vi ikke er i en situation, hvor vi ikke har flere COVID-19-patienter igennem end vi har lige nu, hvor vi endnu sagtens kan følge med, så skal vi selvfølgelig levere den samme høje behandlingskvalitet, som vi altid gør. COVID-19 skal ikke være en åben dør til, at vi uden videre kan slække på vores procedurer,« siger Christian Skjærbæk.

Selv om han synes, at udmeldingen fra Styrelsen for Patientsikkerhed er for vag, håber han på, at den trods alt kan være med til at kickstarte en debat. 

»Det er sundt, at styrelsen åbner op for, at klagesager skal tage udgangspunkt i, hvad var det for en situation, personalet stod i på det tidspunkt, hvor denne her specifikke situation indtraf. At den forholder sig til, om det var en situation, hvor der var 200 pcts. overbelægning med patienter op og ned ad gangene.« 

»Vi har et sundhedsvæsen, der engang imellem slår hovedet mod loftet, hvor kapaciteten er overskredet, og hvor det egentlig ikke er rimeligt, at folk skal bedømmes på baggrund af det, som man vil sige er rimelig anerkendt standard, når vi ellers bare har tid nok til at gøre arbejdet ordentligt. Så hvis hele COVID-19-pandemien kunne være med til at åbne op for en diskussion på den front, så ville det være fint,« siger Christian Skjærbæk.

Skriv kommentar