Tre stærke indikatorer for smerter ved diabetisk neuropati
Programleder for DD2 Jens Steen Nielsen vil tage sit studie videre og se på genetiske markører i blodprøver.Foto: Niels-Bjørn Albinus

Tre stærke indikatorer for smerter ved diabetisk neuropati Undersøgelse fra DD2-kohorten leverer evidens for, hvilke faktorer hos patienter med type 2-diabetes, som i særlig grad disponerer for smerter ved diabetisk neuropati – central fedme, dyslipidæmi og rygning.

BARCELONA (Dagens Medicin) – Næsten hver femte patient med nyligt konstateret type 2-diabetes rapporterer, at de har diabetisk neuropati, og en relativt stor del har også smerter forbundet med deres neuropati. Det viser resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse fra den såkaldte DD2-kohorte, som lektor og programleder for DD2 Jens Steen Nielsen har præsenteret på EASD. 

5.249 patienter med type 2-diabetes, svarende til over 80 pct. af den inviterede gruppe, besvarede et detaljeret spørgeskema om neuropati-symptomer. 938 eller ca. 18 pct. angav, at de havde diabetisk neuropati. 386, ca. 7 pct., angav at de havde neuropatiske smerter i begge ben. 

Undersøgelsen pegede desuden på en association mellem den overordnede forekomst af diabetisk neuropati og graden af fedme, inaktivitet, insulinfølsomhed, inflammation, dyslipidæmi, blodtryk og rygning. Forekomsten af smerter ved diabetisk neuropati var i særlig grad forbundet med graden af central fedme, dyslipidæmi og rygning.

»Der er naturligvis ikke tale om et klinisk studie, men en form for screening i form af en spørgeskemaundersøgelse. Til gengæld vejer det tungt, at der er tale om en stor population af patienter med type 2-diabetes, der har sagt ja til en være en del af DD2, at vi har mange data om deltagerne, en biobank hvor vi kan hente prøvemateriale, og at vi kan linke op til registre,« siger Jens Steen Nielsen, der har lavet undersøgelsen i samarbejde med læge, ph.d.-studerende Diana Christensen fra klinisk epidemiologisk afdeling (KEA) på Aarhus Universitetshospital. DD2 og KEA indgår i det relativt nydannede konsortium »International Diabetes Neuropathy Consortium«, som har initieret undersøgelsen.

»Vi går nu videre med at se på genetiske markører i blodprøver, og indkalder ca. 400 af de 938, der har angivet at have diabetisk neuropati, til yderligere opfølgende undersøgelser,« siger Jens Steen Nielsen.

Skriv kommentar