5 ud af 15 patienter med svær KOL døde efter dansk forsøg med intensiv træning
— Modelfoto: Colourbox

5 ud af 15 patienter med svær KOL døde efter dansk forsøg med intensiv træning KOL-patienter skal ikke presses for hårdt på deres fysiske formåen, viser rehabiliteringsprojekt fra København.

Det kan få fatale konsekvenser for patienter med svær KOL, hvis de presses for hårdt på deres fysiske formåen.

Konsekvensen af højintensiv gangtræning i forbindelse med et rehabiliteringsforløb kan være en markant øget dødelighed blandt disse patienter.

Det tyder resultaterne af et mindre kohortestudie fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospital på.

I studiet fik 31 KOL-patienter enten et otte uger langt rehabiliteringsforløb, hvor højintensiv træning indgik eller et tilsvarende forløb med normal træningsintensitet. Da resultaterne af studiet blev gjort op efter 18 måneder, var fem patienter i højintensitetsgruppen døde. I gruppen af KOL-patienter, der havde fået et standard rehabiliteringsforløb, var der derimod ingen dødsfald.

Resultaterne af studiet bekymrer Lone Schaadt, der har stået i spidsen for undersøgelsen. Lone Schaadt er fysioterapeut på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og har en mastergrad i rehabilitering.

»Vi fandt en iøjnefaldende høj dødelighed blandt de patienter, der havde deltaget i højintensiv gangtræning i forhold til de, der havde fået gangtræning med normal belastning. Fire af de fem dødsfald var i forbindelse med KOL-exacerbationer, men ingen af de fem patienter havde exacerbationer under deres otte uger lange rehabiliteringsprogram. Resultaterne er alarmerende og de første, som antyder, at selv en beskeden øgning af rehabiliteringsintensiteten kan være forbundet med uacceptable risici. Muligvis går normal træningsintensitet i sig selv til grænsen for, hvad disse patienter formår, og at selv en mindre stigninger i intensitet kan få læsset til at vælte,« siger Lone Schaadt.

Formålet med projektet var at gøre deltagerne bedre til selv at kunne håndtere åndenød. En mere intensiv gangtræning kombineret med instruktioner fra en fysioterapeut og uddannelse skulle føre til bedre selvkontrol med åndenød, sandsynligvis reducere behovet for at måtte opsøge lægevagt og derved også hindre unødvendige hospitalsindlæggelser.

De 31 patienter med svær KOL blev i pilotstudiet delt i en højintensitetstræningsgruppe med 15 patienter og 16, der fik træning på normalt niveau.

Revurdere behov for træning

Lone Schaadt har efter undersøgelsen blev gennemført valgt ikke at presse patienter med KOL mere end højest nødvendigt, når de er til træning.

»Det er tydeligt, at vi ikke skal skrue op for gangtræningen og øge tempoet for de dårligere og skrøbelige KOL-patienter. Samtidig vil det være relevant at få undersøgt, hvor megen træning personer med svær KOL reelt kan tåle, om vi behøver at tilbyde så megen træning, som vi gør nu, og hvordan vi bedre kan inddrage patientens rygestatus, komorbiditet etc. i vores planlægning af rehabiliteringen,« siger Lone Schaadt.

Selv om resultaterne af studiet efter forfatternes vurdering kun kan betragtes som vejledende, er den forøgede risiko for dødsfald ved højintensiv rehabilitering et klart advarselsflag i klinisk praksis.

»Resultaterne er en sikkerhedsadvarsel, som vi ikke bør ignorere uden yderligere kontrol. Optimalt bør resultaterne efterprøves i en større randomiseret undersøgelse, men ud fra de foreliggende resultater vil det etisk være svært at randomisere patienter med svær KOL til intensiv fysisk træning,« siger Lone Schaadt.

Resultaterne af den danske undersøgelse er optaget til præsentation på American Thoracic Societys årsmøde til maj, og ventes også at blive en del af anbefalingerne fra det europæiske lungemedicinske selskab ERS og af amerikanske guidelines for rehabilitering af KOL-patienter, fortæller Lone Schaadt.

Skriv kommentar