Vi hilser den patientansvarlige læge velkommen At arbejde med en patientansvarlig læge betyder ikke, at det er den enkelte læge, der skal planlægge, koordinere og udføre behandlingen hver gang.

For nylig havde vi på Sygehus Lillebælt samlet alle vores afdelingsledelser til seminar. Her var opgaven at rejse en tur ud i fremtiden og beskrive sygehuset anno 2025.

Hvordan ser det ud? Hvordan er vi organiseret? Findes der overhovedet sygehuse, som vi kender dem i dag? Og hvad skal der egentlig til, hvis vi skal klare os i konkurrencen med eksempelvis udenlandske hospitaler, som måske finder vej og opretter afdelinger på dansk grund?

Der kom mange gode og spændende tanker på bordet undervejs – og helt i tråd med Sygehus Lillebælts vision om altid at sætte patienten først, havde vi også inviteret patienter og pårørende med til at kommentere på de forskellige oplæg og forslag.

Særligt én ting fik gennemgående ros af patienterne: Nemlig når trådene og ansvaret for behandlingen blev foreslået samlet hos én person.

Der er ingen tvivl om, at de mennesker, vi er ansat til at hjælpe, har et stort ønske om, at der er en patientansvarlig læge. De har et brændende ønske om, at der er én, som har det overordnede ansvar for behandlingen, og én som følger dem hele vejen gennem deres forløb, når der skal træffes valg og lægges planer for behandling og følges op på disse.

Jeg forstår dem godt, og jeg er helt enig.

Den patientansvarlige læge er en nødvendighed, hvis vi skal løse opgaven med at sikre den rigtige behandling til den rigtige patient på det rigtige tidspunkt.

At arbejde med en patientansvarlig læge betyder ikke, at det er den enkelte læge, der skal planlægge, koordinere og udføre behandlingen hver gang. Planlægning og praktikken skal forløbskoordinatorerne tage sig af, og forskellige tværfaglige teams kan også sagtens bidrage til behandlingen undervejs, og det samme gælder de yngre læger.

Men der skal være en, som tager den lægefaglige førertrøje på, og en som ansvaret for behandlingen i sidste ende falder tilbage på. Det kan ikke være anderledes.

På Sygehus Lillebælt har vi allerede været i gang med at indføre behandlingsansvarlige læger på nogle af vores afdelinger. De foreløbige erfaringer viser, at det betyder rigtig meget, at lægen kender og har løbende kontakt med patienten. Det giver langt større tilfredshed – både blandt patienter og læger.

Vi har ikke forskningsmæssige resultater, der underbygger erfaringerne, men her bør landets universitetsafdelinger efter min opfattelse gå forrest og tage opgaven på sig frem for at bruge tiden på at kæmpe mod noget, som giver så åbenlyst god mening.

Selvfølgelig kan vi honorere patienter og pårørendes forventninger. Det skal vi. Det er det, der er vores fornemmeste opgave.

På Sygehus Lillebælt vil vi ikke læne os tilbage og vente på udviklingen. Vi har en ambition om at være patienternes sygehus. Hos os er det altid ’patienten først’, og derfor hilser vi også aftalen om den patientansvarlige læge velkommen.

Så meget at vi har besluttet, at ordningen med en patientansvarlig læge skal være indført på alle vores afdelinger inden udgangen af 2017.

Kommentarer

  1. Bravo til lægeforeningens tidligere formand! Ingen klynk, bortforklaring eller udenomssnak. De gør bare det, der burde være en selvfølge, og som glæder både pt. og personale. Modtag en buket juleroser.

  2. Tak Mads for et klart indlæg – og tak til de mange afdelinger rundt i landet, der allerede arbejder med sikre en patientansvarlig læge

Skriv kommentar