»Vi er klar til at køre den her coronavirus helt ud over kanten og langt ind i helvede«
Bolette Friderichsens arbejdsliv har det seneste år i høj grad været præget af arbejdet i DSAM's coronataskforce. Hun glæder sig over den store korpsånd blandt kollegerne i forbindelse med det forestående vaccinationsarbejde mod COVID-19.

»Vi er klar til at køre den her coronavirus helt ud over kanten og langt ind i helvede« Almen praksis ventes at spille en nøglerolle i vaccinationen af landets ældre og sårbare borgere, som står forrest i vaccinekøen. Måske allerede i juledagene. »Vi er klar til at give den en skalle,« lyder det fra Bolette Friderichsen, medlem af DSAM's coronataskforce.

De første danskere vil efter alt at dømme blive vaccineret mod COVID-19 i juledagene.

Det fortalte sundhedsminister Magnus Heunicke (S) tirsdag i forlængelse af udmeldingen om, at Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) er åben overfor, at en vaccine mod COVID-19 kan få en betinget godkendelse end først forventet.

Og fra almen praksis lyder meldingen, at lægerne er klar til at tage del i udrulningen.

»I øjeblikket modtager vi enormt mange spørgsmål om vaccination fra praktiserende læger i hele landet. Der har bredt sig en korpsånd i almen praksis. Vi er klar til at give den en skalle, også selvom vi skal give vaccinationerne i juledagene,« siger Bolette Friderichsen, praktiserende læge i Hobro og en del af Dansk Selskab for Almen Medicins coronataskforce, hvor hun også sidder i arbejdsgruppen for senfølger.

Plejehjem blandt de første i køen

Hvordan den endelige vaccinationsplan kommer til at se ud, er fortsat uvist, da myndighederne er ved at lægge sidste hånd på arbejdet. 

Men ifølge Bolette Friderichsen ligger det fast, at de sårbare ældre på plejehjemmene står forrest i vaccinekøen – og at de praktiserende læger med al sandsynlighed skal føre nålen her.

»Sundhedsstyrelsens har endnu ikke udsendt en officiel retningslinje på området, men alle de drøftelser, vi er en del af, tyder på, at vi i almen praksis skal vaccinere plejehjemsbeboerne, som får vaccinen først,« siger Bolette Friderichsen og fortsætter:

»Det kommer formentlig til at fungere på den måde, at der kommer en frysebil ud med vaccinerne, samt mandskab til at blande dem, og så skal vi så stå for at vaccinere beboere samt personale,« siger Bolette Friderichsen.

En logistisk udfordring

Umiddelbart bliver det de faste plejehjemslæger, der får til opgave at vaccinere deres patienter, hvis de ønsker det, men langt fra alle plejehjem har en praktiserende læge tilknyttet. Og overordnet set tegner den kritiske samfundsopgave til at blive en logistisk udfordring, vurderer Bolette Friderichsen. 

»Logistikken ser ud til at blive lidt vanskelig, da bilerne kommer til at være bestemte steder i landet på bestemte tidspunkter, og derfor er det afgørende, at vi læger dækker ind for hinanden og står klar de specifikke dage,« siger Bolette Friderichsen, der selv har drøftet udfordringen med de kolleger, hun indgår i en faglig klynge med.

»Vi har talt om, at der eksempelvis kan være lægehuse der må lukke i nogle dage, hvis der opstår mistanke eller smittespredning i lægehuset, og så dækker vi selvfølgelig ind for hinanden i klyngen. Det ser også ud til at vi får dækket alle plejehjem i kommunen, også der hvor der mangler plejehjemslæger,« siger Bolette Friderichsen.

Ligesom landets øvrige praktiserende læger har hun gennem efterhånden mange måneder måttet navigere i en hverdag med telefonkonsultationer, smitterisiko og frygt for, at visse patientgrupper mistrives under epidemien.

»Vi er klar til at hjælpe med at køre den her coronavirus helt ud over kanten og langt ind i helvede,« siger Bolette Friderichsen.

Kommentarer

Skriv kommentar