Charlotta Pisinger
Professor Charlotta Pisinger advarede hun i dag om den betydelige helbredsrisiko, som er forbundet med brugen af opvarmet tobak, som er tobaksindustriens seneste tiltag for at fastholde rygere, og tiltrække nye generationer af rygere.Foto: Niels-Bjørn Albinus

‘Varm tobak’ er den nye kampplads mellem læger og tobaksindustri Professor Charlotta Pisinger er stærkt bekymret for ‘heated tobacco’ som er tobaksindustriens seneste tiltag for at fastholde rygere, og tiltrække nye generationer af rygere. Europæiske lungelægers organisation advarer mod produkterne.

PARIS (Dagens Medicin) – Der er et akut behov for regulatoriske og politiske tiltag, som kan dæmme op for tobaksindustriens seneste forsøg på at fastholde- og tiltrække nye rygere – de såkaldte ‘heated tobacco’ produkter, som aktuelt markedsføres overalt i de mere velstående lande.

Det mener Charlotta Pisinger, klinisk professor i tobaksforebyggelse på Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. På en ‘Hot Topic’ session på ERS advarede hun i dag om den betydelige helbredsrisiko, som er forbundet med brugen af opvarmet tobak.

»Tobaksindustrien hævder – med henvisning til deres egne studier –  at der er 90-95 pct. reduktion i mængden af skadelige og potentielt skadelige stoffer ved at bruge opvarmet tobak, frem for afbrænding af tobak i normale cigaretter. Men uvildige forskeres forsøg viser noget helt andet,« siger Charlotta Pisinger, og henviser til det såkaldte ‘position paper’ om ‘heated tobacco products’, som ERS udsendte tidligere på året.

Her fremgår det bl.a., at tobaksindustrien i deres markedsføring af de nye typer opvarmet tobak ikke har informeret offentligheden om, at der i industriens egne studier er fundet høje koncentrationer af kræftfremkaldende stoffer, potentielt kræftfremkaldende stoffer, samt giftige- og lokalirriterende stoffer. Niveauet af et kræftfremkaldende stof som acenaphten er endog tre gange højere i opvarmet tobak end i normale cigaretter.

Charlotta Pisinger nævner produktet iQOS fra tobakskoncernen Philip Morris. iQOS, “ I Quit Ordinary Smoking”, markedsføres som et relativt dyrt livsstilsprodukt, baseret på opvarmning frem for afbrænding af tobak.

»iQOS er et ‘high-end’ produkt, som både ligner og lyder som om det er et nyt produkt fra Apple. Det er et produkt, som skal signalere status, målrettet unge trendsettere. Men iQOS er derimod tobaksgiganten Philip Morris’ seneste forsøg på en strategisk tilpasning til en faldende rygefrekvens i mange lande. Det handler udelukkende om at få rygerne til at fortsætte med at ryge,« siger Charlotta Pisinger, der er bekymret for de helbredsmæssige konsekvenser af ‘heated tobacco’.

»Ved en målrettet lovgivning er det lykkedes at få nedbragt rygefrekvensen i mange lande. ‘Heated tobacco’ er helt nyt, og jeg frygter, at vi nu kommer til at bruge ti år på at modbevise tobaksindustriens påstande om ‘heated tobaccos’ uskadelighed,« siger Charlotta Pisinger, der efterlyser handling fra myndigheder og politikere.

»Vi har brug for regulatoriske og politiske tiltag. Der skal være skrappere krav til producenterne om tydeligt at deklarere skadelige stoffer, og der skal slås ned på vildledende og mangelfuld markedsføring,« siger Charlotta Pisinger.

Læs mere

Eksperter advarer mod tobaksindustriens alternativ til cigaretter

Philip Morris: Varm tobak er sandsynligvis mindre skadelige end cigaretter

Sundhedsordførere er uenige om ’varm tobak’

Skriv kommentar