Smerteprofessor får forskerpris

Smerteprofessor får forskerpris Professor Thomas Graven-Nielsen modtager Vanførefondens Forskerpris på 100.000 kr. for banebrydende forskning, der har medvirket til en erkendelse af nye dimensioner ved fysisk handicap.

Vanførefondens Forskerpris uddeles til en forsker, der har gjort en særlig indsats for enten at begrænse forekomsten af fysisk handicap, øge samfundets erkendelse af konsekvenserne af fysisk handicap eller udviklet metoder og principper, der kan formindske de begrænsninger, et fysisk handicap medfører.

I skarp konkurrence med forskere fra de resterende universiteter løber professor Thomas Graven-Nielsen fra Institut for Medicin og Sundhedsteknologi ved Aalborg Universitet i år med sejren for en mangeårig forskningsindsats, der har bidraget markant til forståelsen af, hvordan smerte virker – og påvirker.

Han fik overrakt prisen ved fondens årsmøde på Nationalmuseet i København.

Gennem sit arbejde ved Center for Sanse-Motorisk Interaktion på Aalborg Universitet har Thomas Graven-Nielsen især arbejdet med mekanismerne bag smerter fra bevægeapparatet, altså muskler og led.

Hans forskning foregår i to spor: Dels har han arbejdet med at undersøge, hvordan de påvirker vores bevægelse, funktion og dagligdags aktiviteter.

Dels har han arbejdet med konkrete studier, hvor effekten af smerterne bliver kortlagt, og hvordan smertesystemet kan vurderes hos smertepatienter.

Thomas Graven-Nielsen har blandt andet været med at vise, hvordan smerte spreder sig fra et sted til andre, og netop den type forskning kan vise sig nyttig i praksis.

Skriv kommentar