Banebrydende resultater på første dag på EHA Der er gang i den årlige kongres for European Hematology Association, og allerede på førstedagen blev kongresdeltagerne forkælet med data fra flere interessante studier. Blandt andet blev der fremlagt data fra fase 3-studiet STARGLO med glofitamab til patienter med relaps eller refraktær diffust storcellet B-celle lymfom. Der blev også fremlagt data fra IMROZ-studiet med behandling med isatuximab til patienter med nydiagnosticeret myelomatose.