Medieskabte symptombilleder bliver omfavnet af sårbare patienter Det er min personlige oplevelse fra almen praksis, at der findes en sårbar gruppe af mennesker, som ofte reagerer på medieskabte symptombilleder med at søge læge. Nogle har længe været overbelastede af vores højhastighedssamfund, og her kan oplevelsen og genkendelsen af symptomer, som er forenelige med symptomer beskrevet som følger efter eksempelvis COVID-19 og HPV-vaccination, blive det, der udløser en kronificering, skriver praktiserende læge Bodil Lyngholm.