Kritikere: Antistoftest af hospitalspersonale var et forskningsprojekt, ikke en screening Traf den regionale videnskabsetiske komités sekretariat en forhastet beslutning, da komitéen godkendte, at antistoftestning for COVID-19 blandt Region Hovedstadens hospitalspersonale ikke skulle anmeldes som et forskningsprojekt? Det mener to medlemmer af regionens videnskabsetiske komitéer, der kritiserer sekretariatets håndtering af sagen og den måde, som den store personaleundersøgelse er gennemført på.