Sundhedsøkonom: Videokonsultationer vil være en gevinst for alle parter Ny app fra regionerne er et godt initiativ, mener sundhedsøkonom Kristian Kidholm. Han mener, at videokonsultationer kan have en lang række fordel – især i almen praksis, men ser også en risiko for øget efterspørgsel af sundhedsydelser.

I Danske Regioners nye app »Min Sundhed« skal borgerne kunne få videokonsultationer med sin egen praktiserende læge og hospitalernes speciallæger.

Det glæder sundhedsøkonom og forskningsleder på Center for Innovation Medicinsk Teknologi på Odense Universitetshospital Kristian Kidholm, at sundhedsvæsenet kommer med på den teknologiske bølge. Han glæder sig til at se, hvordan videokonsultationerne kommer til at fungere i praksis.

»Danske Regioners nye app lyder som et rigtig godt initiativ og et fornuftigt sted at begynde. Det kan ikke passe, at sundhedsvæsenet skal hænge bagefter på det teknologiske område. Vi kan allerede kommunikere med vores bank, familie og forsikringsselskab gennem telefonen, så hvorfor ikke vores egen læge? Selvfølgelig skal man kunne komme i kontakt med sin egen læge via video, det vil da være underligt andet,« siger han.

Det er regionernes plan, at borgerne skal kunne booke tider, gennemføre videokonsultationer og få prøvesvar gennem den nye app, der forventes at være klar til i løbet af 2019.

 

God succes med tidligere erfaringer

Kristian Kidholm har i flere år forsket i telemedicin og har bl.a. en udviklet en model for at vurdere effekten af telemedicinske løsninger. Ifølge ham har der endnu ikke har været så mange forsøg med telemedicin og videokonsultationer i almen praksis, men de erfaringer, der er, viser, at videokonsultationer generelt er en god ide. Det er dog forskelligt, hvilke konsultationer der egner sig bedst til video samt hvilke patientgrupper der vil få mest ud af telemedicinen.

»Det er selvfølgelig meningsløst at sige, at alt telemedicin er godt. Noget telemedicin kan være godt til nogle patienter, ligesom kirurgi kan være godt til nogle patienter. Der er mange typer af situationer, hvor det har vist sig at fungere godt – f.eks. for KOL-patienter, og der er situationer, hvor det ikke har givet mening – f.eks. pilotforsøg med gravide. Det er man nødt til at forsøge sig frem med, men at implementere det i almen praksis lyder fornuftigt,« siger Kristian Kidholm.

Han forklarer, at videokonsultationer både er en gevinst for borgerne, da kontakten til sundhedsvæsenet bliver lettere, men der kan også være en økonomisk gevinst ved at producere en app.

»For 10 år siden var man nødt til at køre rundt med kæmpe udstyr for at koble folk til internettet og på den måde oprette telemedicin – og det var vildt dyrt. Det er virkelig smart, at Danske Regioner udnytter, at rigtig mange borgere allerede har en smartphone. På den måde kan der være penge at spare, fordi regionerne ikke skal have folk ud og installere nye programmer eller computere hos folk. Når førsten softwaren er udviklet, så vil det give en meget lav pris på konsultationerne,« siger han.

Efterspørgslen vil stige

Selvom Kristian Kidholm generelt er meget positiv for den nye app, forklarer han, at der også kan være nogle udfordringer ved at oprette videokonsultationerne. Han peger på, at patienternes efterspørgsel efter onlinekonsultationerne vil stige, fordi adgangen til deres praktiserende læge bliver lettere.

»Det bliver meget interessant at se, hvilken effekt det her tilbud vil have på efterspørgslen. Erfaringerne viser, at hvis adgangen blive lettere, så plejer efterspørgslen også at stige. Hvis patienterne skal bruge mindre tid og ikke skal transportere sig hen til sin læge, så er forventningen helt klart, at efterspørgslen vil stige, men hvor meget ved jeg ikke,« siger han.

En anden udfordring kan også være, at det vil have en kvalitetsmæssig konsekvens, fordi lægerne ikke får den samme patientkontakt ved at sidde ansigt-til-ansigt med deres patienter. Kristian Kidholm er dog fortrøstningsfuld og glæder sig til at se, hvilken effekt videokonsultationer vil have både for borgernes oplevelse og for lægernes arbejdsgang.

»Det spændende er, hvad det kommer til at betyde for udbud og efterspørgsel. Vil det betyde, at lægerne kan nå at behandle flere patienter, eller vil det blive “spist” af forbruget, hvor efterspørgslen fra patienterne på videokonsultationerne vokser? Det kan også være, at det nye initiativ kan have gode helbredsmæssige effekter for eksempelvis patienter med KOL, der kan have svært ved at transportere sig til lægen,« siger han.

Læs mere

Regioner på vej med ny app: Hver tredje konsultation kan ske online

Kommentarer

  1. Kære Kristian Kidholm

    Du kan faktisk hver dag komme i kontakt med alle landets praktiserende læger telefonisk. Ren telemedicin, bare uden skærm. Du nævner, at man kan være i kontakt med bank og forsikringsselskab. Kan du nævne mig et, hvor man kan bruge videokonsultationer?

    Der er meget få situationer, hvor video er bedre end en telefon, når det handler om at vurdere sygdom. Men setuppet er meget mere krævende. Uden nogen evidens andet end at patienterne synes det er rart med ekstra omsorg.

  2. Så vi står foran at indføre et tiltag, hvor vi hverken kender konsekvenserne for kvalitet eller omfanget af ressourcetræk? Var det ikke rationelt, at afprøve det i mindre skala inden – vi risikerer jo at tilgængelighedseffekten overskygger evt. besparelser, der ligeledes kan udfordres af behov for dobbeltarbejde (tilstande, der ønskes vurderet først via app. og siden viser sig kun at kunne bedømmes ved fysisk fremmøde). Og kvaliteten ved uselekteret brug er også uklar – brug af telemedicin har i nogen patientgrupper jo også været forbundet med overdødelighed.
    Hvordan kan det være, at denne slags tiltag uanset deres ressourcemæssige risici og uklare konsekvenser for patientoutcomes implementeres umiddelbart, istedet for først at skulle præstere samme grad af evidens, vi kræver af andre patientrettede tiltag?

Skriv kommentar