Riget: Cochrane kunne godt ligge andre steder end hos os Hvis Gøtzsche gerne vil placere Det Nordiske Cochrane Center andre steder end på Rigshospitalet, så skal han være velkommen, siger hospitalets lægelige direktør, Jannik Hilsted.

Da Peter Gøtzsche i 1993 etablerede Det Nordiske Cochrane Center, blev det lagt under Rigshospitalets vinger, fordi han var ansat på hospitalet. Men i dag — over 20 år efter — siger lægelig direktør på Rigshospitalet, Jannik Hilsted, at centeret godt kunne ligge andre steder.

»Det Nordiske Cochrane Center er et vedhæng til Rigshospitalet, som vi administrativt har ansvaret for, men ikke forskningsmæssigt. Og da Rigshospitalet i sin tid fik Det Nordiske Cochrane Center, var det ikke noget, vi bad om, og derfor kan centeret godt ligge andre steder. Det har vi signaleret både internt og ekstern. Hvis det flasker sig sådan, at Peter Gøtzsche finder ud af, at han gerne vil ligge et andet sted, så er det fint for os,« siger Jannik Hilsted.

Det Nordiske Cochrane Center hører administrativt under Rigshospitalet, der sørger for lønudbetaling, håndtering af personalesager og for at stille lokaler til rådighed. Derimod har Rigshospitalet intet ansvar for centerets forskning.

»Peter Gøtzsche udtaler sig som chef for en uafhængig organisation og ikke som ansat på Rigshospitalet. Han kan sige, hvad han vil, fordi sådan er opbygningen. Men jeg er ikke enig med ham i mange ting, og hvis en af Rigshospitalets kirurger udtaler sig meget kritisk om mammografiscreening — som vi som hospital tilbyder — ville jeg som chef have en forpligtelse til at gå ind i sagen. Men når Peter Gøtzsche udtaler sig kritisk om mammografiscreening, så er det ikke min opgave at gå i rette med ham, fordi han ikke udtaler sig på Rigshospitalets vegne,« siger Jannik Hilsted, der dog formelt er Peter Gøtzshes chef.

Derfor vil Jannik Hilsted også kunne fyre Peter Gøtzsche, hvis han ikke overholder Rigshospitalets regler, bruger forskningsmidlerne på en forkert måde eller forbryder sig mod hospitalets personalepolitik.

Selv om Cochrane-centeret har denne særstatus, er Peter Gøtzsche som professor fuldgyldigt medlem af professorsammenslutningen på Rigshospitalet, der tæller ca. 100 professorer. Og her bakker den nyvalgte formand, professor og overlæge Jens Lundgren fra infektionsmedicinsk klinik, fuldstændigt op om både Det Nordiske Cochrane Center og Peter Gøzsche.

»Rigshospitalet skal være en spydspids, når det handler om forskning, og når Cochrane-centeret igennem tiden har lavet forskning af meget høj standard, er det en selvfølge og naturligt, at det ligger på Rigshospitalet. Det er klart, at Peter Gøtzsches facon, når det kommer til formidlingen af hans forskningsresultater, ofte opfattes som for provokerende af kolleger, men selve den videnskabelige rapportering af analyserne kan man ikke sætte en finger på. Cochrane-samarbejdet bruges som en central del i den evidensbaserede behandlingstilgang, som vi alle er tilhængere af. Og det vil være en falliterklæring, hvis ikke Rigshospitalet har plads til et Cochrane-center,« siger Jens Lundgren.

Men selv om Peter Gøtzsche nu har muligheden for at flytte centeret, så er det ikke planen. »Jeg vil gerne ligge det sted, der giver os de bedste muligheder, og det er på Rigshospitalet,« siger Peter Gøtzsche.  

Ud af bevillingen på ca. 17 mio. kr. fra finansloven får Rigshospitalet ca. 1,6 mio. kr. for at huse Det Nordiske Cochrane Center. De går til administration, vand, varme og andre lignende udgifter. 

Skriv kommentar