Politikere i Hovedstaden vil løse uenighederne om 1813

Politikere i Hovedstaden vil løse uenighederne om 1813 De faglige uenigheder om akuttelefonen skal løses, står der i den nye konstitueringsaftale i Region Hovedstaden. Succeskriteriet for Konservative er, at almen medicinere skal besvare borgernes opkald.

Så snart det nye regionsråd i Hovedstaden indtager regionsgården i det nye år, skal akuttelefonen 1813 på dagsordenen. Det fremgår af regionens nye konstitueringsaftale, hvor der står, at regionen »ønsker at få løst den nuværende faglige uenighed om organiseringen af akuttelefonen 1813.« Derfor vil regionsrådet nedsætte en tværpolitisk forhandlingsgruppe, der skal arbejde for at få flere almen medicinere tilknyttet 1813.

Det sker, fordi det er afgørende, at få en aftale i land med de praktiserende læger, forklarer det nyvalgte konservative regionsrådsmedlem Christoffer Buster Reinhardt, der gik til valg med sloganet ‘Styr på 1813’ skrevet henover sine valgplakater.

»Jeg mener, man skal gå ind i nye og oprigtige forhandlinger med de praktiserende læger, hvor hovedmålet må være en aftale om, hvordan man bedst muligt tilknytter dem til 1813-ordningen i en eller anden form. Om vi skal ændre på 1813’s nuværende form, må vi drøfte med dem,« siger han.

Konservative vil have almen medicinere

1813 blev sat i gang med virkning fra januar 2014, efter Region Hovedstaden og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) ikke kunne blive enige om et samarbejde. Siden har de praktiserende læger stået uden for et samarbejde og PLO har frarådet sine medlemmer at arbejde for 1813. Der har siden været forhandlinger om en ny akutordning, men de er strandet, fordi parterne ikke kunne enes om ansvarsdelingen mellem de praktiserende læger og regionen.

Men nu er det tid til at tage ordningen op igen, og Christoffer Buster Reinhardt ser allerhelst, at det udelukkende er praktiserende læger, der har ansvaret for telefonvisitationen.

»Mit succeskriterium er, at det er speciallæger i almen medicin, der tager telefonen i første omgang, når borgerne ringer ind. Det skal være almen medicinere og allerhelst praktiserende læger,« siger han.

Ifølge Christoffer Buster Reinhardt ligger det endnu ikke fast, hvem der skal sidde med i den tværpolitiske forhandlingsgruppe, der har ansvaret for at finde en løsning på akuttelefonen. Men han glæder sig over den brede politiske vilje til at tage akutordningen op til revision og ser frem til arbejdet i gruppen, understreger han.

»Vi skal på vores side af bordet være enige om, hvad vi kan tilbyde, og så skal vi spørge dem (PLO, red.), hvad de vil. Inden en reel forhandling tror jeg, det er vigtigt med en sund og respektfuld dialog på området,« siger han.

Visitering er spidskompetencen

Hos PLO i Hovedstaden er formand Karin Zimmer glad for, at det bliver en bred politisk gruppe, der vil se på en ny løsning på området.

»Jeg mener, at det er nye toner, at man vælger at konstituere sig bredt politisk på sådan et problemområde. Og det kan vi kun tolke som noget positivt,« siger hun.

For hende, er det først og fremmest afgørende, at regionsrådet anerkender den tunge faglighed hos de praktiserende læger, der betyder, at de praktiserende læger bør visitere borgerne, når de ringer til akuttelefonen, lyder det fra formanden i Hovedstaden.

»Hvis vi ikke fagligt kan stå på inden for organiseringen, kan man ikke forvente, at vi bliver en del af ordningen. Men det har vi jo været før, og det er PLO også i de andre regioner,« siger hun og fortsætter:

»Den vigtigste knast er, at man anerkender, at det skal være en praktiserende læge eller i hvert fald en almen mediciner, der tager telefonen, når man ringer ind som uvisiteret borger. Man skal anerkende vigtigheden af at sætte os i front, for det er vores spidskompetence. Det vil måske ikke ske over hele linjen fra dag et, men man kunne jo f.eks. starte med at lade almen medicinere visitere børnene,« siger hun og peger på, at det vil spare mange af unødvendige ture til børnemodtagelserne, som hovedstadens børnefamilier har med den nuværende ordning.

Skriv kommentar