Region Midtjylland rykker syv regionsfunktioner væk fra Regionspsykiatrien Vest

Region Midtjylland rykker syv regionsfunktioner væk fra Regionspsykiatrien Vest Mangel på speciallæger får nu Region Midtjylland til at frasige sig syv regionsfunktioner i Regionspsykiatrien Vest. I stedet rykkes behandlingsansvaret til Aarhus. En beslutning, der umiddelbart berører 150 psykiatriske patienter. 

Regionspsykiatrien Vest skal ikke længere varetage i alt syv regionsfunktioner vedrørende demens, skizofreni, affektive lidelser, personlighedsforstyrrelser, ADHD, PTSD og traumatiserede flygtninge, som afdelingen ellers er godkendt til af Sundhedsstyrelsen i specialeplanen.

Det står klart efter et møde i Psykiatri- og Socialudvalget i Region Midtjylland onsdag 14. april.

Vi er bevidste om, at det giver en belastning for psykiatrien i Aarhus at skulle have behandlingsansvaret for en population på tværs af regionen

Jacob Klærke (SF), formand for Psykiatri- og Socialudvalget, Region Midtjylland

Dermed får 150 psykiatriske patienter, der i øjeblikket modtager behandling på regionsfunktionsniveau, flyttet ansvaret for deres behandling tværs over Jylland – fra Regionspsykiatrien Vest til Aarhus Universitetshospital Psykiatrien.

Patientforløb skal påvirkes mindst muligt

Baggrunden for beslutnigen er  en omfattende og vedvarende mangel på speciallæger, der gennem længere tid har sat Regionspsykiatrien Vest under gevaldigt pres og tidligere i år tvang Region Midtjylland til midlertidigt at flytte en række behandlingstilbud andre steder hen i regionen.

De massive rekrutteringsudfordringer består dog fortsat, og derfor gøres beslutningen nu mere permanent.

»Vi er bevidste om, at det giver en belastning for psykiatrien i Aarhus at skulle have behandlingsansvaret for en population på tværs af regionen. Så det er ikke en god løsning for hverken Regionspsykiatrien Vest eller psykiatrien i Aarhus, men det er den nødvendige løsning med tanke på speciallægemanglen,« siger Jacob Klærke (SF), formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Region Midtjylland.

Selvom behandlingsansvaret nu flyttes til Aarhus, vil det fremadrettet stadig være muligt at blive behandlet i Herning og Gødstrup, hvor der bliver oprettet et ambulant behandlingstilbud for regionsfunktionspatienterne. Derudover vil Regionspsykiatrien Vest så vidt muligt fortsat tage del i behandlingen.

»Målet er, at patienterne oplever så få ændringer i deres behandlingsforløb som muligt. Det skal vi nu have beskrevet overfor Sundhedsstyrelsen,« siger Jacob Klærke.

To fastansatte speciallæger tilbage

I øjeblikket er der blot to speciallæger fastansat i Regionspsykiatrien Vest, der består af 380 medarbejdere, og behandler ca. 5.000 borgere om året, fordelt på de to sygehusmatrikler i henholdsvis Holstebro og Herning.

Som konsekvens sikres lægedækningen i høj grad af speciallæger ansat på konsulentaftaler og læger ansat gennem vikarbureauer.

»Det er på den baggrund vurderingen, at der med den aktuelle lægebemanding ikke er den tilstrækkelige kapacitet og robusthed til at varetage de 7 regionsfunktioner,« fremgår det af et notat fra Region Midtjylland.

Over for Dagens Medicin beskrev Janne Rezagi, ledende overlæge i Regionspsykiatrien Vest, i januar den massive mangel på speciallæger i psykiatri, der har bredt sig til hele landet, som et grundvilkår i sit arbejde.

»Vi må betragte antallet af læger som et vilkår og tænke i andre løsninger, ligesom vi har gjort det med den nuværende opgaveflytning, hvor vi deles om lægerne i regionen. Virkeligheden er jo desværre, som den er,« lød det dengang.

16 pladser til Gødstrup sættes på pause 

Den massive lægemangel i Regionspsykiatrien Vest betyder også, at Region Midtjylland har besluttet at sætte den planlagte flytning af 16 særlige pladser til den nye regionspsykiatri i Gødstrup på pause.

De særlige pladser skulle efter planen flyttes til Regionspsykiatrien Gødstrup i forbindelse med ibrugtagningen i efteråret 2021. I øjeblikket er 14 af pladserne placeret hos Regionspsykiatrien Midt i Viborg, mens 2 pladser er placeret hos Aarhus Universitetshospital Psykiatrien.

»De særlige pladser fungerer i øjeblikket rigtig fint, hvor de er. Vi har derfor besluttet at sætte flytningen på pause i tre til fire år. Fokus lige nu er på at få bemandet Regionspsykiatrien Vest med speciallæger og så senere tage stilling til flytningen,« siger Jacob Klærke.

Skriv kommentar