Region Midtjylland rykker syv regionsfunktioner væk fra Regionspsykiatrien Vest Mangel på speciallæger får nu Region Midtjylland til at frasige sig syv regionsfunktioner i Regionspsykiatrien Vest. I stedet rykkes behandlingsansvaret til Aarhus. En beslutning, der umiddelbart berører 150 psykiatriske patienter. 

Regionspsykiatrien Vest skal ikke længere varetage i alt syv regionsfunktioner vedrørende demens, skizofreni, affektive lidelser, personlighedsforstyrrelser, ADHD, PTSD og traumatiserede flygtninge, som afdelingen ellers er godkendt til af Sundhedsstyrelsen i specialeplanen. Det står klart efter et møde i Psykiatri- og Socialudvalget i Region Midtjylland onsdag 14. april. Vi er bevidste om, at det giver en belastning for psykiatrien i Aarhus at skulle have behandlingsansvaret for en population på tværs af regionen Jacob Klærke (SF), formand for Psykiatri- og Socialudvalget, Region...