Psykiatrien i hovedstaden har mere end halveret antallet af bæltefikseringer
Inden årets udgang kommer der en opfølgning på den handleplan, og den skal bringe Region Hovedstadens Psykiatri helt i mål i forhold til den nationale indsats, siger vicedirektør Anne Hertz om målene for at nedbringe antallet af bæltefikseringer i Region Hovedstadens Psykiatri.

Psykiatrien i hovedstaden har mere end halveret antallet af bæltefikseringer Ved hjælp af hospitalets egen handlingsplan og en god portion stædighed er det lykkes Danmarks største psykiatriske hospital at nedbringe antallet af bæltefikseringsepisoder med 53 pct. siden den nationale indsats for at nedbringe brugen af tvang i psykiatrien begyndte.

Nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at antallet af bæltefikseringer i Danmarks største psykiatriske hospital, Region Hovedstadens Psykiatri, er faldet betydeligt. Siden den nationale indsats for at nedbringe brugen af tvang i psykiatrien begyndte, er antallet af bæltefikseringsepisoder faldet fra 1.770 til 829 i år. Det svarer til et fald på 53 pct. Dertil kommer et stort fald på 36 pct. i antallet af personer der bæltefikseres. Det glæder vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri Anne Hertz, der noterer sig, at hospitalet er godt på vej mod en samlet reduktion på 50 pct, som er målet for den nationale indsats.

»Jeg er stolt over at kunne konstatere at antallet af bæltefikseringer er faldet så meget hos os. Det viser, at vores medarbejdere har gjort en kæmpe indsats for at nå målet,« siger Anne Hertz.

Af en nyhed på Dansk Selskab for Patientsikkerheds hjemmeside fremgår det, at to afsnit på Psykiatrisk Center Glostrup stort set har elimineret brugen af bælte. I 2017 har det retspsykiatriske afsnit I181 kun haft to bæltefikseringer mod 23 fikseringer i 2014 og 35 i 2015. Intensivafsnittet I168 har reduceret antallet af bæltefikseringer med 72 procent siden 2014. De gode resultater er ifølge Anne Hertz er bl.a. en følge af, at Region Hovedstadens Psykiatri allerede inden den nationale partnerskabsaftale om nedbringelse af tvang selv havde lavet en handleplan for, hvordan bæltefikseringerne skulle nedbringes. En plan, der rummer initiativer som ledelsesfokus, brug af data, uddannelse, sanserum og nye værktøjer til konfliktnedtrapning.

»Inden årets udgang kommer der en opfølgning på den handleplan, og den skal bringe Region Hovedstadens Psykiatri helt i mål i forhold til den nationale indsats,« forklarer Anne Hertz, der uddyber, at hospitalet med opdateringen af sin egen handleplan fra 2014 vil udbrede alle de gode initiativer fra dets forskellige centre, så centrene kan få gavn af hinandens store arbejde.

»Det tror jeg vil hjælpe os med at komme helt i mål om en samlet reduktion på 50 pct,« siger Anne Hertz.

Vicedirektøren er ikke den eneste, der har bemærket den positive udvikling på hospitalet. Også Sundhedsstyrelsen har lagt mærke til det. På en nyhed på sin hjemmeside roser styrelsen ikke kun Region Hovedstadens Psykiatri for at have opnået så stort et fald i antallet af bæltefikseringer, men også for at have nedbragt brugen af fastholdelser og beroligende medicin, som er de to andre former for tvang i psykiatrien. Her klarer Region Hovedstaden sig langt bedre end de øvrige regioner, bemærker styrelsen, der bl.a. nævner, at Region Midtjylland har haft en stigning i anvendelsen af bæltefiksering, mens anvendelsen af korte bæltefikseringer, beroligende medicin med tvang samt fastholdelser er steget i Region Sjælland.

»Udviklingen i Region Hovedstadens er særdeles positiv. Men vi er bekymrede over, at der er regioner, der endnu er langt fra at nå målsætningerne i partnerskabsaftalen. Der er fortsat behov for, at regionernes ledelser har et skarpt fokus på at nedbringe brugen af tvang og nå målsætningerne fra partnerskabsaftalerne i 2020,« siger enhedschef i Sundhedsstyrelsen Janet Samuel.

Kommentarer

  1. Forstår ikke man kan lave sådan en artikel uden at se på økonomien i Psykiatrien. Psykiatrien i Region Midt har færrest pladser pr indbygger og færrest personale til at passe patienterne.
    Forstår ikke hvordan man politisk forventer at psykiatrien skal kunne løfte en sådan byrde uden økonomi og efterfølgende forvente at tvang skal kunne nedbringes.
    I Region Midtjylland viste et SATS-pulje projekt at man kunne nedbringe tvang ved målrettet indsats. Men da SATS midlerne forsvandt måtte projektet stoppe.

Skriv kommentar