Private udbudsklinikker nægtet adgang til udstilling på Lægedage De private udbudsklinikker er ikke velkomne til Lægedage i efteråret. Sådan lyder meldingen fra PLO, og det vækker forargelse hos direktørerne for udbudsklinikkerne.

Når Bella Centeret åbner dørene til årets Lægedage til november, bliver det uden de tre private udbudsklinikker Nordic Medicare, MedAssist og Falck Lægehuse.

PLO har meddelt de tre private udbudsklinikker, at »deres deltagelse på udstillingen til Lægedage ikke længere er ønsket«.

Det ærgrer direktørerne i Nordic Medicare og MedAssist, som står uforstående over for PLO’s beslutning.

»Det er vældigt ærgerligt, at vi bliver holdt uden for den store gruppe af læger, der deltager til arrangementet. Det ville være et oplagt sted at komme i dialog med andre læger og et sted, hvor vi kunne bidrage til flere løsninger, der hvor der er lægemangel,« siger administrerende direktør for MedAssist, Nils Høgalmen.

Samme holdning har Niels H. Riewerts Eriksen, der er sundhedsfaglig direktør i Nordic Medicare. Han kritiserer PLO for, at de aktivt forhindrer Nordic Medicare i at være en del af markedet.

»Vi stiller os yderst undrende over for, at PLO vil falde ned på et niveau, hvor de selektivt fjerner andre aktører fra Lægedage,« siger han.

Forkert signalværdi

Nordic Medicare har deltaget på Lægedage de seneste fem år, derfor kommer det som en overraskelse for Niels H. Riewerts Eriksen, at de lige pludselig bliver nægtet adgang til udstillingen.

Ifølge formand for PLO, Christian Freitag, har udbudsklinikkerne fået forbud mod at deltage i udstillingen, fordi det vil sende et forkert signal til foreningens medlemmer.

»Det er PLO og Dansk Selskab for Almen Medicin, der arrangerer denne konference, så det er ikke et offentligt arrangement. Jeg er grundlæggende ikke meget for at begrænse andre adgang, men vi har selvfølgelige lov til at sige, at vi ikke ønsker udbudsklinikkernes deltagelse i udstillingen, fordi det sender et forkert budskab til vores medlemmer,« siger han.

Ifølge Christian Freitag er udbudsklinikkerne konkurrerende virksomheder, og især de praktiserende læger, der har klinikker i yderområderne, vil kunne opfatte det som provokerende, hvis de så reklamer fra deres konkurrenter til Lægedage.

Ingen konkurrence

Direktørerne fra de to private udbudsklinikker er slet ikke enige i præmissen om, at PLO’s praktiserende læger og udbudsklinikker er konkurrenter. Tværtimod.

»Vi er bestemt ikke i konkurrence med PLO’s læger. Alle regioner har meldt ud, at de vil foretrække en løsning med PLO’s læger, så hvis de har et ønske om et ydernummer, så står de først på listen. Vi overtager først lægeklinikkerne i det øjeblik, der ikke er nogen fra PLO, der vil tage det ydernummer. Så at tale om konkurrence er helt forkert,« siger Nils Høgalmen.

Niels H. Riewerts Eriksen er »fuldstændig uforstående« over for PLO’s argumentation. Han mener, at de bevidst udnytter deres position til at skubbe Nordic Medicare og MedAssist væk fra markedet.

»Vi tager kun de opgaver, som PLO ikke selv har været i stand til at løse. Hvis ikke vi løftede de opgaver, så vil der være patienter, der ville stå uden læge her i Danmark. På samme tid stiller jeg mig undrende over for, at PLO udnytter sin magtposition,« siger han.

I strid med god forvaltningsskik

Christian Freitag er enig i, at det ikke er et frit marked, hvor PLO’s læger dækker en stor del af markedet – men det er også godt, mener han.

»Man kan godt kalde os konservative, fordi vi ønsker at bevare det system, der har fungeret de seneste 50 år med familielægen. Jeg ser ingen samfundsmæssig værdi i at gå ind og fundamentalt ændre et system, som fungerer så godt, hvor danskerne er overordentlige tilfredse med deres praktiserende læger,« siger han.

Han mener ikke, at de i PLO udnytter deres position, men at de foretager et valg, som de har ret til.

Det er direktøren for Nordic Medicare fuldstændig uenig i. Han mener, at det direkte er i strid med god forvaltningsskik, at PLO ekskluderer de private udbudsklinikker fra at deltage på Lægedage.

»Spørgsmålet er, om det er lovligt det, de gør. Efter min bedste overbevisning er det i strid med god forvaltningsskik, når PLO laver forskelsbehandling,« siger Niels H. Riewerts Eriksen.

Christian Freitag ser ikke umiddelbart noget ulovligt i, at de udelukker Nordic Medicare, MedAssist og Falck Lægehuse fra udstillingen.

»Jeg kender ikke juraen på området, men jeg kan ikke forestille mig andet, end at vi, der afholder en kongres, har lov til at afgøre, hvem der kan udstille på kongressen. Vi har førhen udelukket Lægemiddelsindustrien fra Lægedage og nu de private udbudsklinikker – det kan jeg ikke se noget juridisk problem i,« siger han.

Kommentarer

 1. og hvis nogle ikke forstår det “provokerende”:

  Hvis du er praktiserende læge i et lægedækningstruet område og kæmper hårdt for at tiltrække kolleger, der kan aflaste dig, så kan det virke noget provokerende, hvis naboklinikken, der er en udbuds- eller regionsklinik, ikke har de samme problemer – fordi de får tilført en ekstra økonomi, så de kan tilbyde nogle væsentlig højere vikarlønninger.

  Det er den ulig konkurrence i disse områder, der er det primære problem.

 2. Kære Christian Freitag
  Tak for dit indlæg til den debat I har skabt. Da du i dine kommentarer både omtaler udbuds- og regionsklinikker, hvoraf sidstnævnte i sagens natur ejes af regionerne, skal jeg hermed forespørge om I på lige fod med udbudsklinikker har udelukket de regioner der har regionsklinikker fra at deltage på Lægedage?

  Det burde være en glædens nyhed for alle i Danmark, herunder PLO, at nogen endelig er lykkes med at rekruttere speciallæger til yderområderne af Danmark i de tilfælde hvor det ikke er lykkedes for PLO. Herved er opnået det gode, at alle borgerne uanset hvor de bor Danmark har adgang til en lokal læge, hvilket burde havde vakt beundring og respekt hos PLO og minimeret deres modstand. Heldigvis oplever vi en markant stigende interesse fra speciallæger i almen medicin som ønsker en attraktiv fastansættelse via Nordic Medicare. Alternativet for disse læger er at være selvstændig erhvervsdrivende med en masse administrative forpligtigelser og hvor de skal løbe en større og større økonomisk risiko for at tabe penge på deres investering i et ydernummer. Vores fastansatte læger arbejder typisk kun 30-37 timer om ugen og ikke 50-70 timer som en privat praktiserende selvstændig læge måske vil gøre via PLO.

  Omkring økonomien skal jeg påpege, at alle aktører kan byde ind på driften af en lægeklinik, når den kommer i udbud – også PLO-læger. Her er det alene kvalitet og pris, der afgør, hvem der får lov til at drive en bestemt lægeklinik i en begrænset periode. I de år vi har været på markedet, har vi kun oplevet en gang, at en PLO-læge har vundet en udbudsrunde i forhold til driften af en lægeklinik, hvor der blev målt på kvalitet og pris.

  Vores udbudspriser varierer fra område til område. I nogle områder er vi muligvis dyrere end den klassiske PLO-klinik, og i andre tilfælde er vi væsentligt billigere. Hertil er det også interessant at se på omkostningerne til det totale PLO-system ved en sådan sammenligning.

  Som det er nu, overtager vi de lægeklinikker, hvor ingen privat praktiserende læger fra PLO har ønsket at overtage den pågældende lægeklinik, hvilket er mere og mere hyppigt forekommende i yderområderne af Danmark. Som oftest er det svært til umuligt at rekruttere speciallæger i almen medicin der er bosat i disse områder. For at sikre speciallæger på vores lægeklinikker, er vi derfor ofte nødt til, udover de generelle omkostninger, at betale for transport og bolig, hver uge hele året. Dette gør det selvsagt noget dyrere. En anden vigtig ting at pointere i forhold til vores udgifter er, at der for os kræves, at vi holder åbent samtlige hverdage, hele året rundt og at vi aldrig må holde lukket for tilgang af nye patienter.

  Faktisk kunne vi gøre det endnu billigere for samfundet, hvis vi havde vores lægeklinikker permanent ligesom en PLO-klinik, for så kunne vi og ville vi investere mere langsigtet til alles fordel. I dag skal vi hente hele vores omkostningstunge investering hjem på en 3-4 år kontraktperiode, hvilket desværre er et markedsvilkår, vi har som udbudsklinik, som en PLO-klinik ikke har.

  Det skal påpeges at alle vores lægeklinikker har været konkurrenceudsat i form af en offentlig udbudsrunde og, at vi trods alt kun har fået disse lægeklinikker fordi vi var den aktør der var bedst på pris og kvalitet.

  Venlig hilsen
  Niels H. Riewerts Eriksen

 3. Jeg er ikke enig med min fagforening PLO.
  Jeg tror det er helt korrekt, at udbuds- regionsklinikker er endog meget dyrere end almen praksis. Og derfor et rigtig godt argument i debatten om at opnå bedre vilkår til almen praksis.
  Jeg håber at regioner indser, hvor dyre udbuds- og regionerne er, så de derfor vælger at bruge pengene på at forbedre vilkårene for de praktiserende læger.

 4. Kære Niels Eriksen.
  Hvordan definerer du kvalitet i driften af almen praksis ?
  Det virker i mine øjne til at regionen sætter budgetsikkerhed meget højt, men jeg er nysgerrig på hvad dine succeskriterier er.
  Hvordan måler du kvaliteten i dine klinikker?
  Jævnfør vores krisemøde i Nykøbing Falster forleden, hvor du var repræsenteret-oplever sygehusene en stigende henvisningsfrekvens / indlæggelsesfrekvens.
  Har du en sammmenligende statistik på en udbudskliniks kontra en plo kliniks forbrug af øvrige sundhedsvæsen ?
  I min dagligdag er kontinuitet og kendskab til mine patienter en forudsætning for højt tempo og kvalitet, men jeg er nysgerrig på om udbudsklinikkernes stordrift kan skabe en anden synergi.

  1. Kære Bo Theilgaard

   Kvalitet i almen praksis er over de senere år blevet en mere målbar størrelse gennem data fra Patienterstatningen og de risikobaserede tilsyn. Vi har drevet lægeklinikker i Danmark i tre år. Vi har i dag 14 lægeklinikker og mere end 40.000 patienter fast tilknyttet hertil. Med en sådan størrelse har vi årligt omkring 190.000 konsultationer. I henhold til den statistik, der er afsluttet for 2015, 2016 og 2017, kan vi konstatere, at vi har tabt en patienterstatningssag på 12.285 DKK disse tre år. Til sammenligning kan vi med data fra Patienterstatningen konstatere at der for 2015, 2016 og 2017 er udbetalt lidt over 230 mio. DKK i patienterstatningssager til patienter som er tilknyttet PLO-klinikker. Dags dato eksisterer der knap 1.910 PLO-klinikker i Danmark, hvilket svarer det til, at der er udbetalt 120.419 DKK i patienterstatningsbeløb per PLO-klinik over de sidste tre år, hvilket er et langt højere beløb end hos Nordic Medicare. Styrelsen for Patientsikkerhed foretog et stort planlagt kontrolbesøg i maj 2017 på Nordic Medicares lægeklinikker og de kunne kun rose os for vores indsats. Vi hilser i øvrigt altid Styrelsens besøg velkommen, fordi det efter vores opfattelse er patientens garanti for, at alle aktører konsekvent yder højeste kvalitet. Hvis man ønsker at afdække kvaliteten af de behandlinger, der sker inden for almen praksis forefindes relevant information blandt andet her:
   • Styrelsen for Patientsikkerhed. (https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/det-risikobaserede-tilsyn/tilsynsrapporter/almen-praksis/).
   • Patienterstatningen (http://pebl.dk/da/Viden-om-skader/Tal-og-statistik).
   • Autorisationsregistret (https://stps.dk/da/ds/opslagautreg/). Flere praktiserende læger (speciallæger inden for almen medicin) har skærpet tilsyn, fagligt påbud, virksomhedsindskrænkning, indskrænkning i ordinationsretten, uden gyldig autorisation og suspenderet autorisation.

   Til trods for at Nordic Medicares faglige præstationer er dokumenterbart i top, og at vi ansætter speciallæger, som er, eller tidligere har været, betalende kontingentmedlemmer hos PLO, bliver kvaliteten af deres arbejde ofte kritiseret af højtstående personer fra PLO, selvom vores speciallæger gør en kæmpe indsats for at sikre lægedækning i hele Danmark.

   Der er således multiple argumenter for, at kvaliteten er mere end i orden hos Nordic Medicare.

   Ja vi deltog i et fælles møde på Nykøbing Falster Sygehus forleden, hvortil sygehusledelsen havde inviteret, der i mine øjne ikke var et krisemøde men i henhold til den udsendte dagsorden et informationsmøde, hvor der blev diskuteret fælles udfordringer. Sygehusledelsen appellerede til en nedbringning af specielt de kardiologiske henvisninger hvortil jeg replicerede, at dette kan være besværligt grundet mere og mere avanceret kardiologisk diagnostik og behandling samt højere levealder. Jeg har ikke statistik på om der er forskel i udbudsklinikkernes kontra PLO klinikkernes forbrug af sygehussektoren.

   Vedrørende kontinuitet kan jeg oplyse, at hos Nordic Medicare har vi fastansat vores speciallæger og sygeplejersker, men da vi i modsætning til mange andre lægepraksisser holder åben alle hverdage hele året, kan det være nødvendigt at anvende vores egne vikarlæger og vikarsygeplejersker for at kunne opretholde denne tilgængelighedsservice over for patienterne.

   Generelt bliver der færre og færre solopraksisser i Danmark. For 51 år siden (år 1967) var 71% af alle lægeklinikker inden for almen praksis i Danmark solopraksisser, hvor der altså kun var en læge tilknyttet. I dag er det kun 30% af alle lægepraksisser der er en solopraksis.
   I fremtiden skal borgerne til at vænne sig til, at de ikke har en enkelt sololæge, men i stedet måske to eller tre, for sololægen kan ikke længere følge med, når familierne og patienterne ønsker sig mere fleksibilitet og længere åbningstider mv. Hos Nordic Medicare har vi på baggrund af vores erfaring konstateret, at det er den rigtige vej, fordi en enkelt læge også kan blive syg, skal have fri og ferie. Og så er borgerne altså bedre stillet ved at have flere gode danske familielæger, der optimalt set også har hvert deres speciale ud over deres grundfaglighed.

   Udviklingen frem mod større lægeklinikker inden for almen praksis betyder øget lægefaglig sparring, internt lægefaglig specialisering, men også mindre sårbare enheder, da en større praksis ikke kun er bygget op på en sololæge. Senest har den siddende Sundhedsminister, Ellen Trane Nørby udtalt at hun ikke ser nogen fremtid for sololægen (Fischer, N. (2017). Sundhedsministeren: Fremtidens læge er ikke i solopraksis. Dagens Medicin).

   Venlig hilsen
   Niels H. Riewerts Eriksen

   1. Kære Niels Riewerts

    PLO anerkender, at regionerne flere steder i landet står i en nødsituation, hvor et område mangler egen praktiserende læge, og derfor kan være tvunget til at ty til nødløsninger som udbudsklinikker, midlertidigt regionsdrevet tilbud eller regionsklinikker.

    Men vi mener, det er en uheldig udvikling, at disse alternative tilbud vinder så meget frem, som de gør i øjeblikket, fordi det er en dyrere løsning for samfundet og en løsning, der giver ringere kvalitet for patienterne. Og grundlæggende er det jo de samme læger, der bliver kannibaliseret på, så det løser ikke problemerne, men flytter bare rundt på det. Når du i Nordjylland og Sjælland hyrer almen medicinere indtil som vikarer til meget dyre timelønninger, så vanskeliggør du driften af PLO klinikker i samme områder. Med din udbudskontrakt har du råd til at finansiere de dyre vikarlønninger. Herefter er markedsprisen for vikarer i det område steget voldsomt, og PLO klinikkerne på PLO overenskomst har ikke længere råd til at finansiere vikarer, når de har brug for det ved f.eks. ferie eller sygdom.

    Eneste langtidsholdbare løsning er at sørge for, at der uddannes væsentligt flere speciallæger i almen medicin.

    Når eksempelvis Nordic Medicare i et lægedækningstruet område kan tilbyde lønninger, der klart overstiger, hvad en almindelig praktiserende læge kan tjene, risikerer det helt oplagt at forværre problemerne med at få traditionelle praktiserende læger med eget ydernummer til at fortsætte eller slå sig ned og etablere praksis i området. For de kan jo se deres kolleger tjene væsentligt mere, ofte med en kortere arbejdsuge. PLO og DSAM har ikke ment, at det er en proces, vi skal understøtte på vores egne Lægedage ved at invitere de firmaer, der driver udbudsklinikker, ind og gøre reklame for disse attraktive vilkår, der kan være med til at forværre manglen på selvstændigt praktiserende læger.

    Angående pris på udbudsklinikker sammenlignet med såkaldte PLO-klinikker:
    De priser, regionerne betaler firmaer som fx Nordic Medicare for at drive lægepraksis, er ikke offentligt tilgængelige. Så i PLO har vi ikke det fulde overblik, men vi har dog fået adgang til at se priserne for udbudsklinikker i Region Nordjylland, og der kan vi kan konstatere, at honoreringen pr. patient langt overstiger, hvad regionen betaler, når en praksis varetages af en privatpraktiserende PLO-læge. Det varierer en del fra kontrakt til kontrakt, men typisk er udbudsklinikken ca. 25-50 % dyrere end plo klinikkerne i samme kommune. Vi hører desuden, fra vores medlemmer, om de lønninger, de tilbydes både i regions- og udbudsklinikker, og lad mig bare sige, at det er endog meget attraktive vilkår.

    Ser vi på serviceniveau og kvalitet i udbudsklinikker, så er antallet af kontakter med patienterne væsentligt lavere i udbudsklinikkerne end i PLO-praksis. For eksempel har patienter på mellem 0 og 2 år 3,6 årlige kontakter i udbuds-klinikkerne i Nordjylland, mens tallet er 5,8 i PLO-klinikker. Og patienter på mellem 70 og 79 år har i gennemsnit 8 kontakter pr. år i udbudsklinikkerne mod 12,1 i PLO-klinikker.

    Et sandsynligt bud på en forklaring er, at udbudsklinikkerne modtager et fast honorar pr. patient, hvilket ikke giver noget incitament til at se patienterne ofte eller lade dem komme hurtigt til. I PLO-klinikker forholder det sig lige omvendt. Set ud fra et patientperspektiv opleves det næppe som god kvalitet at blive set så lidt som muligt.

    Du nævner, at Nordic Medicares lægeklinikker kun har tabt en enkelt patienterstatningssag siden 2015, og tager dette som udtryk for, at kvaliteten i klinikkerne er høj. Hertil skal siges, at der ved sundhedsfaglige klager ofte er en lang sagsbehandlings-tid i Styrelsen for Patientsikkerhed, og at der tilbage i 2015 kun var oprettet ganske få klinikker i regi af Nordic Medicare. Det er derfor useriøst at fremføre dette som udtryk for høj kvalitet. Ser vi på de nyere tal, så var der i 2017 0,9 patienterstatningsklager pr. kapacitet over NMC klinikker, mens der var 0,3 patienterstatningsklager pr. kapacitet over PLO klinikkerne. Dvs. 3 gange så mange patienter søger erstatning hos NMC i forhold til PLO. Tegn på bedre kvalitet? Næppe.

    Ser man tilsvarende på de såkaldte serviceklager, som bl.a. kan gå på manglende tilgængelighed, dårlig tone fra lægen og lignende, viser tal fra alle fem regioner, at såvel regions- som udbudsklinikker ligger langt højere end almindelige PLO-praksis. Selvom patienterne har færre kontakter med udbudsklinikkerne end med PLO-praksis og regionsklinikkerne, bliver der klaget væsentligt mere over den service disse klinikker leverer til patienterne. På baggrund af tal for antallet af serviceklager i de fem regioner for 2016 (vi har ikke fået de nye tal endnu) fremgår det, at der på landsplan klages over servicen 1,26 gange gange om året pr. læge (kapacitet) i udbudsklinikkerne, mens der i PLO klinikker kun er 0,08 klager pr. læge over servicen. Altså ca. 15 gange så mange serviceklager i udbudsklinikker som i PLO klinikker. Tegn på bedre kvalitet?

    Du spørger til regionsklinikker. Jeg kan oplyse, at ingen regionsklinikker har stand på Lægedage, ligesom ingen regioner har rekrutteringsstand i øvrigt.

    1. Kære Jonatan.
     Du er inde på noget her: Det var som student for mange år siden, jeg var i praksis i en PLO-praksis. Der var ufattelig mange konsultationer per dag, og alle journaler blev dikteret til sekretær næste morgen. En lille dreng kom til en af dagens mange halvandet-minuts konsultationer, og lægen bemærkede tørt før næste patient: ‘Ja, hun kommer med ham et par gange om ugen…’
     Du nævner antal årlige konsultationer per patient som en kvalitetsparameter, altså jo flere jo bedre. I denne praksis var der dermed en særdeles høj kvalitet.. . Eller? Kan der være at andre klinikker end PLO-praksisser kan gøre anderledes og opnå bedre resultater?

     1. Der er helt sikkert mange måder at drive klinik på. Jeg kan bare ikke i litteraturen eller i tilgængelige data finde nogle indikatorer på, at vikarklinikker er gode for patienterne eller billige for skatteborgerne

    2. Kære Jonatan Schloss

     Konkurrence
     Alle fem regioner har stande på Lægedage og visse regioner rekrutterer både til PLO-klinikker og egne regionsklinikker, hvilket er deres klare formål med at være på Lægedage.
     Vil PLO i fremtiden også udelukke de regioner der har etableret regionsklinikker fra at deltage på Lægedage? Eller er det alene private aktører med egne lægeklinikker, og som ikke er medlem af PLO, I vil udelukke for Lægedage?

     Den 26. februar 2018 modtog vi en mail fra PLO om at Nordic Medicare, ligesom andre private aktører, ikke længere kan deltage på Lægedage som vi har gjort i de sidste fem år. Der blev skrevet direkte til os, at ”Baggrunden for denne beslutning er, at I driver konkurrerende virksomhed i forhold til PLO, idet I driver egne lægeklinikker”.
     Vi beklager at I betragter os som konkurrenter, når vi etablerer lægeklinikker i yderområderne af Danmark – men nogen skal jo gøre det – når disse klinikker kommer i offentlige udbud og patienterne nu engang står uden læger. Alle disse klinikker er alene etableret fordi PLO ikke har kunnet løftet disse opgaver. Samfundet har brug for alle aktører her. Det er helt korrekt, at vi gør alt for at give vores fastansatte læger en meget lukrativ jobpakke i forhold til fleksibilitet, attraktiv løn, faglig sparring med mere. Vi kæmper for at gøre det tillokkende at være ansat inden for almen praksis.
     Jo større vi bliver desto bedre rabataftaler får vi fra vores underleverandører, hvilket gavner vores stordriftsfordele i markedet, hvilket herigennem bidrager positivt til at holde vores omkostningsbase nede. Disse synergieffekter muliggør at vi også i fremtiden kan tilbyde vores læger attraktive lønpakker. Ja, vi vil gerne gøre det super tillokkende at være fastansat læge, hvilket godt kan opfattes som et stærk konkurrerende tilbud frem for at være privat selvstændig erhvervsdrivende via PLO med lange arbejdsdage til følge, indkøb af medicinsk udstyr, ansvarlig for bogholderi, sikre rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, MUS-samtaler, akkreditering, udarbejdelse af manualer og en stadig større økonomisk usikkerhed for salgsværdien af ens ydernummer.

     Vi oplever en stærk stigende interesse for at blive fastansat hos Nordic Medicare. Faktisk har vi ventelister ude på flere af vores lægeklinikker på speciallæger som gerne vil fastansættes hos os. Jeg tror at Nordic Medicare har succes med at rekruttere speciallæger fordi vi er et alternativ til det etablerede system. De speciallæger som arbejder for os i dag, ønsker ofte ikke at investere i deres egen praksis. Vores speciallæger ønsker faktisk ”bare” at være fastansat fra kl. 8:00-16:00 på en af vores lægeklinikker, hvor de alene skal fokusere på deres lægefaglige arbejde – uden at have administrative forpligtigelser som en selvstændig erhvervsdrivende praktiserende læge har. Vi forsøger altid at tilgodese, vores fastansattes speciallægers individuelle behov, hvilket betyder at vores speciallæger for eksempel kan få en komprimeret arbejdsuge, hvor de kun arbejder 4 dage om ugen mens de måske har små børn.
     Selvom du mener, at regionerne flere steder i landet står i en ”nødsituation” tror jeg i stigende grad, at mange regioner har indset, at der er kommet andre og mere tidssvarende løsninger i markedet og tilmed med dokumenterbar høj tilgængelighed og kvalitet.

     Med venlig hilsen
     Niels H. Riewerts Eriksen

     1. Kære Jonatan Schloss
      Jeg vil med glæde svare på PLOs sædvanlige myter omkring vores pris, kvalitet og service nedenfor.

      1. Pris
      Du skriver at ”De priser, regionerne betaler firmaer som fx Nordic Medicare for at drive lægepraksis, er ikke offentligt tilgængelige. Så i PLO har vi ikke det fulde overblik”. Jeg er aldeles enig med dig i, at I ikke har det fulde overblik, hvorfor det også har undret mig at i gang på gang, har kunne fremkomme med det faktum at udbudsklinikker er en dyre løsning end PLO-klinikker, når I ikke har kunne faktatjekke jeres påstande, hvorfor Jeres udsagn gang på gang kommer til at fremstå som fake news.

      Vores priser varierer fra område til område. I nogle områder er vi muligvis dyrere end den klassiske PLO-klinik, og i andre tilfælde er vi væsentligt billigere. Hertil er det også interessant at se på omkostningerne til det totale PLO-system ved en sådan sammenligning. For at sikre speciallæger på vores lægeklinikker, er vi ofte nødt til, udover de generelle omkostninger, at betale for transport og bolig, hver uge hele året. Dette gør det selvsagt noget dyrere. En anden vigtig ting at pointere i forhold til vores udgifter er, at der for os kræves, at vi holder åbent samtlige hverdage, hele året rundt og at vi aldrig må holde lukket for tilgang af nye patienter, hvilket også er med til at drive driftsomkostninger op og dermed priserne overfor Regionen.
      I de klinikker der ligger tættere på storbyerne, hvor det er lettere at tiltrække speciallæger, har vi beviseligt gjort det billigt for samfundet. Faktisk kunne vi også gøre det endnu billigere for samfundet, hvis vi havde vores lægeklinikker permanent ligesom en PLO-klinik, for så kunne vi og ville vi investere mere langsigtet til alles fordel. I dag skal vi hente hele vores omkostningstunge investering hjem på en 3-4 årig kontraktperiode, hvilket desværre er et markedsvilkår, vi har, som en PLO-klinik ikke har.

      Det skal påpeges at alle vores lægeklinikker har været konkurrenceudsat i form af en offentlig udbudsrunde og at vi trods alt kun har fået disse lægeklinikker, fordi vi var den aktør der var bedst på pris og kvalitet.

      I Nakskov har vi ifølge Lægemiddelenheden i Region Sjælland sparet regionen for ca. en million DKK i medicintilskud pr. år. En økonomisk besparelse der også bør indregnes positivt i prisparameteret. (http://www.nordicmedicare.dk/presse/nordic-medicare-rydder-forbruget-staerkt-vanedannende-medicin/).

      2. Kvalitet

      Patienterstatningssager
      Må jeg igen fremhæve, at vi har drevet lægeklinikker i Danmark i mere end tre år. Vi har i dag 14 lægeklinikker og mere end 40.000 patienter fast tilknyttet hertil. Med en sådan størrelse har vi årligt omkring 190.000 konsultationer. I henhold til den statistik, der er afsluttet for 2015, 2016 og 2017, kan vi konstatere, at vi har tabt en patienterstatningssag på 12.285 DKK disse tre år.

      Til sammenligning kan vi med data fra Patienterstatningen konstatere at der for 2015, 2016 og 2017 er udbetalt lidt over 230 mio. DKK i patienterstatningssager til patienter som er tilknyttet PLO-klinikker. Der eksisterer knap 1.910 PLO-klinikker i Danmark, hvilket svarer det til, at der er udbetalt 120.419 DKK i patienterstatningsbeløb per PLO-klinik over de sidste tre år, hvilket er et langt højere beløb end hos Nordic Medicare.
      Jeg bemærker at du har fokus på antal ”anmeldte sager”, hvorimod vi ser på ”afsluttede sager” som har udløst erstatninger til patienter via Patienterstatningen. Vi kan vel være enige om, at måltallet må være de anerkendte/afgjorte sager, hvor patienter har fået medhold? Med hensyn til patienterstatningssager kan jeg blot oplyse, at vi ligger langt lavere end PLO-klinikker hvilket er dokumenterbar sandt.

      Styrelsen for Patientsikkerhed
      Styrelsen for Patientsikkerhed foretog et stort planlagt kontrolbesøg i maj 2017 på Nordic Medicares lægeklinikker og de kunne kun rose os for vores indsats. Vi hilser i øvrigt altid Styrelsens besøg velkommen, fordi det efter vores opfattelse er patientens garanti for, at alle aktører konsekvent yder højeste kvalitet
      Jeg vil stærkt anbefale at gå ind på siden hos Styrelsen for Patientsikkerhed. (https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/det-risikobaserede-tilsyn/tilsynsrapporter/almen-praksis/). Her kan du se kvaliteten i vores klinikker sammenlignet med PLO- klinikker. I modsætning til Nordic Medicare klinikker kan du finde flere PLO-klinikker med prædikatet ”Større problemer af betydning for patientsikkerheden”. Alle Nordic Medicares klinikker har prædikatet; ”Få forhold af mindre betydning for patientsikkerheden”.

      Autorisationsregistret
      Ved en gennemgang af autorisationsregisteret kan det konkluderes, at flere speciallæger i almen medicin er under opsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed. Her des det at 9 speciallæger i almen medicin har skærpet tilsyn, 22 har fået et fagligt påbud, 6 har en virksomhedsindskrænkning, 9 har en indskrænkning i ordinationsretten, 27 står nu uden gyldig autorisation, 3 har en suspenderet autorisation og 1 har fået forbud mod at arbejde. Ingen af disse læger er ansat i Nordic Medicare.

      Senest har Nordic Medicare den 2. januar 2018 overtaget en lægepraksis i Greve. PLO-lægen, der har haft klinikken indtil nu, er under skærpet tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed, fordi Styrelsen har begrundet mistanke om at den privat praktiserende læges faglige virke fremadrettet vil kunne udgøre en forringet sikkerhed for sine patienter. Patienterne har ikke haft adgang til en fast læge i flere måneder og ingen andre PLO-læger ønskede at overtage disse patienter, selvom PLO-lægerne via lovgivningen har fået fortrinsret til dette (http://www.nordicmedicare.dk/presse/pres-paa-telefonerne-nordic-medicare-ikke-patienter-oeger-informationsbehov/).

      Lægemiddelenheden
      Før Nordic Medicare overtog og fusionerede de fire klinikker i Nakskov, var de meget store mængder af vanedannende medicin mange gange ordineret på et yderst tvivlsomt grundlag og i direkte modstrid med vejledningen om afhængighedsskabende medicin fra Styrelsen for Patientsikkerhed (http://www.nordicmedicare.dk/presse/handlingsplan-overdreven-brug-morfin-benzodiazepiner-barbiturater-bragt-nakskov/).

      I dag har Nordic Medicare ryddet op i de forhold, og aktuelle tal fra Lægemiddelenheden Region Sjælland viser, at klinikken i Nakskov i dag ligger mellem 61 og 82 pct. under regionsgennemsnittet – og mellem 45 og 78 pct. under landsgennemsnittet – når det kommer til ordination af fire forskellige typer stærkt vanedannende medicin, der er afhængighedsskabende. Resultatet er sundere og mere tilfredse patienter, viser tallene (http://www.nordicmedicare.dk/presse/nordic-medicare-rydder-forbruget-staerkt-vanedannende-medicin/).

      Den tidligere Regionsrådsformand, Jens Stenbæks udtalte ved Lægedage sidste år, at “Udbudsklinikkerne har nogle gange haft en kæmpe svær opgave, idet de ydernumre, de har været nødt til at overtage, var læger, som var kørt træt og hvor der var nogle ting at samle op på.” Dette citat er meget retvisende og vi kommer ikke til at give os, og må ikke give os, i forhold til det lægefaglige ansvar vi har for at trappe folk ud af afhængighedsskabende medicin – selvom det kan give os konflikter, serviceklager mv.

      Til trods for at Nordic Medicares faglige præstationer er dokumenterbar i top, og at vi ansætter speciallæger, som er, eller tidligere har været, betalende kontingentmedlemmer hos PLO, bliver kvaliteten af disse lægers arbejde ofte kritiseret af højtstående personer fra PLO, selvom vores speciallæger gør en kæmpe indsats for at sikre lægedækning i hele Danmark.

      Hvis du herefter fortsat anfægter vores kvalitet, med data fra relevante myndigheder, vil jeg lade mig imponere til det yderste.

      3. Service
      Herefter nævner du vores tilgængelighed uden at nævne, at vi var den første aktør i Danmark, og stadig den eneste aktør, som har åbent på telefonerne alle hverdage hele året rundt fra 08:00 til 18:00 samt lørdage og søndage fra til 08:00 13:00 ude på alle vores lægeklinikker. Vi ønsker at sætte nye standarder i markedet. (http://www.nordicmedicare.dk/presse/nordic-medicares-telefoniske-tilgaengelighed-inden-almen-praksis-sidste-6-maaneder/). Hvad mener du om den tilgængelighed for patienterne?

      Du hæfter dig ved antallet af kontakter med patienter og konkluderer at dette væsentlig lavere hos udbudsklinikker kontra PLO-klinikker. Jeg må indrømme at jeg ikke har kendskab til disse data, og jeg ved ikke hvem dataleverandøren er på dette, men jeg tror, at du har ret i dette, da vores fastansatte læger, i modsætning til PLO-systemet, ikke har nogen økonomisk vinding i at genbooke patienter for svar på blodprøver med mere, men alene genbookning af medicinske årsager.

      I forbindelse med aktindsigt i serviceklager som I anmodede om i august 2017, svarede Region Sjælland den 31.august 2017 således; ”Vedlagt fremsendes overblik over antal kapaciteter, patienter og klager i midlertidige klinikker, regionsklinikker og udbudsklinikker for 2016. Jeg må samtidig gøre opmærksom på, at ikke alle 25 serviceklager kan sammenlignes med de 38 serviceklager vi har modtaget over PLO-klinikker, og som er behandlet i SU. Regionen modtager af og til klager over PLO-klinikker, som ikke bliver til egentlig klager til SU, men afklares administrativt. Disse journaliseres på generelle sager og fremgår derfor ikke i en statistik. Nogle af ovennævnte 25 serviceklager over midlertidige klinikker, regionsklinikker og udbudsklinikker har samme karakter. De ville eventuelt ikke være havnet i SU, i fald SU også skulle behandle klager over udbudsklinikker. De første udbudsklinkker blev etableret i 2016. Langt hovedparten af de angivne klager er modtaget i den første periode af udbudsklinikkernes levetid.”

      Hermed fremgår det fra Region Sjælland, at antallet serviceklager for PLO-klinikker, er usammenligneligt med udbudsklinikker. Men til trods for dette anvendes de til fulde som lobbyismestatistik af PLO.

      Kære Jonatan Schloss. Senest påpegede sundhedsminister Ellen Trane Nørby overfor PLO, på Lægedage i november 2017, at ”Jeg håber vi kan have et konstruktivt samarbejde, hvor vi ikke tillægger hinanden forkerte motiver og ligesom spreder fake news”. (https://www.youtube.com/watch?v=gmU9pCXcDbU Tid: 18:49-18:56).

      Vi er helt enige med sundhedsministeren på dette punkt. Lad os se fremad og komme med konstruktive forslag til de politiske beslutningstagere uden brugen af fake news. Samfundet har brug for alle aktører her.

      Venlig hilsen
      Niels H. Riewerts Eriksen

     2. Der er ingen regioner med rekrutteringsstande til regionsklinikker på lægedage. Det kommer der heller ikke. Men der er regionale stande vedr. kvalitetsudviklingstilbud til plo klinikker. De er selvfølgelig velkomne.

     3. Ad pris) Region Nordjylland har offentliggjort deres udgifter til udbudsklinikker, så dem har vi sammenlignet med plo klinikkerne i samme nordjyske kommuner. På den baggrund kan vi konstatere, at udbudsklinikkerne typisk er 25-50 % dyrere end PLO klinikkerne i samme kommuner. Det kan heller ikke være anderledes – vikardrevne klinikker er nu engang dyrere end klinikker baseret på fastansatte.

      Ad patienterstatningssager) Det er helt korrekt, at langt de fleste patienterstatningssager afvises. Det gælder både udbudsklinikker og plo klinikker. Ikke desto mindre har jeg svært ved at se, hvordan det kan opfattes som en kvalitet, at 3 gange så mange patienter rejser erstatningssager mod udbudsklinikker som mod plo klinikker. Også selv om staten afviser langt de fleste af sagerne.

      Ad STPS sager) Jeg har ikke regnet på, hvor mange STPS sager der er på udbudsklinikker vs. plo klinikker set i relation til det samlede antal klinikker. Men det var da en god idé, det vil jeg få gjort. Så kan vi se, om udbudsklinikkerne relativt set har færre eller flere STPS sager pr. kapacitet end PLO klinikkerne. Relevant parameter.

      Ad autorisationssager) Jeg ville også her gerne kunne lave sammenligning, men det kræver viden om, præcist hvem og hvilke almen medicinere, som er fuldtidsansatte i udbudsklinikkerne. De data har jeg ikke komplet. Så jeg kan ikke umiddelbart be- eller afkræfte, om der er en forskel her.

      Ad Lægemiddel) Det kunne bestemt være relevant at se på, om der er nogle bestemte mønstre i udskrivningen af f.eks. afhængighedsskabende medicin mellem PLO klinikker og udbudsklinikker. Teknisk set burde det kunne lade sig gøre, men jeg har ikke lige adgang til data sådan umiddelbart. Så jeg kan hverken af- eller bekræfte en formodning om, hvorvidt der er forskel.

      Ad telefonservice) Jeg synes det er fint, at I også er tilgængelige sent på dagen og lidt om lørdagen. PLO klinikkerne er forpligtet via lægevagtsystemet til at være døgnbemandet undtagen i Region Hovedstaden. Men telefonstatistikkerne ser fine ud. Tilgængelighed handler dog også om, hvor lang tid der går indtil man får en tid hos lægen. Ikke kun hvor lang tid en sekretær eller et callcenter er om at tage telefonen.

      Ad konstruktive forslag) Jeg er lidt usikker på, hvilke forslag NMC er kommet med, som både er til gavn for skatteborgerne og patienterne. Det må du hellere selv folde ud. PLO er kommet med en hel del, både i offentligheden og mere direkte til DRe og SUM. Det er der ikke plads til her. Mht. konstruktivt samarbejde mellem forskellige aktører, der har vi faktisk konstruktive samarbejder med flere af dine konkurrenter. De har valgt også at lave løsninger, hvor de bistår PLO læger med driften af deres klinikker. Det tjener de penge på, og PLO lægen opnår den aflastning, du beskriver. Fordelen ved den model er, at det sker på lige vilkår, nemlig under PLO overenskomsten, så der ikke forskelsbehandles på prisen. OG i disse samarbejder er det muligt at lave langvarige kontrakter mellem klinikejeren og facility leverandøren. PLOs problem opstår, når udbudsklinikker får en langt højere pris, end PLO klinikker, og dermed kan betale en langt højere løn til lægerne, end de kan tjene i en plo klinik. Det kannibaliserer markedet, det hjælper ikke på noget.

    3. Kære Jonatan Schloss,
     Du fremhæver en parameter for kvalitet hos PLO-klinikker fremfor udbudsklinikker, som er antal årlige konsultationer per patient. Jeg anfægter den. Du skifter emne.

     1. Kære Jonatan Schloss

      Omkring rekrutteringsstande til regionsklinikker har jeg selv været på lægedage i de sidste fem år og kan konstatere, at de regioner der har regionsklinikker aktivt har rekrutteret læger til deres regionsklinikker. Det lyder som om, at hvis Region Nordjylland, Region Hovedstaden eller Region Syddanmark i fremtiden, fra deres stand på Lægedage, angiver muligheden for at arbejde i en regionsklinik vil de blive udelukket for Lægedage? Er det PLOs officielle politik over for de tre regioner, som driver regionsklinikker, at de vil blive udelukket for Lægedage, hvis de i fremtiden ude på Lægedage nævner over for nogle speciallæger i almen medicin at de kan blive fastansat, eller få et vikariat, i en regionsklinik?

      1. Pris
      Som det er nu, overtager vi de patienter, som ingen privatpraktiserende læger fra PLO ønsker at overtage. Denne patientgruppe bliver sendt i udbud, hvorved det offentlige sikrer sig en maksimal konkurrenceudsat form, og herigennem opnår den lavest mulige driftspris, hvilket i sidste ende må betragtes som den sande markedspris for at løse den pågældende opgave.
      Hvis prisen, og de dertil hørende udbudsvilkår, er så attraktive i Jeres optik, står det jo læger af PLO frit for at byde ind på udbudsklinikkerne.

      Til trods for at du indrømmer at PLO ikke har det fulde overblik i forhold til prisparameteret, er det interessant at PLO har lavet en analyse af, at de private udbudsklinikker er 25-50 % dyrere end de private PLO klinikker i Region Nordjylland. Ligesom med andre analyser og udsagn fra PLO, må jeg da udfordre jeres prisanalyse med følgende spørgsmål. Har PLO i denne prissammenligning for eksempel medtaget:
      1. at flere PLO-klinikker, i yderområderne af Region Nordjylland, har været særdeles gode til at forhandle med regionen og har herigennem fået et langt højere basishonorar end det ellers fastlagte basishonorarbeløb i overenskomsten? Indgår disse ekstrahøje basisbidrag også i dine prissammenligninger?
      2. at flere PLO-klinikkerne fået særlig økonomisk støtte, hvor de af det offentlige får betalt for inventar, personaleudgifter mv? Indgår disse dyre pakkeløsninger også i dine prissammenligninger?
      4. de offentlige udgifter som tilfalder det generelle PLO system, i form af fonde, udvalg og PLO enheder både på central og regionalt niveau? Dette er ikke en udgiftspost det offentlige har hos en leverandør som Nordic Medicare? Indgår dette dyrebare PLO set-up i dine prissammenligninger?
      5. de patienterstatningsbeløb som det offentlige i sidste ende må betale de patienter som bliver behandlet dokumenterbart fejlagtigt hos de forskellige aktører? Indgår disse høje patienterstatningsbeløb også i dine prissammenligninger?
      6. evt. sparede tilskud til medicin (i Nakskov har vi for eksempel sparet regionen for ca. 1 mio. DKK per år i medicintilskud)? Indgår disse udgifter/besparelser i dine prissammenligninger?

      Når du italesætter vores klinikker som vikarklinikker, omgås du ikke den korrekte etymologi bag ordet vikar, da stort set alle vores læger er fastansatte læger. Faktisk har vi ventelister på speciallæger, der gerne vil fastansættes ude på en eller flere af vores lægeklinikker. Men vi lægger ikke skjul på, at vi er afhængige af vores vikarer som ekstra bufferkapacitet, i form af sygeplejersker og læger, når PLO-klinikker holder ferie, da vi i modsætning til dem skal holde åben alle hverdage hele året, eller hvis vores faste personale skal efteruddannes eller selv bliver syge.

      2. Kvalitet
      I Nordic Medicare anvender vi alene objektive kvalitetsparametre. Her er det som oftest egenskaber som direkte eller indirekte kan måles eller vejes, da det er den eneste mulighed der tillader, at vi kan løfte bevisbyrden for, at vi har en god kvalitet sammenlignet med de øvrige private PLO-aktører, private leverandører af udbudsklinikker samt regionsklinikker. En tilgang til at måle kvalitet indenfor lægepraksis bør derfor være ud fra ”objektive kvalitetsparametre” og ikke ”subjektive udsagn” som når du den 29. april i din kommentar overfor overpostulerede, at ”der giver ringere kvalitet for patienterne”.

      De objektive kvalitetsparametre vi i dag har til rådighed er primært de risikobaserede tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed, afgjorte sager fra Patienterstatningen, indskrænkninger i lægers autorisationer fra Autorisationsregisteret samt data fra lægemiddelenheden. I mine tidligere indlæg, hvor jeg har lagt dette til grund, har jeg løftet bevisbyrden for at Nordic Medicares kvalitetsniveau ligger langt foran markedsniveauet målt på de objektive kvalitetsparametre.
      Patienterstatningssager

      Når vi måler faglig kvalitet inden for almen praksis mener vi, at det er mest relevant at se på antal ”afsluttede sager”, hvor der er udløst erstatninger til patienter (antal anerkendelser) og erstatningsudbetalinger (i DKK) fordelt på aktørgrupper.
      Med hensyn til patienterstatningssager kan jeg forsat oplyse, at vi ligger langt lavere end PLO-klinikkerne hvilket er dokumenterbar sandt.
      Vi er utrolig privilegeret over at have fået det samfundsansvar at sikre lægedækning, til alle de patienter som ingen andre PLO-læger har haft mulighed for at sikre. Men jeg er ikke bekendt med, at der er tre gange så mange patienter, som rejser et erstatningskrav mod udbudsklinikker kontra PLO-klinikker. Til gengæld kan jeg konstatere, at personalet på Nordic Medicares klinikker har et sådan fagligt niveau, at vi tilsyneladende oplever langt færre faglige brist på vores klinikker, hvor patienterne ender med at få medhold i deres erstatningsskader hos Patienterstatningen sammenlignet med PLO-klinikker over de sidste tre år.

      Styrelsen for Patientsikkerhed
      Ja det er interessant at se på hvilket prædikat de forskellige aktører har fået, under de risikobaserede tilsyn, i form af privatpraktiserende læger (PLO-klinikker), Falck (Udbudsklinikker), Nordic Medicare (Udbudsklinikker), og for Region Nordjylland, Region Hovedstaden og Region Syddanmark (Regionsklinikker).
      Hvordan forholder PLO sig til de PLO-klinikker der allerede nu har fået prædikatet ”Større problemer af betydning for patientsikkerheden”? Hvad iværksætter PLO af tiltag for at patienterne på disse PLO-klinikker kan følge sig sikre i fremtiden?

      Autorisationsregistret
      I autorisationsregisteret kan du se de 77 speciallæger i almen medicin der har anmærkninger i deres autorisationer og det er ikke nogen jeg kender, hvorfor mine udsagn må stå til troende. Vores kvalitet er således helt i top her. Vi kontroller dagligt vores ansattes autorisationsstatus samt klagesager for at sikre vores patienter den størst mulige patientsikkerhed.
      Hvordan sikrer PLO sig, at de patienter der er tilknyttet PLO-klinikker, hvor en af disse 77 speciallæger i almen medicin er ansat, er oplyst om disse lægers anmærkninger i deres autorisationer. Hvordan eliminerer PLO risikoen for at patienter, hos en af disse læger, ikke vil opleve faglige brist?

      Lægemiddelenheden
      Her har vi præsenteret data fra Lægemiddelenheden der sammenligner med samme klinik for et år siden på regionsgennemsnittet og landsgennemsnittet. Der kan næsten ikke være mere validt, hvorfor mine udsagn må stå til troende.

      3. Service
      Du glemte, at vi også holder åbent om søndagen. Udbudsklinikkerne indgår nu også i lægevagterne mange steder i fremtiden og vil således deltage på lige fod med PLO her. Vedrørende den fysiske tilgængelighed så følger vi PLO-reglerne i overenskomsten, hvorfor mine udsagn må stå til troende.

      Konstruktive forslag
      Min aktivitet i denne debat bunder alene i dine sædvanlige myter omkring vores pris, kvalitet og service.

      Lad mig igen citere den tidligere Regionsrådsformand, Jens Stenbæks udtalte ved Lægedage sidste år, at “Udbudsklinikkerne har nogle gange haft en kæmpe svær opgave, idet de ydernumre, de har været nødt til at overtage, var læger, som var kørt træt og hvor der var nogle ting at samle op på.” Dette citat er meget retvisende og vi kommer ikke til at give os, og må ikke give os, i forhold til det lægefaglige ansvar vi har for at trappe folk ud af afhængighedsskabende medicin – selvom det kan give os konflikter, serviceklager mv. Hvis alle vores klinikker havde været veldrevne ved overtagelsen, havde vi formodentlig haft markant færre serviceklager, patienterstatningsager og faglige klager, hvis de overhovedet kan komme længere ned.

      Jeg bemærker mig, at du ikke har yderlige kommentarer til mit indlæg om de såkaldte serviceklager og de kommentarer I fik fra Region Sjælland, hvorfor de må stå til troende. Jeg bemærker ligeledes, at du ingen kommentarer har til sundhedsministerens opfordring om, at PLO skal stoppe med at sprede fake news.

      Et konstruktivt samarbejde opnås når PLO ophører med brugen af fake news.

      I almen praksis har vi tydeligvis brug for alle private aktører og vi må anerkende, at borgerne er afhængige af denne nye struktur, hvis vi i flok skal sikre lægedækningen i hele Danmark. Vi har i almen praksis brug for en energisk og innovativ privat sektor. Det sidste forudsætter, at det offentlige fortsat benytter sig af de private aktørers ekspertise.

      Venlig hilsen
      Niels H. Riewerts Eriksen

   2. Kære Niels.
    Når jeg jeg spørger til hvordan du definerer kvalitet i almen praksis, svarer du at I ikke har mange service og pt. klager. Det er der afterfølgende stillet spørgsmålstegn ved. Desuden nævner du at kvaliteten kan aflæses hos Styrelsen for pt. Sikkerhed og Patienterstatningen.
    Jeg har ikke haft en patientklage eller været involveret i en pt. erstatningssag i de 10 år jeg har været personlig familielæge, så det forekommer mig at være et lidt spinkelt grundlag at vurdere kvalitet på.
    En simpel måde at vurdere dine klinikkers forbrug af sundhedsvæsnet på er at kigge på dine paragraf 93 opgørelser. Dem håber jeg I får på lige fod med os andre. Her ser man forbrug af lægevagt, speciallæger og medicin sammenlignet med resten af regionen.
    Det siger sig selv at en helt anden driftsform, incitamentstruktur, ledelsesstil, kvalitetsmål og visioner giver konkurrence til den nuværende form.
    Jeg hilser konkurrencen velkommen. Det er forfriskende og jeg tror vi kan lære noget af udbudsklinikker. Mestendels betragter jeg det dog som nødløsninger. Mine patienter efterspørger kontinuitet, jeg kan kun applicere den gængse viden ved at kende mine patienters historie og bedrive patientcentreret medicin. Nogle gange er de rigtige at give vanedannende medicin, også selvom det vil ødelægge statistikken. Den almen medicinske kultur som jeg mener er utrolig cost effektiv har jeg svært ved at forstå hvordan man sikrer i udbudsklinikkerne.
    Jeg går klos op og ned af mit 5 mand store personale, uddanner, superviserer, leder, bakker op konstant, og på trods af det må jeg sige at vores arbejde er tiltagende kompliceret og udfordrende.
    Det undrer mig at du ikke opfatter mødet i Nykøbing som et krisemøde. Det må skyldes at du ikke har hands on med den daglige klinik. Sygehuset undrede sig over den stigende henvisnings rate. Jeg forklarede det bla med at vi nu skal henvise flere gange for at få afklaret en problemstilling der hører til i sekundærsektoren.
    Jeg stillede samtidig spørgsmålet om der er statistik på henvisningsmønster fra henholdsvis Plo klinik og udbudsklinik.

    1. Kære Bo Theilgaard

     Venligst se mine to svar til Jonatan Schloss per dags dato der burde være dækkende.

     Venlig hilsen

     Niels H. Riewerts Eriksen

   3. Puha. Den dag vi skal vurdere kvaliteten af vores arbejde ud fra tal fra Patienterstatningen….. At du vælger at tale om kvalitet i samme sætning er et udtryk for en tankegang som jeg slet ikke er på linie med. Lægedage er faktisk et forsøg på at fokusere på branchens kvalitet og faglighed. En deltagelse i Lægedage plejer at give et glimrende indblik i hvad almen medicin for tiden arbejder med og for. Jeg synes det er meget fornuftigt at Lægedage fortsætter med det.

 5. Niels Henrik Riewerts Eriksen.
  Dine udtalelser i f.eks. Folketidende 3/4 2018 om at tidligere praktiserende læger på Lolland ikke overholdt retningslinjerne ville nok kunne tolkes noget ukollegialt eller kompetitivt af de PLO’ere, der sad der før. Så måske spiller du selv på nogle konkurrenceparametre, som gør, at du/I ikke skal have adgang til Lægedage.

  1. Kære Niels Dreisler

   I Folketidende den 3. april 2018 fremgå det, at; ”Tidligere lå forbruget på Lolland – og særligt i Nakskov – over landsgennemsnittet. Men en ny opgørelse fra Lægemiddelenheden under Region Sjælland viser, at forbruget i klinikken i Nakskov opgjort på fire forskellige lægemidler nu ligger 45-78 procent under landsgennemsnittet og 61-82 procent under regionsgennemsnittet.” Og videre ”Det er skræmmende, at der historisk set er blevet ordineret så meget mere stærkt vanedannende medicin på Lolland-Falster end i resten af landet, og derfor glæder det mig også at se, at der nu er nogen, der har gjort noget ved det og fået nedbragt forbruget. Det er godt for folkesundheden, og det er med til at reducere udgifterne til sundhedsvæsenet, hvilket vi har brug for, siger regionsrådsmedlem Freddy Blak” (S) i en pressemeddelelse. Også hos Venstres Claus Bakke vækker resultaterne tilfredshed. Ud over at være medlem af regionsrådet er han afdelingsleder på forsorgshjemmet Saxenhøj i Sakskøbing, der arbejder med socialt udsatte og hjemløse. – ”Vi har på Saxenhøj kun gode erfaringer med Nordic Medicare-klinikkerne, som vores borgere bliver tilknyttet, fordi andre praktiserende læger har lukket for tilgang. De socialt udsatte og hjemløse er netop i risikogruppen for at udvikle medicinafhængighed, og derfor er det godt for deres sundhed, at Nordic Medicare har særlig fokus på det område, siger Claus Bakke.” Herefter er jeg ud fra min viden fra journalerne citeret for at sige, at; Mange af patienterne var tidligere ordineret stærkt vanedannende medicin uden at opfylde ordinationsreglerne fra Styrelsen for Patientsikkerhed”, hvilket er faktuelt sandt.

   Venlig hilsen
   Niels H. Riewerts Eriksen

 6. Kære Christian Freitag

  Indledningsvis vil jeg sige at vi er helt enig i at familielægemodellen er en glimrende ordning. Det optimale ville være at der var PLO-klinikker i Danmark, så alle patienter havde sin egen faste læge. Det er der bare ikke. Udbudsklinikker og Regionsklinikker blev et løsningsalternativ, fordi patienter stod uden læge.

  Når MedAssist drifter en udbudsklinik er det ikke som en etableret konkurrent til PLO-lægerne og deres kvalitet. MedAssist drifter for de patienter som ikke kan komme til en PLO-læge, fordi denne ikke kan findes i lokalområdet. Det ville være godt for de patienter som står uden lægeløsning, hvis PLO anerkendte at en udbudsklinik var en tålelig løsning på den korte bane, til en PLO-løsning igen var en mulighed.

  I 2017 havde MedAssist stand på Lægedage i Bella Center. Det var en rigtig god oplevelse, hvor vi fik anledning til at hilse på mange af de læger vi kender og også at få en god snak med mange nye læger. Vi havde kun positive oplevelser og kan ikke genkende nogen form for utilfredshed med vores deltagelse. Vi anerkender at det er PLOs fest og derfor jer der bestemmer invitationslisten. Samtidigt er vi en smule skuffet over at PLO synes vi skal stå udenfor det gode selskab, alene fordi vi forsøger at løse en samfundsopgave.

  På messen taler vi med læger som er i mange forskellige faser af livet. Ofte er det godt voksne læger som overvejer at sælge/afhænde sin klinik, men stadigt ønsker en tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi taler også med yngre/nyuddannede speciallæger i almen medicin, som ikke ønsker at investere i egen klinik (af økonomiske eller familiære årsager) eller som ønsker at arbejde midlertidigt en periode, inden de bestemmer sig for hvor de skal etablere sig. Hvis der skal siges noget mindre positivt om den nuværende familielægeordning, så er det at den mangler fleksibilitet, for de læger som ikke vil investere i en klinik med personaleansvar og have 50-70 arbejdstimer i ugen. Den fleksibilitet kan vi tilrettelægge for. Det giver ikke samme gode kontinuitet som i en PLO-klinik. Men patienterne får tilgang til en læge, når andre alternativer ikke findes.

  Vi får forhåbentligvis kontakt med interesserede læger, selv om vi holdes udenfor Lægedage i Bella Center. Men jeg kan ikke lade være med at undre mig over hvor du er på vej. Taget i betragtning at PLO repræsenterer en meget veluddannet og selvstændig medlemsgruppe, kan det synes noget faderligt at du finder det nødvendigt at styre hvem dine medlemmer må se og tale med til en messe.

  Venlig hilsen

  Nils Høgalmen

  1. Kære Nils Høgalemn
   Tak for dine kommentarer, som er helt relevante.

   For en ordens skyld: Både formelt og reelt er det “Lægedages styregruppe” der har truffet beslutningen. Den kommer ikke fra mig eller PLO’s bestyrelse, men jeg kan godt forstå beslutningen og kan sagtens forsvare den, selvom jeg generelt er imod den slags “indskrænkninger” – det skaber altid problemer.

   Udover de svar som Jonatan Schloss giver, så har jeg et par politiske vinkler:

   Væksten i regions- og udbudsklinikker gør, at vi nu begynder at mærke, at det ikke længere kun er “nødløsninger”. Politisk er der helt klart motiver om at udsætte PLO-klinikker for konkurrence og der er motiver for at etablere offentligt styret klinikker.

   Det er såmend fair nok, problemet er bare at det er ulig konkurrence, når PLO har en fast aftale, der dækker alle PLO-klinikker, mens økonomien i de andre klinikker kan variere, endda umådelig meget. I længden kan et marked ikke overleve den slags skæv konkurrence uden at reagere. I praksis betyder det at vi risikerer, at stimulere til alle andre løsninger end praktiserende læger, fordi lægerne kan få de bedste vilkår i disse jobs. Det bliver PLO selvfølgelig nød til at forhold sig til.

   Helt konkret mærker vi det jo på vikarmarkedet, som man også har gjort det i Sverige. De høje vikarlønninger i udbuds- og regions-klinikkerne trækker arbejdskraften derover. Derved har man skabt den onde spiral – endda værst i udkantsdanmark, som vi også har set i Sverige.

   Lægedages udfordring er dertil, at det er vanskeligt idag at skelne mellem vikarbureauer og udbudsklinikker. Vi har ikke noget imod et vikarmarked (af begrænset omfang) – det kan PLO-klinikker jo også have gavn af. Problemet er hvis vikarmarkedet favoriseres på alle andre klinikker, end de der arbejder under PLO’s overenskomst – og det er det vi ser lige nu.

   Jeg er også sikker på, at I klarer jer uden en stand på Lægedage :-), men jeg tror også godt, at du kan se, at PLO og DSAM kan komme til at se lidt dumme ud, hvis vi tillader reklame for løsninger, som direkte modarbejder hele PLO’s grundtanke om at alle danskere skal have adgang til en praktiserende læge og at dette er den bedste løsning for alle.

   Vh

   Chr. Freitag

   1. Kære Chr. Freitag
    Det forekommer temmelig patetisk at PLO nu påberåber sig retten til en tudekiks, blot fordi der i kølvandet på et kæmpe fagpolitisk svigt og manglende opbakning fra PLO,s side til den store gruppe af solopraktiserende læger der nu, med støtte fra en sundhedsminister, er blevet dømt ude af faget i en sen , men dog stadig arbejdsduelig alder. PLO har jo slet ikke haft fokus på at forbedre eller lette arbejdsvilkår for denne gruppe læger som jo i kraft af OK 18 i realiteten ikke kan opfylde OK 18 kravene med øget personale, besøg, kronikeropfølgning etc. og man kan næppe forvente at 60 + årige solopraktiserende kan eller vil omstille til flermandspraksis blot for en kort bemærkning – hvilket kun vil blive en yderligere økonomisk dødssejler oven i den manglende goodwill de fleste vil opleve de kommende år – i stedet vil mange naturligvis vende sig mod Regions- og udbudsklinikker hvis de overhovedet ønsker at fortsætte deres lægeliv nogle år endnu.
    At PLO nu sidder og piver over at denne udvikling er opstået kan kun undre med de mange analytikere der er ansat i foreningen- vi er en del andre , primært solopraktiserende, som har kunnet forudse udviklingen med en ganske almindelig kugleramme til 19.95kr

   2. Kære Christian Freitag

    Tak for dine kommentarer til mit indlæg.

    Jeg ser ingen grund til at deltage i debatten om mødefrekvens og kvalitet i klinikkerne. Jeg har svært for at se hvorfor det er relevant i forhold til den aktuelle artikel. Udover at være leder i MedAssist er jeg også kunde (patient) i en PLO-klinik. En aldeles glimrende en for øvrigt. Så jeg forstår godt at PLO slår på tromme for at PLO-klinikker er det bedste. Men det er uheldigt at PLO ikke anerkender, at den ordning ikke kan realiseres i alle dele af Danmark p.t. og at det derfor står en patientgruppe uden tilgang til læge som skal hjælpes.

    Du skriver i dit indlæg: ”at PLO og DSAM kan komme til at se lidt dumme ud, hvis vi tillader reklame for løsninger, som direkte modarbejder hele PLO’s grundtanke om at alle danskere skal have adgang til en praktiserende læge og at dette er den bedste løsning for alle.”.

    I vores dialog med PLO-læger som skal afhænde deres klinik, er deres patienters tilgang til læge fremadrettet, helt klart bekymring nummer 1. Det vi oplever nu, med udelukkelse fra Lægedage, er at PLO og DSAM vil forhindre en løsning for disse patienter, alene fordi det ikke er en PLO-løsning. Jeg synes ikke det harmonerer helt med grundtanken.

    I den sammenhæng er det relevant at se på hvad slags ”konkurrence” som ligger forud for at en Udbudsklinik bliver en realitet:

    1. Et Ydernummer bliver lagt til salg af en læge. Speciallæger i almen medicin (PLO-læger) er de eneste som kan købe/overtage dette ydernummer.

    2. Lægen finder ikke køber til klinikken. Ydernummeret går tilbage til Regionen som lægger det ud til salg/overtagelse. Speciallæger i almen medicin (PLO-læger) er eneste aktør som kan købe/overtage ydernummer. Parallelt forsøger måske Regionen at få lægens patienter placeret ved øvrige PLO-læger i området i den grad der er åbne lister eller i den grad øvrige PLO-læger vil bidrage til at løse problemet.

    3. Når det ikke giver en løsning, sender Regionen ydernummeret i udbud med følgende tekst i Udbuddet:

    ”Det er vigtigt for regionen at understrege, at løsninger med Praktiserende Lægers Organisation
    (PLO) på ydernummer efter overenskomsten fortsat vil blive foretrukket som udgangspunkt. Derfor
    forbeholder regionen sig retten til at annullere udbuddet helt frem til kontraktindgåelse, såfremt det viser sig, at ydernummeret (kapaciteten), der knytter sig til udbuddet, kan afhændes på anden vis.”

    Hele udbudsperioden kan en PLO-læge forhindre at andre aktører får i opdrag at drifte klinikken. Og for så vidt også i selve udbuddet, hvor PLO-læger kan byde på opgaven som andre leverandører kan.

    Først når alle andre muligheder har fejlet, overlades opgaven til MedAssist. Altså på et tidspunkt hvor en gruppe patienter reelt står uden tilgang til en praktiserende læge.

    I dit indlæg skriver du også følgende: ”Væksten i regions- og udbudsklinikker gør, at vi nu begynder at mærke, at det ikke længere kun er “nødløsninger”. Politisk er der helt klart motiver om at udsætte PLO-klinikker for konkurrence og der er motiver for at etablere offentligt styret klinikker.”

    Hvis der var politiske motiver for offentligt styrede klinikker, var det måske naturligt at Regionerne etablerede Regionsklinikker i stedet for, som nu, at langt de fleste ledige ydernumre går i udbud. Hvorfor skulle der være politiske motiver for at udsætte PLO-klinikker for konkurrence fra udbudsklinikker, som, ifølge PLO, både er dyrere og har dårligere kvalitet? Jeg synes ikke det giver mening.

    Vi kan godt mærke at PLO ønsker at fremstille os som noget ”fanden har skabt”. Men vi kom altså ikke først. Vi kom fordi der ikke var PLO-klinikker til alle danskere. Og vi kan fylde det sidste hullet, fordi vi kan aktivere en lægegruppe som ikke ønsker sin egen lægepraksis.

    De læger som arbejder for os er ofte læger som har solgt/lukket egen praksis, fordi de ønsker en anden kombination mellem arbejdsliv og privatliv. Eller de ønsker generelt bare at styre eget arbejdsliv. For de ældre læger ville alternativet til os ofte være en pensionstilværelse. Vi holder lægerne i længere tid på arbejdsmarkedet. Mere dramatisk er det ikke.

    Afslutningsvis vil jeg også gerne aflive en myte om at lægerne tilbydes meget mere i løn ved vikarbureauerne. Naturligvis kan der findes tilfælde hvor en læge har fået en ekstraordinær høj løn, hvis et bureau er presset på en forpligtet lægeløsning. Men hvis du tager timeløn til en PLO-lægevikar og tillægger pension og feriepenge er der ikke den store difference til en normal lægevikarbureautimeløn, når denne er udregnet tilsvarende. Det som gør vikarløsningen dyr mellem en PLO-klinik og et lægevikarbureau er at tjenesten ilægges moms. Jeg ved at der er forskellige revisorer som mener dette kan leveres uden moms. Men de to største revisionsselskaber i Danmark har begge konkluderet at lægevikarbureauet ikke leverer en momsfri lægegerning, men et momspligtig vikarydelse. Med de begrænsede muligheder PLO-lægerne har for at få momsrefusion, bliver det naturligvis en dyr løsning. Måske var det noget PLO skulle finde en løsning på med SKAT.

    Venlig hilsen
    Nils Høgalmen

    1. Hvor mange almen medicinere kan man uddanne i regionsklinikkerne? Hvis almen praksis udkonkurreres saver I den gren over I sidder på / lever af.

Skriv kommentar