Overlæger bekymrede over nordjysk hospitalsfusion Formanden for Overlægerådet på Aalborg Universitetshospital er bekymret for de konsekvenser som en sammenlægning af Aalborg Universitetshospital og hospitalet i Thisted kan få for Aalborg Universitetshospitals egne lægeressourcer.

På Aalborg Universitetshospital er overlægerne bekymrede over, at et politisk flertal i Forretningsudvalget i Region Nordjylland vil sammenlægge Aalborg Universitetshospital og hospitalet i Thisted.

Formålet med sammenlægningen er bl.a. at øge rekrutteringen på hospitalet i Thisted, som i flere år har manglet faste læger. Men Aalborg Universitetshospital har selv problemer med rekrutteringen, siger formand for Overlægerådet på Aalborg Universitetshospital Helle Laugesen.

»Vi har på visse afdelinger problemer med rekruttering og fastholdelse af læger – også på Aalborg Universitetshospital. Så vi er naturligvis bekymrede for, om man ender med at trække lægeressourcer fra Aalborg Universitetshospital til hospitalet i Thisted uden at få nogle nye ressourcer i Aalborg. Det ville på ingen måde være acceptabelt,« siger Helle Laugesen.

Vi mangler også læger

Hvis den øgede rekruttering ikke lykkes, kan det ifølge Helle Laugesen få konsekvenser for Aalborg Universitetshospital.

»Hvis man ikke lykkes med at rekruttere læger, så vil det komme til at gå ud over Aalborg Universitetshospital. Vi er bekymrede allerede nu, for vi kan ikke se, hvordan vi skal kunne yde mere arbejde, inden for de rammer, vi har, og dem vi er ansatte nu,« siger formanden for Overlægerådet på Aalborg Universitetshospital.

Hun fortæller, at hun arbejder på en afdeling, hvor de i sidste uge oplevede ikke at få alle opslåede stillinger besat, fordi der ikke var ansøgere.

»Det bliver bestemt ikke bedre, hvis vi også skal dække Thisted. Vi har problemer nok med at følge med, og det har vi også gjort opmærksom på flere gange,« siger hun.

Regionens oplæg om sammenlægningen lægger ifølge Helle Laugesen op til, at Aalborg Universitetshospitals navn kan tiltrække flere ansøgere end hospitalet i Thisted, men det tror hun ikke er tilfældet.

»Man forestiller sig, at det ville være nemmere at rekruttere, hvis lægerne bliver ansat formelt på Aalborg Universitetshospital. Men jeg tvivler på, at de kan rekruttere flere læger bare ved at kalde det Aalborg Universitetshospital,« siger Helle Laugesen.  

Bekymringer om arbejdslokation

Overlægerådsformanden frygter også, at hverdagen kan blive mere uforudsigelig af en sammenlægning, hvis den betyder, at lægerne kort tid i forvejen får at vide, om de skal møde på arbejde i Thisted eller i Aalborg.

»Hvis vi på daglig basis eller på ugebasis ikke ved, om vi skal arbejde i Thisted eller Aalborg, så er det problematisk og fuldstændig uacceptabelt. Det er klart, at hvis dem, som har en ansættelse i Aalborg, pludselig får af vide, at de skal til Thisted, så er der mange, som vil værge sig imod det, og det kan få lægerne til at sige op,« siger Helle Laugesen.

Trods de mange bekymringer har regionen ifølge Helle Laugesen også nogle gode løsningsforslag, som kan være med til at lette sammenlægningen for lægerne.

Hun fremhæver bl.a. transportordningen, der nævnes i oplægget fra regionen. Transportordningen indebærer, at lægerne kan møde på arbejde i Aalborg, og så blive kørt ud til Thisted i en fælles bus med internetadgang. På denne måde kan lægerne bruge transporttiden mere fornuftigt.

Dog skal der ifølge Helle Laugesen mere end transportordninger til, før rekrutteringen vil stige. Hun mener, at regionen skal tilbyde ansøgerne noget mere, så stillingerne bliver mere attraktive.

»Delestillinger med forskning og opkvalificering kunne være en løsning. Men her skal regionen være villig til at se på de enkelte ansøgeres behov og se på, hvad ansøgeren ønsker. Ellers tror jeg ikke, man kan lykkes med at rekruttere flere læger, og så er målet jo ikke nået,« siger Helle Laugesen.

Forslaget om sammenlægningen skal politisk behandles i Regionsrådet den 20. marts.

Dagens Medicin har forsøgt at få en kommentar fra koncerndirektør i Region Nordjylland Anne Bukh, men det er ikke lykkes.

Skriv kommentar