Osteoporosepatienter skal have ens besked
En række fysiske øvelser til hverdagen bliver præsenteret for patienterne i det nye materiale.Foto: Kim Madsen Design (Videnscenter for Knoglesundhed)

Osteoporosepatienter skal have ens besked Videnscenter for Knoglesundhed har til både sundhedsprofessionelle og patienter udviklet materiale, der skal sikre, at osteoporosepatienter oplever en mere ensartet kommunikation, når det kommer til fysisk aktivitet.

Mange især ældre osteoporosepatienter bliver så bange for at blive ramt af et nyt knoglebrud, at de helt stopper med at bevæge sig. En årsag kan være, at de er i tvivl om, hvordan eller hvor meget de bør være fysisk aktive. Eller fordi de slet ikke er klar over, at bevægelse er lige så vigtig i behandlingen af osteoporose, som medicin og kost er. Den problematik vil Videnscenter for Knoglesundhed gøre noget ved.

»Vi vil gerne sætte fokus på vigtigheden af fysisk aktivitet for osteoporosepatienter med et materiale, der kan hjælpe med at sætte rammerne. De fysiske øvelser i materialet har fokus på at bevare muskelstyrke, balance og funktionsniveau og skal være et supplement til knoglevenlig kost og medicin,« siger Mette Friberg Hitz, som er overlæge på Medicinsk Afdeling, Endokrinologi, på Sjællands Universitetshospital og leder af Videnscenter for Knoglesundhed.

En rød tråd

Det nye materiale blev udgivet 1. februar og er målrettet både patienter og sundhedsprofessionelle. Og hos videnscentret er tanken med dette at skabe bedre overordnede rammer for patienterne. 

»Vi håber, at materialet kan blive den røde tråd for patienterne, uanset hvem de taler med om deres osteoporose. Det faglige indhold i vejledningen og øvelserne er ikke nyt, men det er måden, vi guider både patienter og sundhedsprofessionelle og sætter rammerne på,« siger Mette Friberg Hitz og fortsætter:

Vi vil gerne sætte fokus på vigtigheden af fysisk aktivitet for osteoporosepatienter med et materiale, der kan hjælpe med at sætte rammerne.
Mette Friberg Hitz, overlæge og leder af Videnscenter for Knoglesundhed

»Vi skal være meget mere konkrete i vores vejledning, så der ikke er tvivl om, hvad man skal gøre som patient, eller hvordan man som sundhedsprofessionel skal rådgive patienten. Klarhed i retorikken er med til at skabe tryghed.«

Selvom materialet har fokus på den fysiske aktivitet, understreger det også, at det ikke kan stå alene. Behandling af osteoporose har tre ben: knoglevenlig kost, medicin og fysisk aktivitet.

»Man kan ikke sjippe sig til at undvære medicin, og medicin virker ikke lige så godt, hvis du er immobil,« siger Mette Friberg Hitz.

Forløb tilpasset den enkelte

Sammen med Danske Fysioterapeuter og Osteoporoseforeningen har Videnscenter for Knoglesundhed udviklet materialet, så det skal give patienter og sundhedsprofessionelle samme sprog, når det kommer til fysisk aktivitet. 

Den del af materialet målrettet sundhedsprofessionelle skal hjælpe til med, hvordan man kan vejlede sin patient i en given situation.

»De sundhedsprofessionelle kan være i tvivl om, hvordan de bedst muligt skal rådgive i forhold til fysisk aktivitet. Derfor tager materialet udgangspunkt i først at afdække patientens nuværende fysiske aktivitet og sværhedsgraden af knogleskørheden og rådgive efter det,« siger Mette Friberg Hitz.

Det har været vigtigt for arbejdsgruppen bag det nye materiale, at alle osteoporosepatienter vil kunne genkende sig selv og finde øvelser, der passer til dem. Håbet er, at vejen til succes bliver kortere, hvis patienterne bliver mødt, hvor de er.

Fælles sprog er vigtigt

Patienter med knogleskørhed ser ofte flere forskellige behandlere, som for eksempel en læge og en fysioterapeut, og for at sikre, at patienter er så trygge som muligt i en aktiv hverdag, kræver det ensartet kommunikation. Ensartet retorik er derfor et andet mål med det nye materiale.

»Vi vil gerne starte arbejdet med, at vi bruger samme retorik på tværs af sektorer og behandlere. Det skaber en tryghed, hvis patienten får det samme at vide, uanset hvor de henvender sig,« siger Mette Friberg Hitz.

Vi ønsler at begynde arbejdet med, at vi bruger samme retorik på tværs af sektorer og behandlere. Det skaber en tryghed, hvis patienten får det samme at vide, uanset hvor de henvender sig
Mette Friberg Hitz, overlæge og leder af Videnscenter for Knoglesundhed

Selvom de faglige anbefalinger i forhold til, hvad der anbefales af fysisk aktivitet, ikke er ændret, så er der dog ingen tvivl om, at det er væsentligt at tale mere tydeligt om vigtigheden af fysisk aktivitet. Det manglende fælles fodslag har været inspirationen bag at udvikle materialet.

»Vi kan ikke producere en masse evidens, der viser, at en bestemt øvelse vil virke, fordi der er så stor variation i patientgruppen, og derfor har vi forsømt at tale om fysisk aktivitet,« siger Mette Friberg Hitz.

Fraværet af evidens gør hende dog ikke i tvivl om vigtigheden, og netop derfor er arbejdet med at udvikle materialet blevet mere konceptuelt end mange andre vejledninger.

 »Vi håber, at vi med dette udgangspunkt kan arbejde videre hen imod at få mere evidens for betydning af fysisk aktivitet for patienterne. Målet er jo, at patienterne bevarer selvstændighed i hverdagen, deres fysiske funktion, at risiko for fald mindskes, og at de bevarer en god livskvalitet,« siger Mette Friberg Hitz.

 

 

Skriv kommentar