Ortopædkirurg: Vi prioriterer de forkerte patienter
Foto: Bjarke Ørsted

Ortopædkirurg: Vi prioriterer de forkerte patienter Politikernes ønske om at sikre, at patienter maksimalt skal vente 30 dage på udredning og behandling, gør, at de forkerte patienter bliver prioriteret, mener ledende overlæge.

Ventetidsgarantien gør, at patienter, der principielt kan vente med udredning og behandling, kommer foran i køen foran mere trængende patienter, mener ledende overlæge på ortopædkirurgisk afdeling på Hvidovre Hospital.

»Vi læger er opdraget til at handle ud fra de rent faglige hensyn. Mange af vores patienter har haft symptomer gennem lang tid, og hvor man kan sige: Er det virkelig der, hvor vi skal bruge så mange kræfter på at få dem hurtigt igennem?« siger fungerende ledende overlæge på ortopædkirurgisk afdeling på Hvidovre Hospital, Thue Ørsnes.
Det betyder, at han må afvise patienter.

»Den seneste uge har vi skullet viderevisitere fem pct. af alle vores patienter til andre hospitaler eller privathospitaler. Det er fem pct. for mange,« siger han.

Må forklare om rettigheder

Thue Ørsnes forklarer, at der ligger en stor udfordring i at få lægerne til at forstå, at selvom de i deres faglige optik ville prioritere anderledes, er ventetidsgarantien en patientrettighed, der skal tages hensyn til. Og det tager tid fra andet fagligt arbejde.

20 pct. af vores patienter burde ikke komme her

Thue Ørsnes, ledende overlæge, Hvidovre Hospital

»Siden vi endnu ikke er i mål med at komme ventelisterne til livs, må jeg vedvarende forklare dem, hvorfor vi er nødt til at disponere,« siger han.

Ventelisterne har ikke kun betydning for patienterne, men også for personalet. De bliver nemlig nødt til at tage ekstra vagter i ambulatoriet om aftenen for at nå alle patienterne igennem.

»Nogle af de rutinekontroller, de tidligere har haft, skal lægges om, og det kan enten være, at de ryger helt ud og bliver set i primærsektoren, eller at de bliver set af en fysioterapeut,« siger han.

Bedre samarbejde med praksis

For at kunne overholde ventetidsgarantierne skal henvisningsmønsteret hos almen praksis også ændres, mener Thue Ørsnes. En del af de patienter, der kommer til ortopædkirurgisk afdeling, kunne i princippet være blevet behandlet enten hos privatpraktiserende ortopæder eller hos den praktiserende læge, mener han.

»Jeg vil vurdere, at 20 pct. at vores patienter ikke burde komme her. Inden for vores subspecialer er tallet nok endnu højere. Det betyder, at det bliver sværere for os at opfylde ventetidsgarantien, og det kæmper vi meget med,« siger han.

Han foreslår eksempelvis at rykke de rutinemæssige tjek ud til den praktiserende læge eller til fysioterapeuter og få klarlagt, hvornår patienter skal henvises til afdelingen, og hvad almen praksis først skal prøve at gøre.

Ledelse er løsningsorienteret

Thue Ørsnes er enig med forslaget fra lægeformand Andreas Rudkjøbing om en differentieret ventetidsgaranti.
»Differentieret ventetidsgaranti er sådan set noget, som jeg også meget gerne vil have, men indtil vi ser en politisk justering, arbejder vi målrettet for at opfylde garantierne,« siger han.

Skriv kommentar