Opbakningen til lægevagten vakler blandt læger
Foto: Rune Borre Jensen, Region Midtjylland

Opbakningen til lægevagten vakler blandt læger Samtidig puster Region Sjællands overtagelse af lægevagten yderligere til usikkerheden om, hvorvidt lægevagten også i fremtiden skal være en kerneopgave for Praktiserende Lægers Organisation

Skal lægevagten fortsat være en opgave for Praktiserende Lægers Organisation?

For 10 år siden havde spørgsmålet formentlig ikke vakt den store debat blandt praktiserende læger i det lokale lægelaug, for hvem vagterne traditionelt set har været lige så naturlig en del af lægearbejdet som forpligtelserne i dagstid.  

I Region Syddanmark er det lige nu sådan, at ca. halvdelen af de praktiserende læger ikke ønsker at køre vagt

Morten Svenning Nielsen, formand, Vagtudvalget i Region Syddanmark

Men i flere af landets regioner, hvor PLO fortsat er ansvarlig for at drive og bemande lægevagten, er opbakningen fra lægerne nu for alvor begyndt at vakle. Det fortæller flere vagtudvalgsformænd til Dagens Medicin.   

»Støtten til lægevagten er faldet drastisk under coronakrisen blandt praktiserende læger i Region Midtjylland. Mit gæt er, at hvor det tidligere var 60-70 pct. af lægerne, der støttede op om lægevagten, så er vi nu nede på 30 pct.,« siger Søren Svenningsen, vagtudvalgsformand i Region Midtjylland og praktiserende læge i Mårslet. 

Han peger på dårligere indtjening end i dagtid, øget travlhed og manglende politisk bevågenhed som nogle af de væsentligste årsager til holdningsændringen hos mange læger. 

Også i Region Syddanmark oplever Morten Svenning Nielsen, formand for Vagtudvalget og praktiserende læge i Odense, at det bliver sværere og sværere at besætte vagterne med frivillige lægekræfter. 

Internt i PLO har vi forsøgt at stå sammen, og der har været en forståelse af, at lægevagten skulle prioriteres i overenskomstforhandlingerne. Det er ikke lykkedes, og det synes jeg personligt er utilfredsstillende.

Søren Svenningsen, vagtudvalgsformand, Region Midtjylland

»I Region Syddanmark er det lige nu sådan, at ca. halvdelen af de praktiserende læger ikke ønsker at køre vagt. Det er ikke blevet lettere af den omtale, der har været af vores arbejde i medierne på det seneste og det, som vi i den forbindelse har følt som en manglende opbakning fra vores politiske samarbejdspartner,« siger Morten Svenning Nielsen.

Et Danmark delt i to

Hvor PLO traditionelt har været ansvarlig for lægevagten i hele Danmark, vil det næste år kun være tilfældet i tre af landets regioner.

Ligesom Region Hovedstaden, der har indført akutsystemet 1813, har Region Sjælland efter et langstrakt forhandlingsforløb besluttet selv at overtage ansvaret for lægevagten, selvom PLO ifølge overenskomsten har forpligtelsen. 

Dermed vil mere end 2,6 mio. danskere være tilknyttet et regionalt tilbud i vagttid. 

»Internt i PLO har vi forsøgt at stå sammen, og der har været en forståelse af, at lægevagten skulle prioriteres i overenskomstforhandlingerne. Det er ikke lykkedes, og det synes jeg personligt er utilfredsstillende. Det er svært at tolke anderledes, end at der mangler politisk vilje til at modernisere lægevagten, og det har ikke hjulpet på lysten til at køre vagterne,« siger Søren Svenningsen.

Skæbnesvangre år forude

Selvom PLO gik ind til overenskomstforhandlingerne med storstilede ambitioner om at modernisere lægevagten, endte den med at fylde forsvindende lidt i selve aftaleteksten – til stor skuffelse for mange læger. 

I overenskomsten – der endnu ikke er sendt til afstemning blandt PLO’s medlemmer – står der i stedet, at ‘overenskomstens parter er enige om, at de regionale parter primo 2022 går i dialog om behovet for en modernisering af lægevagten’.

»Nu skal de næste to år så vise, om vi kan lave en regional aftale med Region Midtjylland, som aftaleteksten i overenskomsten lægger op til. Det har jeg svært ved at se for mig, men omvendt er det nødvendigt, sådan som jeg ser det,« siger Søren Svenningsen.

Også i Region Syddanmark, ‘hvor antallet af problemstillinger er stigende, og antallet af problemløsere er faldende’, som Morten Svenning Nielsen udtrykker det, er en modernisering af lægevagten svær at komme udenom. Her havde man også håbet på en national løsning. 

»Nu, hvor både Region Sjælland og Hovedstaden står uden for vagtlægeordningen, er det endnu mere relevant, at man fra regionernes side vil indgå i lokale forhandlinger, hvor interesserne er de samme, nemlig en fremtidssikret lægevagt,« siger Morten Svenning Nielsen.

Med et regions- og kommunalvalg lige om hjørnet må tiden vise, om det bliver muligt at forhandle regionale aftaler på plads. Det er lykkedes i Region Nordjylland, hvor lægerne i dag er garanteret en minimumsbetaling på 10.000 kr. for en nattevagt, mens antallet af konsultationssteder er blevet færre – og dermed rykket længere væk fra borgerne – for at udnytte lægeressourcerne bedst muligt.  

Kommentarer

 1. Fri adgang til primær lægehjælp 24/7/365 er regionernes ansvar. De har indgået aftale med PLO , landets praktiserende læger om at udføre dette , under et aftalesystem , landsoverenskomsten., der forhandles parterne imellem hvert 2. år.
  Dette er ikke for år tilbage lykkedes at aftale på lægevagtens område i Hovedstaden og nu i Region Sjælland, hvor der bliver lavet en deleordning , hvor konsultationer i yderdelene styres af Regionen, med fast aftale med interesserede PLO .er.
  I Reg.Nord har man i forening løst lægedækningen på vagten , ved en nødvendig modernisering , eks. garanteret
  indtjening i de tynde steder og timer..
  Der er ingen tvivl om , at den voldsomme ændring i vore arbejdsvilkår både i dagtiden, men også det meget ændrede kontaktmønster i vagten , grundet Covid-19 epidemien , har dæmpet lysten til vagtarbejdet , hvor indtjeningen for vort overarbejde blev betydeligt reduceret.
  Jeg har været så heldig at have erfaring fra lægevagtsarbejde siden 1975.
  Fra en ordning baseret på mange hospitalslæger på deres vej i uddannelse, sammen med få fra PLO. til nu en LV med hovedsagelig deltagelse af PLO læger , udd.s læger og senior læger. Der har aldrig været flere ung PLO er end nu.
  Velvidende , at belastningen i dagtid er ujævnt fordelt , har vi aldrig haft så gode forudsætninger for at dække LV. som nu. Motivationen for solidarisk deltagelse i LV skal baseres på dels , at vore faglige kompetencer er nødvendige hertil ( Sundhedsstyrelsens vurdering) dels
  den nødvendige læring , der fortsat er ved at få kontakt til større befolknings grupper., samt ikke mindst den udbredte tilfredshed , der er generelt med. LV. ( spec. I RM
  Det er nødvendigt med nye tanker om modernisering af LV.
  Jeg mener , modellen fra Reg. Nord har nogle brugbare elementer til de øvrige Reg.
  Jeg vil klart opfordre mine kolleger til solidarisk at deltage og bakke op om LV , kun herved , kan vi opnå indflydelse på
  de fremtidige vilkår .
  Held med det herfra .

  Der har aldrig været flere unge PLO er end nu.

 2. Der har i den grad været opbakning til en modernisering af lægevagten i Region Sjælland, men ikke en modernisering, der vil øge den sociale ulighed i sundhed ved kun at etablere lægevagtskonsultation på de fire akutsygehuse. Det var derfor, PLO-Sjælland opsagde lægevagtsaftale, fordi Region Sjælland ikke ønsker at øge den sociale ulighed i sundhed i en region, hvor der i forvejen er stor social ulighed i sundhed.
  Ved kun at etablere lægevagtskonsultationer på de fire akutsygehuse vil det betyde rigtig lang transport til udkantsområderne i en region med store geografiske afstande og en infrastruktur, hvor der generelt er dårlig offentlig transport – ikke mindst uden for normal arbejdstid.

 3. Tak for artiklen.
  De sidste mange år har vores forening selv været meget afvisende i forhold til – ved OK-forhandlinger – at prioritere arbejdsforhold og indkomst ved lægevagt-arbejdet særlig højt.
  Der har været mere eller mindre gode argumenter for den holdning, og måske er bestyrelse og forhandlere blevet overhalet indenom, af virkeligheden og medlemmernes holdning til arbejdslivet som AP-læger.
  Må man foreslå afstemning i PLO om hvorvidt medlemmerne finder det vigtigt at bevare lægevagten på PLO-hænder?
  Og opfordre til at foreningen tager medlemmernes holdning til efterretning.
  Mvh Bendt Kristensen

Skriv kommentar